05/01/2022 Tarihli Meclis Gündemi

05/01/2022 Tarihli Meclis Gündemi
5.01.2022 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 1. Toplantısı

BELEDİYE MECLİSİ
OCAK AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
05/01/2022
Toplantı Saati
15:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2022 Yılı
1.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin
 
30. Toplantısı
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- Komisyonlardan Gelen Evrak:
2/1- İmar Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Emirsultan Mahallesi, 258 ada, 7 parsel ve Musababa Mahallesi, 4604 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Akçağlayan Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında Akçağlayan Mahallesi, 923 ada, 22 parsel ile 928 ada, 119 parsel ve 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonu kapsamında Demetevler Mahallesi, 5230 ada, 1 parselde trafo yapılmasına ilişkin plan değişiklikleri hakkındaki raporu.
 
2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenlikızık 1000 Konutlar Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planına Güncel Enerji Nakil Hatlarının İşlenmesine yönelik plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi, Uygulama İmar Planı kapsamında Samanlı Mahallesi, 3545 ada, 26 parselin güneybatısındaki tescil harici alanda trafo yapılmasına ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 7484 ada, 5 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/6- İmar Komisyonunun, Millet Mahallesi ile Kazımkarabekir Mahallesinde muhtelif parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz hakkındaki raporu.
 
2/7- İmar Komisyonunun 1/1000 ölçekli Yiğitler-75.Yıl-Bağlaraltı-Fidyekızık Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4151 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planında Aile Sağlığı Merkezi alanında kalan mülkiyeti Belediyemize ait Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 50 sayılı ve 1.165,87 m2 sahalı parselin amacı dahilinde kullanılmak üzere T.C. Sağlık Bakanlığına tahsisinin yapılması hakkındaki raporu.
 
2/9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Yeşilyayla Mahallesi, 1162 ada, 6 parsel üzerinde bulunan iki katlı binanın Yıl-Mek Kurs Merkezi yada kütüphane olarak kullanılması hakkındaki raporu.
 
2/10- Hukuk Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Belediyemizin Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ ne üye olunması hakkındaki müşterek raporu.
 
2/11- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’nun, İlçemiz Ertuğrulgazi Mahallesinde bulunan Bahçelievler Cami yanındaki Çınar Parkına Özel Harekat Polis Memuru Şehit İbrahim SEVER adının verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/12- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’nun, Yunusemre Mahallesinde yeni yapılan parka Yunus Emre Şehitler Parkı adının verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/13- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’nun, 152 Evler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Eğitim Caddesinden girişi olan, 1. Hastane Sokakta son bulan 2203. isimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/14- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’nun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Çavuş Sokağın imar planlarında bulunan 15 metrelik yola kadar uzatılması hakkındaki raporu.
 
  Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:
 
3/1- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca Denetim Komisyonu seçimi yapılması ile ilgili yazısı.
 
3/2- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 2022 yılı için Meclis Başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenmesi ile ilgili yazısı.
 
3/3-
 
Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca Yıldırım Belediye Meclisinin 2022 yılı içinde bir ay tatil yapıp yapmayacağı, yapacak ise tatil ayının belirlenmesi ile ilgili yazısı.
 
3/4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında hazırlanan (II) Sayılı Cetvel: Memur Boş Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.
 
3/5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi çerçevesinde 2021 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden 2022 yılında da görevlerine devam etmesi uygun görülenlerin belirlenmesi ve 2022 yılında görevlerine devam etmesi uygun görülenler ile 2022 yılı içerisinde çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personelin sayısı, unvan ve hizmet sınıfının bulunduğu ekli tabloların kabulü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2022 yılı için yayımlanacak olan Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu Genelgenin ekinde yer alan 1 sayılı cetveldeki aylık net ücretlerin taban ücret üzerinden belirlenebilmesi ile ilgili yazısı.
 
3/6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Belediyemizde işçi statüsü dışında görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilmesi ve ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası (Bem-Bir-Sen) ile görüşme yapmak ve Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısı.
 
3/7- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün; Yıldırım Belediye Başkanlığı’ nın 2021 Mali Yılı bütçe faaliyetlerinin sonlandırılmasına ilişkin ekli listelerde belirtilen ödenek aktarması ve iptali işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili yazısı.
 
 
3/8- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübüne 2022 Mali Yılı için belirtilen oranlar dahilinde Belediyemizce nakdi yardım yapılması ile ilgili yazısı.
 
3/9- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Piremir Mahallesi, 382 ada, 12 parsel sayılı ve 321,71 m2 alanlı taşınmazın ekli pafta örneğinde işaretli olan ve imar planında yolda kalan kısmı ile üzerinde bulunan bir adet oda, duvarlar ve ağaçların kamulaştırılması ile ilgili yazısı.
 
3/10-
 
 
Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Maltepe Mahallesi, 3921 ada, 28 parsel sayılı ve 150,90 m2 alanlı taşınmaz; Yeşilyayla Mahallesi, 1174 ada, 16 parsel sayılı ve 147,90 m2 alanlı taşınmaz; Yeşilyayla Mahallesi, 1174 ada, 17 parsel sayılı ve 177,93 m2 alanlı taşınmazların imar planına göre yolda kalan kısımları ile üzerinde bulunan bir adet tek katlı bina, duvar ile ağaçların kamulaştırılması ile ilgili yazısı.
 
3/11- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonu kapsamında İsabey Mahallesi, 5072 ada, 16 parselin kuzeyi; 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında Kazımkarabekir Mahallesi, 4682 ada, 5 parselin doğusu ile 4718 adanın kuzeyinde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/12- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Yıldırım Mahallesi, 2721 ada, 1-2-3-7-8 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/13- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 148 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/14- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Hocataşkın Mahallesi, 230 ada, 8 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/15- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1387 ada, 13-14 parseller ile 1395 ada, 5 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/16- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında 152 Evler Mahallesi, 4420 ada, 28 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/17- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Güllük Mahallesi, 1021 ada, 3 parselde yapılan plan değişikliğine Bursa 3. İdare Mahkemesi kararı ile ilgili yazısı.
 
3/18- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Islah İmar Planı kapsamında, Duaçınarı Mahallesi, 1806 ada, 18 parsel (Yeni:20 parsel), Kazımkarabekir Mahallesi, 4626 ada, 15 parselde (Yeni:65 parsel) yapılan plan değişikliğine Bursa 3. İdare Mahkemesi kararı ile ilgili yazısı.
 
3/19- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler imar Planı Revizyonu kapsamında, 2708 ada, 39-40-41-42-95-99 parsellere ilişkin yapılan plan değişikliğine askı itirazı talebiyle ilgili yazısı.
 
 
3/20- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Karamazak Mahallesi, 3. Yayla Sokak ekli krokide işaretli yolun oluşturulması için plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/21- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, 1650 ada, 16 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/22- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, İlçemiz sınırları dahilinde bulunan Işıklar Caddesinde başlayan 2. Menekşe Caddesinde son bulan 3. isimsiz caddeye Çınarlar Cadde ismi verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/23- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4. Aslı Sokakta başlayan 2688 ada, 191 parselde son bulan 2204. İsimsiz sokağa ve 2688 ada, 170 parsel içerisinde oluşan 2205. isimsiz sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
  
                                                                                                      Oktay YILMAZ        
                                                                                                     Belediye Başkanı      
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU