03.02.2016 Meclis Toplantı Gündemi

03.02.2016 Meclis Toplantı Gündemi
3.02.2016 17:00

Seçim Dönemi
Seçim Döneminin . Toplantısı

GÜNDEM:

1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2- Komisyonlardan Gelen Evrak:

2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Duaçınarı Mahallesi, 1792 ada, 17 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Davutkadı Mahallesi, 223 ada, 23 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/3- İmar Komisyonunun Vakıfköy Mahallesi, 2674 ada, 93 parsel, Duaçınarı Mahallesi, 1675 ada, 4 parsel, Zümrütevler Mahallesi 988 ada, 5 parselde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün itirazları hakkındaki raporu.

2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında Beyazıt Mahallesi, 2880 ada, 1-2-3 parsellerde plan değişikliği itirazı hakkındaki raporu.

2/5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Cumalıkızık Kentsel ve Doğal Sit Alanlarını Koruma Amaçlı Kentsel ve Doğal Sit Alanlarını Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu’na askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki raporu.

2/6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3112 ada, 1 parselde plan değişikliği itirazı hakkındaki raporu.

2/7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, 75.Yıl Mahallesi, 4991 ada, 9 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/8- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yeşil Külliyesi ve 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yıldırım Külliyesi çevresinde Unesco Dünya Miras Alanı ve Yönetim Alan Sınırlarının işlenmesi hakkındaki raporu.

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yeşil Mahallesi, 130 ada, 4 parsel sayılı ve 271,40 m2 alanlı taşınmaz ve üzerinde bulunan tescilli bina, ağaç ve duvarların Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması hakkındaki raporu.

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Kararaağaç Mahallesi, 658 ada, 5 parsel sayılı ve 232,11 m2. Alanlı taşınmaz ve üzerlerinde bulunan tescilli bina; Karaağaç Mahallesi, 666 ada, 13 parsel ve 136,93 m2 alanlı taşınmaz ve üzerinde bulunan tescilli bina, eklentiler ve ağaçların Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması hakkındaki raporu.

2/11- Hukuk Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge İmar Planı dahilinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait İlköğretim tesisi alanında kalan Yavuzselim Mahallesi 4863 ada, 2 sayılı ve 4371,96 m2 sahalı parselin eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi hakkındaki raporu.

2/12- Hukuk Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planında az bir kısmı konut alanında, büyük bir kısmı yolda kalan Belediyemizin de hissedar olduğu Emirsultan Mahallesi 252 ada, 2 parsel sayılı ve 133.99 m2. sahalı taşınmazda Maliye Hazinesi adına kayıtlı 16.75 m2. hisse hakkındaki raporu.

2/13- Hukuk Komisyonu’ nun Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmelik hakkındaki raporu.

2/14- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 11. Mutlu Sokaktan girişi olan 2010. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

2/15- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Anadolu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Ankara Yolu Caddesinden girişi olan 2032. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

2/16- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. Aksu Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

3/1- Zabıta Müdürlüğü’ nün 01.01.2016 – 31.03.2016 tarihleri arasında 2016 Mali Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununda belirtilen tavan sınırının göz önünde bulundurularak Zabıta Personeline ödenecek fazla çalışma ücretlerinin tespit edilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/2- Fen İşleri Müdürlüğü’ nün yapımı planlanan ekli listede isimleri belirtilmiş 25 farklı yapım işi için toplam 137.000.000 TL İller Bankası’ ndan kredi kullanılmasına ilişkin Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

3/3- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ nün Yıldırım Gönüllüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Belediyemiz arasında sosyal yardımların toplanması ve dağıtılması konularında iş birliği protokolü yapılması için Belediye Başkanı İsmail Hakkı EDEBALİ’ ye yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

3/4- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısı.

3/5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün1/1000 ölçekli Vakıfköy Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Vakıfköy Mahallesi, 2671 ada, 147 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Vatan Mahallesi, 4035 ada, 7-8-10 parsellerde plan değişikliği yapılması talebiyle ilgili yazısı.

3/7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Ortabağlar Mahallesi, 2216 ada, 7 parselin yeşil alana alınması gerekirken sehven 2216 ada, 6 parsel yeşil alana alındığından plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

3/8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3178 ada, 3 parselde plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısı.

3/9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Değirmenlikızık Mahallesi, 494 ada, 3-4-11 parsel; 6852 ada, 1-2-3-4-5 parsellerde plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısı.

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Kazım Karabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan İleri Cadde ile Beşdeğirmen Sokak arasında kalan 2106. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan İsabey Caddesinden girişi olan 2015. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Bağlaraltı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 423. Sokağın 5. Caddeye kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısı.

 

İsmail Hakkı EDEBALİ

Belediye Başkanı
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU