04.03.2015 Tarihli Meclis Gündemi

04.03.2015 Tarihli Meclis Gündemi
4.03.2015 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 14. Toplantısı

BELEDİYE MECLİSİ
MART AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
04/03/2015
Toplantı Saati
17:00
Seçim Dönemi
2014-2019
2015 Yılı
3.Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin

14. Toplantısı

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2-  Komisyonlardan Gelen Evrak:

2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Selçukbey Mahallesi, 2389 ada,9-10 parseller, Ortabağlar Mahallesi 2260 ada, 9 parsel, Güllük Mahallesi 1022 ada,7 parsel, Mimarsinan Mahallesi 1606 ada, 29 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 4030 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında Vatan Mahallesi, 6995 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-23-24-25-26-27-28-29-30-31 parseller; 6996 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-14-15-16-17-18-19-20 parseller; 6304 ada, 1-2-3-4 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 6132 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 3101 ada, 6 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında Beyazıt Mahallesi, 2842 ada, 17-18 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında Duaçınarı Mahallesi, 1790 ada, 128 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/8- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Değirmenlikızık Mahallesi, 494 ada, 1-2-3-4-5 parseller; 6852 ada, 1-2-3-4-5 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/9- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında Karapınar Mahallesi, 5629 ada, 5 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/10- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1268 ada, 9 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/11- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4163 ada, 44-53 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/12- İmar Komisyonu ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Millet Mahallesi, 3087 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Piremir Mahallesi, Pakyol Sokağın açılması hakkındaki raporu.

2/14- Hukuk Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi H22d.02c.3a pafta, 3111 ada, 8 parsel sayılı ve 1584,52 m2. yüzölçümlü taşınmazda 395/528 hissesi (1185,39 m2) Bursa Büyükşehir Belediyesi, 399/1584 hissesi (399,13 m2) hissesi ise Yıldırım Belediyesi adına kayıtlı olup, 3111 ada, 8 parselde Belediyemizin şufa hakkını kullanması hakkındaki müşterek raporu.

2/15- Hukuk Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Namazgah Mahallesi, H22d.07b.4d pafta, 537 ada, 13-37 sayılı parsellerde yapılan zayiat oranına göre fazla terkin 539 ada, 22 sayılı parsele sayılması hakkındaki müşterek raporu.

2/16- Hukuk Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonu’ nun1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Kazımkarabekir Mahallesi H22d.03d.4d pafta, 3218 ada, 1 parselin  1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yunusemre Mahallesi H22d.03d.4d pafta, 3137 ada, 3 parsel ile takas yapılması hakkındaki  müşterek raporu.

2/17- Hukuk Komisyonunun, Fidyekızık Ali Yazıcı Mahallesi Kalkındırma ve Dayanışma Derneği, Makine Mühendisleri Odası, Filibe Yöresi Kültür Dayanışma Yardımlaşma Derneği ve Eğitimci Nesiller Derneği’ nin işgaliye borçlarıyla ilgili uzlaşma isteklerinin değerlendirilmesi hakkındaki raporu.

2/18- Hukuk Komisyonu’ nun, Yenişehirliler Derneği’ nin işgaliye borçlarıyla ilgili uzlaşma isteğinin değerlendirilmesi hakkındaki raporu.

2/19- Hukuk Komisyonu’ nun, Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ nün Görev, Yeki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili revize edilen Yönetmelik hakkındaki raporu.

3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

3/1- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu üyesinin seçiminin yapılması ile ilgili yazısı.

3/2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemiz Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısı.

3/3- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan Gıda Bankası’ nın Yönetmelik Taslağının görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısı.

3/4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili revize edilen Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısı.

3/5- Zabıta Müdürlüğü’ nün Görev, Yeki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili revize edilen Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısı.

3/6- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. Karadeniz Sokaktan girişi olan 2086. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/7- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. Karadeniz Sokak ile 277. Sokak arasında kalan 2099. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/8- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kirazlık Sokaktan girişi olan 2098. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/9- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 8. Lale Sokağın kayıtlardan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün İlçemiz sınırlarında İl Hıfzıssıhha Kurulu’ nun 10.11.2014 tarih ve 11 sayılı kararının 2. Maddesi uyarınca İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından hayvancılığın yapılamayacağı alanların belirlenmesi ile ilgili yazısı.

3/11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı dahilinde kalan 4172 ada, 12-31-33-34-43 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 75. Yıl Mahallesi 4621 ada, 36 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.İsmail Hakkı EDEBALİ
Belediye Başkanı
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU