03/03/2021 Tarihli Meclis Gündemi

03/03/2021 Tarihli Meclis Gündemi
3.03.2021 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 3. Toplantısı

 BELEDİYE MECLİSİ
MART AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
03/03/2021
Toplantı Saati
15:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2021 Yılı
3.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin
 
21. Toplantısı
 
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- Komisyonlardan Gelen Evrak:
2/1- İmar Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi, 4311 ada, 18 parselde 1/1000 ölçekli İmar Planı yapılması hakkındaki raporu.
 
2/2- İmar Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Millet Mahallesi, 3113 ada, 10 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/3- İmar Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Kazımkarabekir Mahallesi, 3019 ada 1-2-3-4-11-12 parseller ve 3018 ada 1-2-3-4-5-6-7-12-13-14-15-16 sayılı parsellerdeki plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/4- İmar Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli S.S. Otosansit Yapı Kooperatifi (Oto SanatkarlarıSanayiSitesiYapıKooperatifi) Uygulama İmar PlanıRevizyonu kapsamında Yiğitler Mahallesi, 4621 ada, 4 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/5- Hukuk Komisyonu’ nun, içkili yerler bölgesinde bulunan Selimzade Mahallesi, Kurtuluş Caddesinin, Selimzade Caddesindeki Tatarlar Camisine yakın olduğu ve Beyazıt Caddesinin ise Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan Çukur Mescit’ e yakın olması nedeniyle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30.maddesinin (a) fıkrasına istinaden içkili yerler bölgesinden çıkartılması hakkındaki raporu.
 
2/6- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Zümrütevler Mahallesi, 285 ada, 17 parsel sayılı hisseli taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporu.
 
2/7- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Maltepe Mahallesi, 3940 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporu.
 
2/8- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Demetevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2186. ve 2187. isimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/9- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2141. isimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/10- Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonu’ nun Değirmenlikızık Mahallesi, 2. Tütüncüoğlu Caddesinde bulunan Dumlupınar İlköğretim Okulunun bulunduğu sokağa trafik lambası konulması hakkındaki raporu.
 
2/11- Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonu’ nun, Teferrüç Mahallesi, Karınca Deresinin korkuluklarının ve çevre düzenlemesinin yapılması hakkındaki raporu.
 
2/12- Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonu’ nun, 152 Evler Mahallesinde bulunan bitişik ve 2 katlı binaların çatı aralığından birbirine geçen elektrik tellerinin düzenlenmesi hakkındaki raporu.
 
2/13- Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonu’ nun, İlçemizde bulunan parklarımızda gerekli güvenlik tedbirlerinin arttırılması konusunda araştırmalar yapılması hakkındaki raporu.
 
2/14- Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonu’ nun, İlçemizde Belediyemize ait spor tesislerimizin bakım, onarım ve kullanım durumları hakkında çalışmalar yapılması hakkındaki raporu.
 
2/15- Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonu’ nun İlçemizde bulunan basketbol sahalarının son durumu ve bakımları hakkındaki raporu.
 
2/16- Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonu’ nun, Teferrüç Mahallesinde bulunan Devrengeç Su Deposunun tarihini anlatan Kitabe ile birlikte çeşme yapılarak alanın park olarak kullanılması hakkındaki raporu.
 
2/17- Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonu’ nun, Bağlaraltı Mahallesi, 4144 ada, 2 parselde planlanan kapalı pazar yerinin yapılması hakkındaki raporu.
 
2/18- Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonu’ nun, İlçemiz Samanlı Mahallesi sınırlarından geçen Deliçay olarak bilinen dereye fabrikalardan kimyasal atıkların boşaltılmasının araştırılması hakkındaki raporu.
 
2/19- Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’ nun Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında olan tüm alanlarda engelli tuvaletlerinin kullanımının cinsiyete göre düzenlenmesi hakkındaki müşterek raporu.
 
3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:
 
3/1- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, Belediyemiz ile Sınırlı Sorumlu Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında Zeyniler Mahallesinde bulunan  Kafeterya ve WC’ nin 10 yıl süre ile kiraya verilip/verilemeyeceği ile ilgili yazısı.
 
3/2- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ nün, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2020 Yılı Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı Kapsamında Yıldırım Belediyesi olarak “Yıldırım’da Atıklar Toprağa Kazandırılıyor” başlıklı proje sunulmasında ve başarılı olunması durumunda uygulanmasına, temsile, ilzama ve projeye ilişkin belgeleri imzalamaya Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili Mehmet Hilmi DOĞANAY’a yetki verilmesi ile ilgili yazısı.
 
3/3- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, mülkiyeti Hazineye ait Kaplıkaya Mahallesi, 1352 ada, 29 parsel numaralı ve 112.301,23 m2 yüzölçümlü taşınmazın proje kapsamı içerisinde bulunan kamuya açık olan alanlarının Belediyemize süresiz tahsis edilmesi ve Kentsel Reaksiyon Alanı projesinde yer alan ticari işletmelerin 30(otuz) yıllığına irtifak hakkı tesisinin Belediyemiz adına kurulması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51.maddesinin g bendi uyarınca yapılacak olan ihalesine şahsen katılmaya veya yerine görevlendirme yapmaya, ilk yıl için belirlenen muhammen irtifak bedelini kabul etmeye, muhammen irtifak hakkı bedeli üzerinden artırım yapabilmesi için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısı.
 
3/4- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Eğitim Mahallesi, 3817 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parsellerde yapılan plan değişikliğine Bursa 3. İdare Mahkemesinin kararı ile ilgili yazısı.
 
3/5- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Kazımkarabekir Mahallesi, 4707 ada, 1 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.
 
3/6- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 152 Evler Mahallesi, 4479 ada, 7 parsel sayılı ve 270,26 m2 alanlı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili yazısı.
 
3/7- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yiğitler Mahallesi, 2577 ada, 8 parselin imar uygulama işlemleri sonucu A(154,28 m2) ihdas parçası ile ifrazen oluşan C(154,28 m2)parçasının başabaş takas edilmesine, takas işleminden sonra C(154,28 m2) parçasında imar uygulaması ile bila bedel yola terk edilecek şekilde karar alınması ile ilgili yazısı.
 
3/8- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2189-2190- 2191-2192-2193-2194 üncü İsimsiz Sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı.
 
                                                            Oktay YILMAZ   
                                                                                Belediye Başkanı  
 
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU