04.06.2014 Tarihli Toplantı Gündemi

04.06.2014 Tarihli Toplantı Gündemi
4.06.2014 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin . Toplantısı

HAZİRAN AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ


Toplantı Tarihi:04/06/2014
Toplantı Saati:17:00
Seçim Dönemi:2014-20192014 Yılı
4.Olağan Toplantısı GÜNDEM:1-Geçen Toplantı Zaptının Okunması.2- Komisyonlardan Gelen Evrak: 2/1-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Millet Mahallesi, 3173 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu. 2/2-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ertuğrulgazi Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi, 1853 ada, 16 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu. 2/3-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Millet Mahallesi, 3063 ada, 5 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu. 2/4-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 1968-7016-7017-7018 adalara ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 2/5-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 1961 ada, 34 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu. 2/6-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı kapsamında Karapınar Mahallesi, 7017 ada, 9-10 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu. 2/7-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 676 ada, 10-21-22 parseller; 677 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu. 2/8-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Çınarönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Adalet Caddesinin kısaltılması hakkındaki raporu. 2/9- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2093. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu. 2/10-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Hacıvat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan A346. Sokağın A338. Sokağa kadar uzatılması hakkındaki raporu. 2/11-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2089. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu. 2/12-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2088. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu. 2/13-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2090. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu. 2/14-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2092. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu. 2/15-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2091. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.2/16-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Çınarönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 155. İsimsiz Caddeye isim verilmesi hakkındaki raporu. 2/17-Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonunun, İlçemiz dahilinde kurulmakta olan semt pazar alanlarında pazarın kurulduğu günlerde zaman zaman araç parklanmalarının olması nedeniyle pazarcı esnafları sergi açamamakta olup pazar yerlerinin nizam ve intizamın sağlanabilmesi amacıyla semt pazar alanlarında sadece pazarın kurulduğu günlerde araç parklanmasının yasaklanması hakkındaki raporu. 3-Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri: 3/1-Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün vergi borçlularının 2014 yılında gayrimenkul malların satılması için, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90. maddesi uyarınca Satış Komisyonunda görev yapmak üzere 1 asil ve 1 yedek meclis üyesinin seçilmesi ile ilgili yazısı. 3/2-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 10.800.000,00 (Onmilyonsekizyüzbin) TL ek ödenek talebiyle ilgili yazısı. 3/3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü görevine Memur Tarık ERDEM’ in, Fen İşleri Müdürlüğü görevine Mühendis Asuman Kızılkan POLAT’ın   09.05.2014 tarihi itibariyle vekaleten atanmaları ayrıca İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Onayı ile 15.04.2014 tarihi itibari ile Mücahit ALKAN’ın Özel Kalem Müdürü olarak atanması konusunda Meclise bilgi verilmesi ile ilgili yazısı. 3/4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (III) Sayılı Cetvel:Memur Dolu Kadro Değişikliği ile (IV) Sayılı Cetvel:Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı. 3/5-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ nün İçkili lokanta işyerlerinde ortak alınma yöntemiyle usülsüz olarak devir işlemlerinin önlenmesi amacıyla, İlçemiz sınırlarında İçkili Yerler Bölgesinden çıkarılmış ancak müktesep hak durumundaki içkili lokanta işyerleri ile İçkili Yerler Bölgesinde bulunan ancak Yapı Kullanma İzin Belgesi olmayan içkili lokanta işyerlerine, yeni ortak alınmaması ve Çalışma Ruhsatında buna göre düzenleme yapılmaması hususunda karar alınması talebiyle ilgili yazısı. 3/6-Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün 75. Yıl Mahallesi Balaban Caddesindeki yeni yapılan parka, “Fatmagül Kiraz Parkı” isminin verilmesi talebiyle ilgili yazısı. 3/7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Selçukbey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. Aydoğdu Sokağın Huzur Caddesi’ ne bağlanması talebiyle ilgili yazısı. 3/8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mimarsinan Mahallesi, 1565 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 3/9-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan Yeşil Mahallesi, 134 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 3/10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Fidyekızık Mahallesi, 4173 ada, 137 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 3/11-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3086 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 3/12-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1268 ada, 9 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 3/13-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ertuğrulgazi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Ertuğrulgazi Mahallesi, 1938-1939-1945-1946-1947-1948 adalarda plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 3/14-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Samanlı Bağlantı Yolu ile ilgili yazısı.3/15-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2. Etap Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Bağlaraltı Mahallesi, 4144 ada, 45 parselde plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı. 3/16-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yunusemre Mahallesi, 6360 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 3/17-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde üniversite alanında kalan 152 Evler Mahallesi, H22d.08a.4a pafta, 4463 ada, 44 parsel sayılı ve 44.548,66 m2. Yüzölçümlü ve 98.57 m2. (9857/4454866) hissesi Belediyemize ait taşınmazın Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü yada Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ ne devrinin yapılıp yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısı. 3/18-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Eğitim Mahallesi, H22d.08a.4b pafta, 3807 ada, 7 parselin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı. 3/19-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Erikli Mahallesi, H22d.08b.2d pafta, 2454 ada, 16 parselin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı. 3/20-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2. Kısım Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Bağlaraltı Mahallesi, H22d.08b.3a pafta, 4160 ada, 8 parselin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı. 3/21-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Ortabağlar Mahallesi, H22d.08a.1c-2d pafta, 6195 ada, 6 parselin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı. 3/22-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan Emirsultan Mahallesi, Eski 271 pafta, 1073 ada, 136 parsel, Yeni: H22d.07b.4c pafta, 254 ada, 13 parselin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı. 3/23-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan Emirsultan Mahallesi, H22d.07b.4c pafta, 254 ada, 15 parselin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.   İsmail Hakkı EDEBALİBelediye Başkanı
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU