04/11/2020 Tarihli Meclis Gündemi

04/11/2020 Tarihli Meclis Gündemi
4.11.2020 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 7. Toplantısı

 

 
BELEDİYE MECLİSİ
KASIM AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
04/11/2020
Toplantı Saati
15:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2020 Yılı
7.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin
 
17. Toplantısı
 
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- Komisyonlardan Gelen Evrak:
 
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Uygulama İmar Planı kapsamında, Selimzade Mahallesi, 4107 ada, 64 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7379 ada, 2 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/3- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2184. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/4- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 20. Bahçe Sokağın 2669 ada, 36 parsele kadar uzatılması hakkındaki raporu.
 
3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri
3/1- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, Belediyemize tahsisli Cumalıkızık Mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait devlet ormanı niteliğindeki 179.128 m2. yüzölçümlü Cumalıkızık “D” tipi mesire alanında yapılacak düzenleme ve kiralama, ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 25 yıl süreyle işletilmesi, kiralanması ihale edilmesi ve yapılacak diğer iş ve işlemler için Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğüne, Belediye Encümenine ve Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısı.
 
3/2- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, Bursa Orman İşletme Müdürlüğünden Belediyemize tahsisli, İlçemiz Hamamlıkızık Köyü Küreklidere Mevkiinde bulunan 112.365,94 m2. yüzölçümlü alana sahip açık otopark, piknik mesire alanı, çay bahçesi ve bahçeli lokantanın 10 (on) yıllığına ihale yoluyla kiraya verilmesi ve şartları belirlemek üzere Encümene yetki verilmesi ile ilgili yazısı.
 
3/3- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, İlçemizde ihtiyaç sahibi kişilere gıda yardımı, sıcak yemek, giysi yardımı, beyaz eşya, ev eşyası yardımı desteği ve dezavantajlı gruplara mesleki eğitim, kültürel çalışmaları ile ilgili hizmet vermek amacıyla Belediyemiz ile Derya-i Şefkat Yardımlaşma Derneği arasında protokol yapılmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/4- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, İlçemizdeki mültecilere yönelik Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi (UNHCR) ile Yıldırım Belediyesi iş birliği kapsamında ilçemizdeki sosyal bütünleşmeyi sağlamak, barışçıl birlikte yaşamayı arttırmak üzere mültecilere ve yerel halka yönelik toplumsal entegrasyonun sağlanması için dil kursları, beceri geliştirme eğitimleri, meslek edindirme kursları, girişimcilik vb. konularda eğitim ve materyal desteği, sağlık ve önleyici tedbirler kapsamında ise malzeme desteği ile Belediyemizin sunmuş olduğu hizmetlerde işbirliği yapılması adına hazırlanan mutabakat metninin imzalanması için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/5- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün, Tümleşik Belediye Otomasyon Sistemi Alımı İşinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 67. maddesine göre üç yıllık yapılabilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/6- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planında bitişik nizam konut alanında kalan mülkiyeti Belediyemize ait Millet Mahallesi, 4584 ada, 3 sayılı ve 138.82 sahalı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık arttırma usulü ile satışının yapılıp yapılmayacağı ile ilgili yazısı.
 
3/7- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yediselviler Mahallesi, 1230 ada, 47 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/8- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi, 3113 ada, 10 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
 
3/9- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesi, 3083 ada, 1 parsel ve 3084 ada, 1 parselde yapılan plan değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesinin kararı ile ilgili yazısı.
 
3/10- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2168 ve 2169 uncu İsimsiz Sokaklara isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
 
                                                                                                     Oktay YILMAZ
                                                                                                     Belediye Başkanı
 
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU