03.06.2015 Tarihli Meclis Gündemi

03.06.2015 Tarihli Meclis Gündemi
3.06.2015 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 17. Toplantısı

BELEDİYE MECLİSİ
HAZİRAN AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
03/06/2015
Toplantı Saati
17:00
Seçim Dönemi
2014-2019
2015 Yılı
6.Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin

17. Toplantısı

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- Komisyonlardan Gelen Evrak:
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı kapsamında, Namazgah Mahallesi, 536 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Duaçınarı Mahallesi, 1710 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3092 ada, 8 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1386 ada, 12-18 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 135 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 6360 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Etap (Mevlana-Ulus Mahalleleri) İmar Planı Revizyonu kapsamında, Ulus Mahallesi, 6408 ada, 7-8 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/8- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2.Bölge Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Anadolu Mahallesi, 2057 ada, 10 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/9- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 3218 adanın kuzeyinde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/10- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Güllük Mahallesi, 1076 ada, 17-18-19-20-21-22 parseller hakkındaki raporu.

2/11- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Karaağaç Mahallesi, 668 ada, 10 parsel hakkındaki raporu.

2/12- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Yılmaz Çağlayan’ ın Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 27 parseldeki hissesinin ve uygulama harici özel parselasyon planına göre yolda kalan kısımlarının tümünün Belediyemizce satın alınması hakkındaki müşterek raporu.

2/13- Hukuk Komisyonu ile Çevre Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonunun, Belediyemiz ile Bursa Tuhafiyeciler ve Benzerleri Odası Başkanlığı arasında Bağlaraltı, Millet ve Temenyeri Mahalleleri Semt Pazarlarında haftanın belli günlerinde giyim pazarı kurulması hakkındaki müşterek raporu.

2/14- Eğitim ve Hizmet ve Güvence Komisyonu’ nun, Mimarsinan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 8. Akarsu Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

2/15- Eğitim ve Hizmet ve Güvence Komisyonu’ nun, Mimarsinan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 6. Arı Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

2/16- Eğitim ve Hizmet ve Güvence Komisyonu’ nun, Mimarsinan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 13. Akasya Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

2/17- Eğitim ve Hizmet ve Güvence Komisyonu’ nun, Mimarsinan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. Asma Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

2/18- Eğitim ve Hizmet ve Güvence Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. Mert Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

2/19- Eğitim ve Hizmet ve Güvence Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Vezir Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

3/1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosuna Tarık ERDEM ile Orhan ARAS, Belediye Tiyatro Müdürlüğü kadrosuna Halil DURMAZ asaleten, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü görevine Musa KARACAOĞLU, Fen İşleri görevine Sıddık Ebubekir ASLAN, Özel Kalem Müdürlüğü görevine Filiz ÇİLİNGİR, Zabıta Müdürlüğü görevine A.Tahir ŞENOCAK, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevine Kadir GÜNDÜZ, Kütüphane Müdürlüğü görevine Murat Aykan ÖZYÜREK’ in vekaleten atanmaları konusunda Meclis’ e bilgi verilmesi ile ilgili yazısı.

3/2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan 2 adet Mühendis Kadrosunun ihdası için (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

3/3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan 1 adet Kreş Müdürü Kadrosunun ihdası için (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

3/4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre Belediyemizde 2 adet sözleşmeli Mühendis çalıştırılması düşünülmekte olup, aylık net ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

3/5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak görev yapmakta bulunan personeller için yemek hizmeti alımı ihalesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesine göre 36 aylık yapılması ile ilgili yazısı.

3/6- Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ nün Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2014 Yılı Mali destek programları kapsamda Yıldırım Belediyesi olarak Kırsalda Ekonomik Kalkınma Programına proje hazırlanmakta olup, proje sunulmasında ve başarılı olunması durumunda uygulanmasına, ayrıca temsile, ilzama, sözleşme ve diğer proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

3/7- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün Değirmenönü-Karapınar Mahallelerini kapsayan bölgede yeniden planlama ve imar uygulaması ihtiyacı doğmuş ve bu nedenle halihazır, jeolojik, etüt, imar planı ve imar uygulaması iş kalemlerine dair ihale yapılmış olup, Değirmenönü-Karapınar Mahallelerini kapsayan bölgedeki ruhsat işlemlerinin durdurulması ile ilgili yazısı.

3/8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi, 3070 ada, 4 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan, Karamazak Mahallesi, 713 ada, 46 parsel; 726 ada, 5 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı dahilinde Eğitim Tesisi Alanında kalan, Değirmenönü Mahallesi, 2783 ada, 120 parselin Belediye Hizmet Alanına alınması için plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde Sağlık Tesisleri Alanında (SSK Hastanesi) kalan, Mimarsinan Mahallesi, 1645 ada, 14 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

3/12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Vatan Mahallesi, 6304 ada, 1-2-3-4 parseller, 6995 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-23-24-25-26-27-28-29-30-31 parseller; 6996 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-14-15-16-17-18-19-20 parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

3/13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Vakıfköy Mahallesi, 2674 ada, 93 parsel; Duaçınarı Mahallesi, 1675 ada, 4 parsel; Zümrütevler Mahallesi, 988 ada, 5 parselde yapılan plan değişikliklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

3/14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Münferit Planlarda, Sinandede Mahallesi ve Davutkadı Mahallesinin bir kısmında yaklaşık 5.33 hektarlık kısmını kapsayan alanda yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

3/15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün ölçekli 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar planı dahilinde İlköğretim Tesis Alanında kalan, Güllük Mahallesi 1022 ada, 34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-49-63 parsellerin bir kısmının Belediye Hizmet Alanı bir kısmının Spor Tesisi Alanına alınması için plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün ölçekli 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar planı dahilinde Sağlık Tesisi Alanında kalan, Güllük Mahallesi 1046 ada, 1-2-3-4-18-23 parsellerin Belediye Hizmet Alanına alınması için plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/17- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 490 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planında yeşil alanda kalan, Selimzade Mahallesi H22d07b4a pafta, 4126 ada, 1-4-5 ve 6 sayılı parsellerin Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ ne devredilip, devredilemeyeceği ile ilgili yazısı.

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Alkan USTA’ nın Millet Mahallesi, 3111 ada, 5 nolu parseldeki 87,04 m2. lik hissesi ve Millet Mahallesi 3115 ada, 2 parseldeki 16,01 m2.  lik hissesinin, Belediyemizin hissedar olduğu Millet Mahallesi 3116 ada, 1 parseldeki 750,00 m2 sahalı taşınmazda 69,18 m2. lik kısmı ile takas yapılıp yapılamayacağı ile ilgili yazısı.

3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Mimarsinan Mahallesi sınırında kalan açık Pazar alanının alt katının otopark, 1. katının kapalı pazar yeri, 2. katının çok amaçlı şekilde düzenlenmesi amacıyla 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Mimarsinan Mahallesi,1548 ada, 1-2-3 ve 4 parsellerin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.İsmail Hakkı EDEBALİ
Belediye Başkanı
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU