03/02/2021 Tarihli Meclis Gündemi

03/02/2021 Tarihli Meclis Gündemi
3.02.2021 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 2. Toplantısı

 BELEDİYE MECLİSİ
ŞUBAT AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
03/02/2021
Toplantı Saati
15:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2021 Yılı
2.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin
 
20. Toplantısı
 
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- Komisyonlardan Gelen Evrak:
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Zümrütevler, Mahallesi, 878 ada, 2 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında, Güllük Mahallesi, 794 ada, 59 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar  Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7369 ada, 2 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Teferrüç Mahallesi, Teleferik Caddesi park içi büfe No:84 ile Teferrüç Mahallesi, 2. Menekşe Cadde No:53E arasında kalan yolun açılması hakkındaki raporu.
 
2/5- Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’ nun, İlçemizdeki mevcut açık yada kapalı pazaryerlerinde kadın girişimcilerimize ve engelli vatandaşlarımıza yer tahsis edilmesi hakkındaki raporu.
 
2/6- Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’ nun, kadına ve çocuğa şiddet ve istismara karşı alınacak önlemler ve eğitimler ile ilgili çalışmaların yapılması hakkındaki raporu.
 
2/7- Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’ nun, Belediyemizin TV aracılığı ile kadına ve çocuğa şiddet ile ilgili bilgilerin yayınlanması ve bilgilendirilmesi amacıyla programlar yapılması hakkındaki raporu.
 
2/8- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2160 -2161- 2162 inci isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporu.
 
3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:
 
3/1- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu sonuçları hakkında Meclise bilgi verilmesi ile ilgili yazısı.
 
3/2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Kapsamında hazırlanan (II) Sayılı Cetvel: Memur Boş Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.                           
 
3/3- Zabıta Müdürlüğü’ nün, İçkili yerler bölgesinde bulunan Selimzade Mahallesi, Kurtuluş Caddesinin, Selimzade Caddesindeki Tatarlar Camisine yakın olduğu ve Beyazıt Caddesinin ise Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan Çukur Mescit’ e yakın olması nedeniyle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30.maddesinin (a) fıkrasına istinaden içkili yerler bölgesinden çıkartılması ile ilgili yazısı.
 
3/4- Fen İşleri Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Mevlana-Ulus-Arabayatağı-Yavuzselim-Hacivat ve Çınarönü Mahallelerini Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı Kapsamında Arabayatağı Mahallesi sınırlarında kalan Spor Tesisi alanı içerisinde mevcut sahanın kuzey kısmında kalan 2300 m2. alanda Muş Kültür Evi-Taziye Evi yapılması hususunda Belediyemiz ile Muşlular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği arasında protokol yapılması için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısı.
 
3/5- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ nün, 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde faaliyet göstermekte olduğumuz atıkların ayrı toplanması hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilmiş olan izin ve lisanslara sahip kurum ve kuruluşlar ile protokol imzalanması için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısı.
 
3/6- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Güllük Mahallesi, 1041 ada, 1 parsel; 1042 ada, 7 parsel; 1076 ada, 17-18-19-21-22 parseller ile 805 ada, 3 parselin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/7- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Zümrütevler Mahallesi 285 ada, 17 parsel sayılı 500.23 m2. alanlı hisseli taşınmazın kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/8- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Selçukbey Mahallesi, 2388 ada, 5 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/9- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 4311 ada, 18 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/10- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3113 ada, 10 parselde plan değişikli talebiyle ilgili yazısı.
 
3/11- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Kazımkarabekir Mahallesi, 4655 ada, 2-3-4-5-6 parseller ile Duaçınarı Mahallesi 2884 ada, 1 parselde plan değişikli talebiyle ilgili yazısı.
 
3/12- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon İmar Planı dahilinde kalan Kazımkarabekir Mahallesi, 3019 ada, 1-2-3-4-11-12 parseller ile 3018 ada, 1-2-3-4-5-6-7-12-13-14-15-16 parsellerde plan değişikli talebiyle ilgili yazısı.
 
3/13- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli S.S.Otosansit Yapı kooperatifi Uygulama İmar Planı revizyonu dahilinde kalan, Yiğitler Mahallesi 4621 ada, 4 parselde plan değişikli talebiyle ilgili yazısı.
3/14- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Demetevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2186. ve 2187. isimsiz sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/15- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2141. isimsiz sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
  Oktay YILMAZ
Belediye Başkanı
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU