04.11.2015 Tarihli Meclis Gündemi

04.11.2015 Tarihli Meclis Gündemi
4.11.2015 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 21. Toplantısı

GÜNDEM:

1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2- Komisyonlardan Gelen Evrak:

2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 63 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, 152 Evler Mahallesi, 4473 ada, 4-5 parseller; 4415 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı  kapsamında, Emirsultan Mahallesi, 267 ada, 1-3 parseller; Yeşil Mahallesi, 143 ada,1 parsellerde yapılan plan değişikliklerinde Çevre  ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün itirazları hakkındaki raporu.

2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İmar Planlarında yapılan Plan Değişikliklerinde Çevre  ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün itirazları hakkındaki raporu.

2/5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, 152 Evler Mahallesi, 4463 ada, 44 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Münferit Planlarda Plan Değişikliği Yapım İşi kapsamında, Eğitim Mahallesi’nin bir kısmına ilişkin yapılan plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/7- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alkan USTA’ nın Millet Mahallesi, 3111 ada, 5 nolu parseldeki 87,04 m2. lik hissesi ve Millet Mahallesi 3115 ada, 2 parseldeki 16,01 m2.  lik hissesinin, Belediyemizin hissedar olduğu Millet Mahallesi 3116 ada, 1 parseldeki 750,00 m2 sahalı taşınmazda 69,18 m2. lik kısmı ile başabaş takas yapılması hakkındaki müşterek raporu.

2/8- Hukuk Komisyonu ile Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Sinandede Mahallesi sınırları içinde kalan Aktuğcu Limanlar Apartmanı’ nın Yıldırım Mahallesi sınırları içerisine alınması hakkındaki müşterek raporu.

2/9- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2087. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

2/10- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2094. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

2/11- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2095. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

2/12- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Mahallesi sınırları içerisinde bulunan A18. Sokağın uzatılarak B12. Sokağa bağlanması hakkındaki raporu.

2/13- Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonunun, Belediyemiz bünyesinde bulunan halka açık park ve bahçelerde vatandaşlarımızın faydalanabilecekleri spor aletleri hakkındaki raporu.

3-  Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:
3/1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan 1 adet Araştırma ve Geliştirme Müdürü Kadrosu ihdası için (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

3/2- Hukuk İşleri Müdürlüğü’ nün Kaplıkaya Mahallesinde bulunan Şehriyar Tesisleri kiracısı Hanife Vural’ ın uzlaşma talebiyle ilgili yazısı.

3/3- Hukuk İşleri Müdürlüğü’ nün Belediye Meclisimizin 07.10.2015 tarih ve 494 sayılı kararı ile İlçemiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’ na bağlı okullarda görev yapan 97 hizmetlinin maaş ve SGK primlerinin ödenmesi hakkında alınan kararın yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

3/4- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün İlçemiz sınırlarında Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilen 9 bölgeye ilave olarak; Vatan Mahallesi sınırlarında bulunan 17.8 hektar alan ile Ertuğrulgazi Mahallesi (1.Etap), kısmen Kaplıkaya Mahallesi (2.Etap) sınırlarında bulunan 34.1 hektar alanlı 2 bölgenin daha 5393 sayılı Belediye Kanununun 73/3 maddesine göre Bursa Büyükşehir Belediyesinden yetki devri sağlanarak “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi ile ilgili yazısı.

3/5- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün 1-Vatan Mahallesi, 2-Şükraniye ve Beyazıt Mahalleleri, 3-Beyazıt ve 152 Evler Mahalleleri, 4-Ortabağlar, Güllük ve Mimarsinan Mahalleleri, 5-Esenevler Mahallesi, 6-Yiğitler Mahallesi, 7-Sıracevizler ve Yediselviler Mahalleleri, 8-Piremir Mahallesi ve 9-Teferrüç Mahallesi 10-Ertuğrulgazi Mahallesi 11-Vatan Mahallesi 12- Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri sınırlarında bulunan toplam alan büyüklüğü 478,18 hektar olan 12 bölgenin planlama çalışmalarının sağlıklı ve hızlı ilerleyebilmesi için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediyesinden yetki devri sağlanması ile ilgili yazısı.

3/6- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi, 3062 ada, 1 - 2 parsellerde Belediyemizce Engelsiz Yaşam Merkezi yapılabilmesi için plan değişikliği yapılması talebiyle ilgili yazısı.

3/7- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Çayırlı Sokak ile Boran Sokak arasında kalan 2100. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/8- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. Karadeniz Sokak 17. Yavuz Sokak arasında kalan 2102. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/9- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. Karadeniz Sokak 17. Yavuz Sokak arasında kalan 2101. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/10- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Demetevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kurban Pazarı Caddesi ile B112. Sokak arasında kalan 2103. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/11- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan kuzeyinde 4770 ada 28 ve 29 parsele, güneyinde 4770 ada 12 parsele cephe olan, doğuda 1. Hastane Caddesi ile batıda 1. Burgu Sokağı birbirine bağlayan yola isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yunusemre Mahallesi, 3044 ada, 12-13 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 487 ada, 2 parsel ile ilgili Bursa 3. İdare Mahkemesinin kararı hakkındaki yazısı.

3/14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Kazımkarabekir Mahallesi, 3101 ada, 1 parsel ile ilgili Bursa 2. İdare Mahkemesinin kararı hakkındaki yazısı.

3/15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Vatan Mahallesi, 3991 ada, 4 parsel ile 6996 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-14-15-16-17-18-19-20 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Eğitim Mahallesi, 3859 ada, 7 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Belediyemize ait Şirinevler Mahallesi, 1439 ada, 3 parsel üzerinde bulunan Çocuk Eğitim ve Bilim Merkezi Binasının mevcut haliyle “ortaokul” olarak kullanılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne tahsis edilip/edilmeyeceği ile ilgili yazısı.

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Karapınar Mahallesi 7018 ada, 4 parselde Belediyemize ait 116,31 m2. hisse ile, Karapınar Mahallesi 1970 ada, 4 parselde Abdülmelik GÜLER adına kayıtlı 267,95 m2. hissenin takas yapılıp yapılamayacağı ve işlemleri yürütmek üzere Encümen’ e yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Hacıseyfettin Mahallesi, 2744 ada, 3 parsel sayılı ve 400,52 m2. alanlı taşınmaz; Kurtoğlu Mahallesi, 114 ada, 6 parsel sayılı ve 479,29 m2. alanlı taşınmaz; Meydancık Mahallesi, 4107 ada, 64 parsel sayılı ve 139,34 m2 alanlı taşınmaz; Meydancık Mahallesi, 4107 ada, 65 parsel sayılı ve 211,73 m2 alanlı taşınmaz ve üzerlerinde bulunan tescilli binalar ve eklentilerinin Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan H22d08a2d pafta, 2123 ada, 32 parselin yolda kalan kısmı ile 34 parselin yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

İsmail Hakkı EDEBALİ
Belediye Başkanı
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU