04/08/2021 Tarihli Meclis Gündem

04/08/2021 Tarihli Meclis Gündem
4.08.2021 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 7. Toplantısı

 
BELEDİYE MECLİSİ
AĞUSTOS AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
04/08/2021
Toplantı Saati
15:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2021 Yılı
7.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin
 
25. Toplantısı
 
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- Komisyonlardan Gelen Evrak:
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, 1647 ada, 54 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3175 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
               
2/3- İmar Komisyonunun, Değirmenönü-Karapınar Mahalleri Bir Kısmını Kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7363 ada, 2 ve 3 parseller, 7364 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında; Davutdede Mahallesi, 4954 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parseller ve 4955 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 6364 ada, 30 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenlikızık 1000 Konutlar Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Ertuğrulgazi Mahallesi, 7354 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında; Duaçınarı Mahallesi, 1789-1790-1791-1792 adalara ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2021-2022-2023 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesinin, Nikah Salonu Hizmet Ücret Tarifesinde belirlenen tutar üzerinden Belediyemiz personeli ve 1 inci derece yakınlarına %50 indirim yapılması hakkındaki raporu.
 
2/9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Uludağ Caddesi ve 5. Park Sokağın planda olduğu şekle getirilmesi ve Piremir Kapalı Pazar yerinin önündeki yolun planda olduğu gibi açılması hakkındaki raporu.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2/10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yediselviler Mahallesi, 1243 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporu. 
 
 
 
2/11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Ulus Mahallesi, 3596 ada, 41 sayılı ve 3470.00 m2 sahalı taşınmazda mülkiyeti Yusuf OKTAN’ a ait 867.50 m2 hisse ile mülkiyeti Belediyemize ait Hüma Hatun Evlerinde bulunan dairemizin takasının yapılıp/yapılamayacağı hakkındaki raporu.
 
2/12- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Mahallesi, 2721 ada, 2 sayılı ve 1120.72 m2 sahalı parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması hakkındaki raporu.
 
2/13- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Samanlı Mahallesi, 3544 ada, 2 parsel sayılı ve 582,34 m2 alanlı taşınmazın 43,64 m2’ lik kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 30. maddesi gereğince trafo yapılmak üzere TEDAŞ 19. Bölge Müdürlüğü’ ne devir edilmesi hakkındaki raporu.
 
2/14- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Çiçek Caddesi, Olcay Sokak ve Can Sokaklardaki binaların kamulaştırılarak dikey yolun açılması hakkındaki raporu.
 
2/15- Çevre ve Sağlık Komisyonu’ nun, evlerimizden ve pazar yerlerinden çıkan meyve ve sebze atıklarının işlendiği Kompost Gübre Tesisinin kurulması hakkındaki raporu.
 
2/16- Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonu’ nun, Belediyemizin ilçemizde gençlere yönelik yapmış olduğu faaliyet ve yatırımların 18-30 yaş arası gençlere tanıtımının yapılması hakkındaki raporu.
 
2/17- Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonu’ nun, ilçemizde yaşayan engelli ve dezavantajlı vatandaşlarımız için çalışmalar yapılması ile ilgili Belediye Meclisinin 40 - 96 - 104 - 149 sayılı Kararları hakkındaki raporu.
 
2/18- Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, ilçemizde öncelikle gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak ve uzaklaştırmak için çalışmalar yapılması hakkındaki raporu.
 
2/19- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Şehit Jandarma Komando Onbaşı Emrah DURAN ve Şehit Er Ufuk KAPLANBAŞOĞLU isimlerinin verilmesi ile ilgili Belediye Meclisinin 209 ve 297 sayılı Kararları hakkındaki raporu.
 
2/20- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2200 - 2201. isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporu.
 
3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:
 
3/1-  Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olunması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/2- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, Belediye Meclis Üyesi Sevim PARLAK, 28.07.2021 tarihli ve 8214 sayılı dilekçe ile Meclis Üyeliği görevlerinden istifa etmesi nedeniyle; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 uncu maddesi ve 24 üncü maddesi uyarınca; Belediye Meclis Üyesi Sevim PARLAK’ dan boşalan Belediye Meclisi Yedek Divan Katipliği seçimi, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üye seçimi ile Bursa İli Belediyeler Birliği ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Meclisinde Belediyemizi temsil etmek üzere 1’ er asil üyenin seçimin yapılması ile ilgili yazısı.
3/3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Kapsamında Hazırlanan (I) Sayılı Cetvel: Memur Boş Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.
 
3/4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince ihtiyaca binaen Belediyemiz bünyesinde 3 adet Tabip çalıştırılması düşünülmekte olup, 07.07.2021 tarihli ve 9 sayılı Genelge uyarınca ekli (1) Sayılı Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Ücret Tavanları ile (2) sayılı Ek Ödeme Oran ve Tutarları Cetvelinde yer alan ek oran tutarlarını aşmamak üzere 3 adet Şehir Plancısı çalıştırılması ve aylık net ücretleri ile ek ödeme oranlarının belirlenmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/5- Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ nün,  22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerinde Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesi 1. Fıkrasına istinaden belediyemizde değişen organizasyon şemaları gereğince yeni açılan/değişen müdürlüklerin/birimlerin plana dahil edilerek iş birliği yapılacak birimlerin eklenmesi/güncellenmesi amacıyla 2022-2024 yılları için Stratejik Plan güncelleme çalışmalarının yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısı.
 
3/6- Zabıta Müdürlüğü’ nün, Sıracevizler Mahallesi, 18. Bahçe Sokak ile Çayır Sokakta kurulmakta olan Sıracevizler Semt Pazarının, Fen İşleri Müdürlüğümüzce inşaat çalışması tamamlanıncaya kadar çevre sakinleri ve pazarcı esnafının mağdur olmaması amacıyla pazarın geçici olarak Sıracevizler Mahallesi, 18. Bahçe, Çayır ve Dülger Sokaklar üzerine taşınması ile ilgili yazısı.
 
3/7- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, Balaban Mahallesinde bulunan 4,59 hektar yüz ölçümlü Balaban C tipi Mesire alanı içinde kalan Kır Kahvesi hakkında gerekli kararın alınması ile ilgili yazısı.
 
3/8- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Bölgesi Uygulama İmar Planında kalan mülkiyeti Yıldırım Belediyesine ait Selçukbey Mahallesi, 2327 ada, 9 parsel üzerinde bulunan 72/2500 arsa paylı B Blok Kat:5 Bağımsız Bölüm No:10 nolu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık artırma usulü ile satışının yapılıp/yapılamayacağı ile ilgili yazısı.
 
3/9- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Şükraniye Mahallesi, 3640 ada, 52 sayılı ve 45,18 m2. alanlı taşınmazın kamulaştırılması talebi ile ilgili yazısı. 
 
3/10- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri 3.Derece Doğal Sit Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenönü Mahallesi, 7302 ada, 5 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 
 
3/11- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Değirmenönü Mahallesi, 7430 ada, 1 parsel, 7426 ada, 3 parsel, 7420 ada, 1 parselin güneybatısındaki tescil harici alan ile ilgili yapılan plan değişikliğine askı itirazının değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/12- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli S.S Otosansit Yapı Kooperatifi (Oto Sanatkarları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi) Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Yiğitler Mahallesi, 4621 ada, 3-4 parseller ile ilgili yapılan plan değişikliğine askı itirazının değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/13- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.05.2021 tarih ve 822 sayılı kararında; “Otopark Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında konutlarda 1 daireye 1 otopark ihtiyacına ilişkin plan notu arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi hakkında plan notu değişikliği” hakkında alınan söz konusu hükümlerin ilçe belediyelerince yürürlükteki Uygulama İmar Planlarına  plan notu olarak işlenmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/14- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, İlçemiz sınırları dahilinde kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden, Zeyniler, Balaban, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık Mahallelerinin Kırsal Yerleşik Alan sınırlarının belirlenmesi ile ilgili yazısı.
 
3/15- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık Mahallelerinde mevcut plan sınırları, öneri plan sınırları, köy gelişme alanları ve kadastral sınırlar esas alınarak, Zeyniler ve Balaban Mahallelerinde ise kadastral sınırlar ve mevcut yerleşimler dikkate alınarak “Köy Yerleşik Alan Sınırları Önerisi ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alan Sınırları Önerisi” belirlenmesi ile ilgili yazısı.
 
3/16- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yan Sokağın Sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/17- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. Aksu Sokağın 11 Eylül Bulvarına kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısı.
                                                                                                     Oktay YILMAZ        
                                                                                                     Belediye Başkanı     
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU