03.09.2014 Tarihli Toplantı Gündemi

03.09.2014 Tarihli Toplantı Gündemi
3.09.2014 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin . Toplantısı

GÜNDEM:
1-Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- Komisyonlardan Gelen Evrak:

2/1-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı kapsamında Fidyekızık Mahallesi, 4173 ada, 137 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/2-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2.Bölge Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Hacivat Mahallesi, 3583 ada, 4 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/3-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında Beyazıt Mahallesi, 2842 ada, 17-18 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/4-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında Mimarsinan Mahallesi, 1596 ada, 1-4-5-7-8 parseller; 1595 ada, 4-5 parseller ile 1595 ada, 1-2-3 parsellerin bir kısmında plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/5-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Yeşilyayla Mahallesi, 1187 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/6-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında Selçukbey Mahallesi, 2389 ada, 13 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/7-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ertuğrulgazi Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi, 1853 ada, 16 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/8-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Münferit Planlarda Plan Değişikliği Yapım İşi hakkındaki raporu.

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 11/07/2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinin Belediyelerce yapılacak işlemler bölümünün 2464 sayılı Kanunun 96. Maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı gereğince 01/10/2014 tarihine kadar İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan çeşitli semtler arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle gruplara ayrılarak, vergi ve harç tarifelerinin belirlenmesi hakkındaki raporu.

2/10-Plan ve Bütçe Komisyonunun, başıboş hayvanların Belediyemizde bakımda kaldıkları sürede günlük bakım ücretlerinin belirlenerek 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesine “Hayvan Bakım Bedelleri” şeklinde eklenmesi hakkındaki raporu.

2/11-Plan ve Bütçe Komisyonunun, vatandaşların tadilatından dolayı çıkardığı molozlar 10 çuvala kadar ücretsiz alınmakta olup, 10 çuvaldan sonrası için çuval başına alınacak ücretin belirlenerek 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesine “Çuvalla Moloz Kaldırma Bedelleri” şeklinde eklenmesi hakkındaki raporu.

2/12-Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde üniversite alanında kalan, 152 Evler Mahallesi, H22d.08a.4a pafta, 4463 ada, 44 parsel sayılı ve 44.548,66 m2. Yüzölçümlü ve 98.57 m2. (9857/4454866) hissesi Belediyemize ait taşınmazın eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Bursa Teknik Üniversitesine verilmek üzere Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ ne devrinin yapılması hakkındaki raporu.

2/13-Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan, Emirsultan Mahallesi, Eski 271 pafta, 1073 ada, 136 parsel, Yeni: H22d.07b.4c pafta, 254 ada, 13 parsel sayılı ve 171,54 m2 alanlı gayrimenkulün V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek alınması hakkındaki raporu.

2/14-Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan, Emirsultan Mahallesi, H22d.07b.4c pafta, 254 ada, 15 parsel sayılı ve 311,91 m2. alanlı gayrimenkulün V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek alınması hakkındaki raporu.

2/15-Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Piremir Mahallesi, Eski: 9250 ada, 2 parsel, Yeni: 354 ada, 32 parsel sayılı ve 233.58 m2. alanlı gayrimenkulün V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek alınması hakkındaki raporu.

2/16-Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Cumalıkızık Mahallesi, 2823 ada, 19 parsel sayılı ve 3687,75 m2. alanlı gayrimenkulün V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek alınması hakkındaki raporu.

2/17-Hukuk Komisyonunun, Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili hazırlanan Yönetmelik hakkındaki raporu.

2/18-Hukuk Komisyonunun, Dış İlişkiler Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili hazırlanan Yönetmelik hakkındaki raporu.

2/19-Hukuk Komisyonunun, Spor İşleri Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili hazırlanan Yönetmelik hakkındaki raporu.

2/20-Hukuk Komisyonunun, Veteriner İşleri Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili hazırlanan Yönetmelik hakkındaki raporu.

2/21-Hukuk Komisyonunun, Sağlık İşleri Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmelik hakkındaki raporu.

2/22-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4. Kelebek Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

2/23-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 8. Kırlangıç Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

2/24-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Yavuzselim Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Hasır Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

3-Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

3/1-Başkanlık Makamı’ nın 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi gereğince Belediyemiz 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planın kabulü ile ilgili yazısı.

3/2-Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı’ nın Belediyemiz ile kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili yazısı.

3/3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemiz ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortak proje kapsamında 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı içinde Meslek Edindirme Kurslarının açılması talebiyle ilgili yazısı.

3/4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemiz Spor İşleri Müdürlüğü görevine Memur Fatih KÖLGELİ’ nin vekaleten, Veteriner İşleri Müdürlüğü görevine Veteriner Hekim Nuran DEDE’ nin vekaleten, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü görevine Mühendis Ahmet Ergin MUŞLU’ nun vekaleten, Yapı Kontrol Müdürlüğü görevine Ali SOLAK’ ın asaleten, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevine Eğitmen Hüsamettin KAPLAN’ ın vekaleten  atanmaları  konusunda  Meclis’ e bilgi verilmesi ile ilgili yazısı.

3/5-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Dış İlişkiler Müdürlüğünün yeni kurulmasıyla birlikte yasa gereği ihtiyaca binaen istemiş olduğu 2014 yılı içerisinde hizmet ve faaliyetlerini yürütebilmesi için yedek ödenek tertibinden Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibine toplam 48.000,00 (kırksekizbin) TL ödeneğin aktarılması ile ilgili yazısı.

3/6-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Belediyemizin 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesinde belirlenen 400 lt. lik Galvaniz Çöp Konteyner satış ücretinin KDV dahil 325,00 TL olarak belirlenmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/7-Fen İşleri Müdürlüğü’ nün 6360 sayılı Kanunun 28. Maddesi gereği, Belediyemizce muhtelif mahallelerde bulunan sokak ve caddelere yapılan asfalt, bordür ve kaldırım gibi hizmetlerden ekli listede isimleri bulunan mükelleflere Belediyemizce harcanan 384.477,78-TL tutarın katılım payı olarak tahakkuklarının yapılıp yapılamayacağı ile ilgili yazısı.

3/8-Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Balaban Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Dereler Sokağın Orman Bölge Müdürlüğü’ nce tahsis edilen yere taşınması talebiyle ilgili yazısı.

3/9-Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Hacivat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Beycan Caddesinin isminin Hacıvat Caddesi olarak değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/10-Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Eğitim Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Teyyareci Mehmet Ali Cadde ile 1. Erikli Sokak arasında kalan yere isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/11-Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Şehit Asteğmen Okşan Altanay Caddesinin Namazgah Mahallesi sınırında kalan kısmının tamamının Yeni Mahalle sınırlarına dahil edilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/12-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün çevre ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla inşaat ruhsatı aşamasında verilecek ruhsata çöp konteyneri yerinin ayrılarak site, alışveriş merkezi ve apartmanların daire ile dükkan sayısı gözönünde tutularak yaptırılması için gerekli çalışma yapılması ile ilgili yazısı.

3/13-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli İsabey Demetevler Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Demetevler Mahallesi, 210. Sokak dahilinde 7 metrelik yaya yolu hakkında plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/14-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri  Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Duaçınarı Mahallesi, 1790 ada, 128 parselde (eski: 83-84-85-108-109-110 parseller) plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/15-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planı dahilinde kalan, Yıldırım Mahallesi 4100 ada, 17 - 22 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/16-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Koruma Amaçlı İmar  Planı dahilinde kalan, Yeşil Mahallesi, 143 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/17-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi, 2978 ada, 1-23-24-28 parseller, 2979 ada 23 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/18-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Karapınar Mahallesi, 1979 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/19-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Yenimahalle Mahallesi, H22d.07b.4d pafta 751 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/20-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi, 2969 ada, 7 parsel; 2965 ada, 2 parselde plan değişikliğine itiraz ile ilgili ilgili yazısı.

3/21-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Uygulama İmar Planı Revizyon dahilinde kalan, Arabayatağı Mahallesi, 6635 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/22-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Duaçınarı Mahallesi H22d.07b.2b pafta, 1675 ada, 4 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/23-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl  Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Bağlaraltı Mahallesi 6132 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/24-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yediselviler Mahallesi 1213 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/25-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Davutkadı Mahallesi 195 ada, 7-8 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/26-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planında kalan orman alanlarına ilişkin mahkemece alınan yürütmeyi durdurma kararına istinaden plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/27-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Zümrütevler Mahallesi, 988 ada, 34-36-38 parseller, 930 ada, 16 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/28-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Ankara Yolu Kuzeyi 1. Etap (Mevlana ve Ulus Mahalleleri) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde Ulus Mahallesi, 6408 ada, 7-8 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/29-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenönü Mahallesi, 2783 ada, 55 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/30-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi II. Bölge Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yavuzselim Mahallesi, 4855 ada, 19 parselin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

İsmail Hakkı EDEBALİBelediye Başkanı
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU