04/03/2020 Tarihli Meclis Gündemi

04/03/2020 Tarihli Meclis Gündemi
4.03.2020 15.00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 12. Toplantısı

 

 

 

BELEDİYE MECLİSİ

MART AYI OLAĞAN

TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

04/03/2020

Toplantı Saati

15:00

Seçim Dönemi

2019-2024

2020 Yılı

3.OlağanToplantısı

Seçim Döneminin

 

12. Toplantısı

 

GÜNDEM:

1-

Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-

Komisyonlardan Gelen Evrak:

2/1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Akçağlayan Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Akçağlayan Mahallesi, 923 ada, 25 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı kapsamında, Karamazak Mahallesi, 721 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı kapsamında, Emirsultan Mahallesi, 274 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/4-

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ nun, mülkiyeti Belediyemize ait Arabayatağı Mahallesi, 4792 ada, 29 sayılı ve 3083.93 m2 sahalı taşınmazın satışı hakkındaki raporu.

 

2/5-

Hukuk Komisyonu’ nun, Belediyemiz bünyesindeki müdürlüklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliklerin revize edilmesi hakkındaki raporu.

2/6-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2173. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/7-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Ulus Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2172. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

3-

Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

 

3/1-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün BİNTED ve BURFAŞ’ ta Belediyemize ait hisselerimizi temsil edecek yetkilinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

 

3/2-

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, İlçemiz Beyazıt Mahallesi, Kartal Sokakta bulunan Kırcılar Aile Konağının bodrum ve zemin katında, muhtaç ailelere ve ihtiyaç sahibi kişilere aşevi hizmeti vermek amacıyla Belediyemiz ile Somuncu Baba Vakfı arasında protokol yapılmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/3-

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, Mollaarap Mahallesi toprak kayması ile ilgili 08.01.2020 tarihli ve 33 sayılı meclis kararımız doğrultusunda yapılan kira yardımlarının 3 ay daha uzatılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/4-

Fen İşleri Müdürlüğü’ nün Belediyemiz ile Karacabey Belediyesi arasında ortak sıcak asfalt üretilmesi işi konusunda protokol yapılması ve söz konusu protokolü imzalamak üzere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

 

3/5-

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün, Teferrüç Mahallesi 2. Yeşil Cadde’ de bulunan oyun parkına “Şehit Ufuk KAPLANBAŞOĞLU” adının verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/6-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mustafa GÖKSAL adına kayıtlı Ortabağlar Mahallesi, H22d08a1c pafta, 6197 ada, 6 sayılı ve 173,23 m2. yüzölçümlü taşınmaz ile mülkiyeti Belediyemize ait Ulus Mahallesi, 7350 ada, 1 sayılı parsel üzerinde bulunan B Blok, 5. Kat, 54 nolu bağımsız bölüm (3+1) dairenin, takasının yapılıp/yapılamayacağı ile yapılacaksa işlemleri yürütmek üzere Encümene yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/7-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan, Namazgah Mahallesi, 545 ada, 3-4-5-6-7 parsellerin imar uygulamasında takas ile ilgili yazısı.

3/8-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama bölgesi İmar Planı dahilinde şartlı bağış yoluyla edinilmiş Maltepe Mahallesi, 3911 ada, 17 sayılı ve 930.40 m2. sahalı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 1/10 (93.04.m2.) hissesinin Özen Alışveriş Hizmetleri A.Ş’ ye satılıp/satılmayacağı ile ilgili yazısı.

 

3/9-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Karapınar Mahallesi 5404 ada, 4-6 parsellerde yapılan plan değişikliğine Bursa 2. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısı.

 

3/10-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan- Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Duaçınarı Mahallesi, 1753 ada, 1 parsel ile 1754 ada 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/11-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2174-2175-2176-2177-2178 inci isimsiz sokaklara isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

 

 

 

Oktay YILMAZ

Belediye Başkanı

 

 

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU