04.04.2018 Tarihli Meclis Gündemi

04.04.2018 Tarihli Meclis Gündemi
4.04.2018 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 50. Toplantısı

 

 

BELEDİYE MECLİSİ

NİSAN AYI OLAĞAN

TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

04/04/2018

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2014-2019

2018 Yılı

4.OlağanToplantısı

Seçim Döneminin

 

50. Toplantısı

 

GÜNDEM:

1-

Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-

Seçimler.

 

3-

2017 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu.

 

4-

Komisyonlardan Gelen Evrak:

 

4/1-

Denetim Komisyonunun, Yıldırım Belediyesi’ nin 2017 Yılına ait denetim raporu.

 

4/2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Yiğitler Mahallesi, 4224 ada, 129 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

4/3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Yiğitler Mahallesi, 4220 ada, 1-2-3 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

4/4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 5032 ada, 16 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

4/5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, 75.Yıl Mahallesi, 4202 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

4/6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Anadolu Mahallesi, 2060 ada, 5-6-7-13-16-17-18 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

4/7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 482 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

4/8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Ortabağlar Mahallesi, 7333 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

4/9-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, 152 Evler Mahallesi, 4468 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

4/10-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 3242 ada güneyinde trafo konmasına yönelik plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

4/11-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3065 ada, 5 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

4/12-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı İmar Planı Revizyonu kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 584 ada, 2-5 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

4/13-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun İsabey Mahallesi, 2688 ada, 273 parsel sayılı ve 3999,60 m2. alanlı taşınmazın yolda kalan kısımları ile üzerinde bulunan ağaçların kamulaştırılması hakkındaki raporu.

 

4/14-

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Yeşil-Setbaşı-Emirsultan Koruma amaçlı İmar Planı dahilinde kalan, Emirsultan Mahallesi, 253 ada, 11 parselin imar uygulama işlemleri sonucu yoldan ihdas edilecek A(5.43 m2.) parçası ile uygulama esnasında oluşacak C(0.83 m2.), D(3.02 m2.) ve E (1.58 m2.) parçalarının bedel ve metrekare farkı gözetmeksizin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. ve 26. maddelerine istinaden başabaş takası hakkındaki raporu.

 

4/15-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Akçağlayan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan İnegöl Sokağın Zemin Sokağa kadar uzatılması hakkındaki raporu.

 

4/16-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Akçağlayan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Zemin Sokağın Çiçek Caddeye kadar uzatılması hakkındaki raporu.

 

4/17-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Demetevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Demetevler Caddesinden başlayıp, 6932 ada, 2 parselde biten 2120. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

5-

Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

 

5/1-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan 1 adet Tekniker kadrosu ihdası için (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

 

5/2-

Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün Ortabağlar, Güllük ve Mimarsinan Mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütülebilmesi için “Ortabağlar-Güllük-Mimarsinan Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Esasları”  ile ilgili yazısı.

 

5/3-

Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün Ertuğrulgazi Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütülebilmesi için “Ertuğrulgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Esasları”  ile ilgili yazısı.

 

5/4-

Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi, 3113 ada, 10 parsel; 2910 ada, 15-16 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

5/5-

Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, 55,6 hektarlık alanda ruhsatlar ve plan uygulaması durdurulmuş olup, yurt alanı tanımlı 2842 ada, 20 parselin ruhsat işlemlerinin devam edebilmesi için plan ve uygulaması durdurulan bölgenin revize edilmesine ve 2842 ada, 20 nolu parselin imar hatlarının ve yapılaşma koşullarının plana tekrar işlenerek uygulamaya açılması ile ilgili yazısı.

 

5/6-

Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Vatan Mahallesi sınırlarında bulunan alanda ruhsatlar ile plan uygulaması durdurulmuş olup, ruhsat işlemlerinin devam edebilmesi için plan ve plan uygulaması durdurulan bölgenin revize edilmesine ve 7345 ada, 1-2-3-4 parsellerin imar hatlarının ve yapılaşma koşullarının planda tekrar işlenerek uygulamaya açılması ile ilgili yazısı.

 

5/7-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Vatan Mahallesi, 3971 ada, 12 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

5/8-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu İpekçilik İmar Planı dahilinde kalan, Umurbey Mahallesi, 707 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

5/9-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli İsabey Koruma Amaçlı İmar Planı dahilinde kalan, İsabey Mahallesi, 2704 ada, 19-20 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

5/10-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan, Emirsultan Mahallesi, 256 ada, 21-27 parsellerde yapılan plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

5/11-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planına askı itirazları talebiyle ilgili yazısı.

 

5/12-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan, Kurtoğlu Mahallesi, 115 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

5/13-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 486 ada, 1 parsel; 434 ada, 18 parselde plan değişliğine parsel maliklerinin itirazı talebiyle ilgili yazısı.

 

5/14-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Vatan Mahallesi, 3974 ada, 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15 parsellerde yapılan plan değişikliğine 1. İdare Mahkemesinin kararı ile ilgili yazısı.

 

5/15-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan  Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Namazgah Mahallesi, 630 ada, 2 parsel; 545 ada, 11 parsel; 552 ada, 1 parselde plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

 

5/16-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 486 ada, 1 parsel; 434 ada, 18 parselde plan değişikliğine Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesinin itirazı ile ilgili yazısı.

 

5/17-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, 3974 ada, 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15 parsellerde yapılan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı.

 

5/18-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 13,15 hektarlık alana ilişkin hazırlanan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı.

 

5/19-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Siteler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Selçukbey Caddesi ile C3. Sokak arasında kalan 2121. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

5/20-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Değirmenönü Sokaktan girişi olan 3. Ada Sokağın yeniden düzenlenerek Cumalıkızık Caddeye kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısı.

 

5/21-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Ankara Yolu Caddeden girişi olan 5. Arda Sokağın 3. Dikmen Sokağa kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısı.

 

5/22-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı dahilinde kalan, Fidyekızık Mahallesi, 4183 ada, 10-11-12 parsellerin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

 

5/23-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Samanlı Uygulama İmar Planında mezarlık alanında kalan mülkiyeti Belediyemize ait Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 85 parsel ve 1366,77 m2. sahalı; 3543 ada, 88 parsel ve 3404.2 m2. sahalı parsellerin “Mezarlık olarak kullanılmak üzere” Bursa Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devrinin yapılıp/yapılmayacağı ile ilgili yazısı.

 

 

 

 

 

 

İsmail Hakkı EDEBALİ

İnşaat Mühendisi

Belediye Başkanı

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU