03/07/2019 Tarihli Meclis Gündemi

03/07/2019 Tarihli Meclis Gündemi
3.07.2019 17.00

Seçim Dönemi 2019-2023
Seçim Döneminin 5. Toplantısı

GÜNDEM:

1-

Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-

Komisyonlardan Gelen Evrak:

 

2/1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Mevlana-Ulus-Yavuzselim-Arabayatağı-Çınarönü-Hacivat Mahalleleri Uygulama İmar Planında Rekreasyon Alanlarına ilişkin plan notu değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Şükraniye Mahallesi, 3723 ada, 2-3-4 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, İsabey Mahallesi, 2704 ada, 17-19-20 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Selçukbey Mahallesi, 2302 ada, 13 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Millet Mahallesi, Dikencik Cami,  3177 ada, 1 parselde trafo alanı hakkındaki raporu.

 

2/6-

İmar Komisyonunun, Eğitim Mahallesinde imar uygulamalarının yapılması talebi hakkındaki raporu.

 

2/7-

İmar Komisyonunun, Davutkadı ve Yediselviler Mahallelerinde imar uygulamalarının yapılması talebi hakkındaki raporu.

 

2/8-

İmar Komisyonunun, Akçağlayan Mahallesinde imar uygulamalarının yapılması talebi hakkındaki raporu

 

2/9-

İmar Komisyonunun, Sinandede Mahallesinde imar uygulamalarının yapılması talebi hakkındaki raporu.

 

2/10-

Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planında Küçük Sanatlar Alanında kalan, mülkiyeti Belediyemize ait Kazımkarabekir Mahallesi, 4938 ada, 43 sayılı parselde 112.04 m2. hisse ile mülkiyeti Erhan Hocaoğlu ve İlhan Hocaoğlu adına kayıtlı Kazımkarabekir Mahallesi, 4937 ada, 2 sayılı ve 107.13 m2. sahalı parselin takasının yapılması hakkındaki müşterek raporu.

 

 

 

 

 

2/11-

 

 

 

 

Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Musababa Mahallesi, 4608 ada, 22 ve 4607 ada, 11 parsellerin imar uygulaması sonucu H harfi ile gösterilen sarı boyalı 111.76 m2. lik kısım ile uygulama esnasında düzenleme ortaklık payından terk edilen ihdasen oluşacak olan kırmızı boyalı A (126.92 m2.) ile gösterilen kısmın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 8. ve 26. maddelerine istinaden başabaş takası hakkındaki müşterek raporu.

 

2/12-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yunusemre Mahallesi, 6367 ada, 23 parselin kamulaştırılması  hakkındaki raporu.

 

2/13-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Eğitim Mahallesi, H22d.08a.4b pafta, 3807 ada, 7 parselin kamulaştırılması hakkındaki raporu.

 

2/14-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenönü Mahallesi, 2781 ada, 14 parselde imar planında 1. Şan Sokağın geçtiği yolda kalan kısımların kamulaştırılması hakkındaki raporu.

 

2/15-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Demetevler - İsabey Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Demetevler Mahallesi, H22d.04c.4a pafta, 2710 ada, 1 parselin kamulaştırılması hakkındaki raporu.

 

2/16-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Davutkadı Mahallesi, H22d.07b.4b pafta, 196 ada, 10 parsel; 198 ada, 5 ve 7 parsellerin kamulaştırılması hakkındaki raporu.

 

2/17-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, 152 Evler Mahallesi, 4420 ada, 10 parselin kamulaştırılması hakkındaki raporu.

 

2/18-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Erikli Mahallesi, 2425 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporu.

 

2/19-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Sıracevizler Mahallesi, 1152 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporu.

 

2/20-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Ankara yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yunusemre Mahallesi, 3218 ada, 1 parselin yolda kalan yaklaşık 8034.71 m2.’ lik kısmının kamulaştırılması hakkındaki raporu.

 

2/21-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Anafarta Sokağın 2701 ada, 1 parsel ile 2699 ada, 62 parsele kadar kısaltılması hakkındaki raporu.

 

2/22-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 10. Akarsu Sokağın 2. Çeyiz Sokağa kadar kısaltılması ve kalan kısımda bulunan binaların numaratajlarının yeniden düzenlenmesi hakkındaki raporu.

 

 

2/23-

 

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Demetevler Caddesinin 2673 ada, 1 parsele kadar uzatılması hakkındaki raporu.

 

3-

Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

 

3/1-

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, ekli listede belirtilen 2019 Mali Yılı Bütçe ödenek aktarımı yapılması ile ilgili yazısı.

 

3/2-

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün, Yıldırım Gönüllüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Belediyemiz arasında sosyal yardımların toplanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması konularında ortak proje ve iş birliği protokolü yapılması ve imzalanması için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

 

3/3-

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Yıldırım Belediyesi Araç Kiralama işi ihalesinin 5393 sayılı yasanın 67. maddesi uyarınca 3 yıllık yapılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/4-

Temizlik İşleri Müdürlüğünün, İlçemiz sınırları içerisinde evsel atıkların toplanması, taşınması ve nakliyesinde kullanılmak üzere araç kiralama işi ihalesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine göre 3 yıllık yapılması ile ilgili yazısı.

 

3/5-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Güllük Mahallesi, 1022 ada, 34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-49-60-61-62-63-64 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/6-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Sinandede Mahallesi, 4323 ada, 1 parsel; Baruthane Mahallesi, 4246 ada, 51 parsel, 4271 ada, 1 parsel; Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 4130 ada, 87 parsel, 1390 ada, 8 parsel; Eğitim Mahallesi, 3806 ada, 4 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/7-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Karapınar Mahalle sınırları içerisinde bulunan 2142. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/8-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Karapınar Mahalle sınırları içerisinde bulunan 2143. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/9-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Karapınar Mahalle sınırları içerisinde bulunan 2144. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/10-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Karapınar Mahalle sınırları içerisinde bulunan 2145. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/11-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Karapınar Mahalle sınırları içerisinde bulunan 2146. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/12-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Karapınar Mahalle sınırları içerisinde bulunan 2147. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

 

 

 

 

Oktay YILMAZ

Belediye Başkanı
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU