04/12/2019 Tarihli Meclis Gündemi

04/12/2019 Tarihli Meclis Gündemi
4.12.2019 17.00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 9. Toplantısı

GÜNDEM:

1-

Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-

Komisyonlardan Gelen Evrak:

2/1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Teferrüç Mahallesi, 758 ada, 24 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı kapsamında, Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 21-22-23-24 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Mevlana-Ulus-Samanlı Mahalleleri Park Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında, pilon yerlerinin işlenmesine yönelik plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/4-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Namazgah Mahallesi, 552 ada, 22-6-12-7-11-23-8-9 ve 10 nolu parsellerin Sular Vadisi projesine dahil edilmek üzere kamulaştırılması hakkındaki raporu.

 

2/5-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yunusemre Mahallesi, 3218 ada, 1 parselin yolda kalan yaklaşık 8034.71 m2.’ lik kısmının kamulaştırılması hakkındaki raporu.

 

2/6-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde iken kentsel dönüşüm alanı ilan edilen alanda kalan, Arabayatağı Mahallesi, 6634 ada, 3 parsel sayılı ve 318.73 m2 alanlı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporu.

 

2/7-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 488 ada, 4 sayılı ve 2.727.61 m2. hissesi Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında kalan kısmının Yatılı Kur’an Kursu yapılması amacıyla Yıldırım İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi hakkındaki raporu.

 

2/8-

Plan ve Bütçe Komisyonunun,1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, mülkiyeti Belediyemize ait Vatan Mahallesi, 4030 ada, 71 parsel sayılı ve 241.49 m2. sahalı taşınmazın Kur’an Kursu, lojman ve sosyal etkinlik alanları yapılmak üzere Yıldırım İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi hakkındaki raporu.

 

2/9-

 

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, Millet Mahallesi, 3112 ada, 2 parsel; 3085 ada, 1 parsel; 3076 ada, 7 parsel ile Kazımkarabekir Mahallesi 3103 ada, 1 parselde bulunan Belediyemize ait hisselerin satılması hakkındaki müşterek raporu.

 

2/10-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2159. isimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/11-

Eğitim ve Hizmet güvence Komisyonunun, Şirinevler Mahallesi sınırları içerinde bulunan 2158. isimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

3-

Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

 

3/1-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, Belediyemiz asfalt şantiyesi doğalgaz abonelik güvence bedeli için Bursagaz A.Ş. lehine verilmek üzere Türkiye Halk Bankası Hal Şubesinden 400.000,00 TL kesin ve süresiz teminat mektubu alınabilmesi hususunda Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

 

3/2-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ye verilen ipoteğin kaldırılması ve yeni ipoteklerin oluşturulması ile ilgili Belediye Meclisimizin 06.11.2019 tarih ve 437 sayılı kararında düzeltme yapılması ile ilgili yazısı.

 

3/3-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Belediyemizde mevcut Geçici İşçi Vize Cetvelinin kabulü ile ilgili yazısı.

 

3/4-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak Memur (III) Sayılı Cetvel: Dolu Kadro Değişikliği, Memur (IV) Sayılı Cetvel: Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

 

3/5-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Derya Bakır’ ın Mimarsinan Mahallesi, 1530 ada, 10 parsel sayılı ve 295,01 m2. sahalı 5/876 (1.68 m2.) arsa paylı hissesini Belediyemize olan vergi borcuna karşılık (yaklaşık 255,90 TL) şartlı bağış işleminin yapılıp/yapılamayacağı ile ilgili yazısı.

 

3/6-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Hamamlıkızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, mülkiyeti Belediyemize ait Hamamlıkızık Mahallesi, 7284 ada, 5 sayılı ve 63,64 m2. sahalı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık artırma usulü ile satışının yapılıp yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısı.

 

3/7-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Mimarsinan Mahallesi, 1647 ada, 4-7 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/8-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Davutkadı Mahallesi, 928 ada, 40-121 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/9-

 

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi, 2914 ada, 28 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/10-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Değirmenönü ve Karapınar Mahallelerinin bir kısmını kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Cumalıkızık Mahallesi, 7446 ada, 3 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/11-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2163-2164-2165-2166-2167 inci isimsiz sokaklara isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

 

 

 

 

 

Oktay YILMAZ

Belediye Başkanı

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU