03.12.2014 Tarihli Toplantı Gündemi

03.12.2014 Tarihli Toplantı Gündemi
3.12.2014 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 11. Toplantısı

BELEDİYE MECLİSİ
ARALIK AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
03/12/2014
Toplantı Saati
17:00
Seçim Dönemi
2014-2019
2014 Yılı
10.Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin

11. Toplantısı

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2-  Komisyonlardan Gelen Evrak:

2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında Yunusemre Mahallesi, 6360 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ertuğrulgazi Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi, 1864 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Etap (Mevlana, Ulus Mahalleleri)  Uygulama İmar Planı kapsamında Ulus Mahalle, 6408 ada, 7-8 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı kapsamında Karamazak Mahallesi, 713 ada, 69 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Millet Mahallesi, 3084 ada, 1 parsel, 3091 ada,1 parsel kuzeyi ve Yunusemre Mahallesi, 3126 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2.Bölge Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Anadolu Mahallesi, 2057 ada, 10 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında Yiğitler Mahallesi, 4624 ada, 36 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/8- Hukuk Komisyonunun Zabıta Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmelik hakkındaki raporu.

3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

3/1- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 2013 yılı Sayıştay Denetim Raporu sonuçları ile ilgili yazısı.

3/2- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 15 inci maddesinin son fıkrası uyarınca 2015 yılı için Belediye Gelirlerimizin belli hizmetlere tahsis edilmesi ile ilgili yazısı.

3/3- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi uyarınca 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesine ‘Yol Projesi Onay ve Kontrollük Ücreti’ şeklinde eklenmesi ve uygulanacak ücretin 70,00 TL olarak belirlenmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/4- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ nün yeni kurulmasıyla birlikte yasa gereği ihtiyaca binaen istemiş olduğu Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri ve Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ilişkin toplam 411.500,00 TL ödeneğin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü bütçesinden aktarılması talebiyle ilgili yazısı.

3/5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (III) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

3/6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 49. Maddesine istinaden 2014 yılında Belediyemizde çalıştırılan sözleşmeli personelden 2015 yılında da çalıştırılması uygun görülenlerin 01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasında çalıştırılması ile ilgili yazısı.

3/7- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemizde mevcut Geçici İşçi Vize Cetvelinin kabulü ile ilgili yazısı.

3/8- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

3/9- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü görevine Hakkı Togay YILMAZ’ ın 07/11/2014 tarihi itibari ile vekaleten, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü görevine Filiz ÇİLİNGİR’ in 27/11/2014 tarihi itibari ile vekaleten atanmaları konusunda Meclis’ e bilgi verilmesi ile ilgili yazısı.

3/10- Hukuk İşleri Müdürlüğü’ nün Yenişehirliler Derneği’ nin işgaliye borçlarıyla ilgili uzlaşma isteğinin değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/11- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısı.

3/12- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısı.

3/13- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili hazırlanan Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısı.

3/14- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kısmet Caddesi 48 ve 48/1 nolu binalardan girişi olan ve Kuzeye doğru uzanan yere isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/15- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün 75. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Fincan Sokağın Kaplangazi Caddesine kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısı.

3/16- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Hacivat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 113. Sokak ile 116. Sokak arasında kalan, Eyüp Sultan Cami doğusuna sınır olan yere isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/17- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Belediye Meclisi’ nin 05.11.2014 tarih ve 490 sayılı kararı ile Hacivat Caddesi olarak değiştirilen Beycan Caddesinin isminin cadde niteliği taşımadığından Hacivat Sokak olarak düzeltilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan Hacivat Mahallesi 6803 ada, 1 parselde plan değişikli talebiyle ilgili yazısı.

3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mimarsinan Mahallesi 1647 ada, 10 parselde plan değişikli talebiyle ilgili yazısı.

3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan Yavuzselim Mahallesi 4897 ada, 2 parsel; 4916 ada, 12 parselde plan değişikli talebiyle ilgili yazısı.

3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli İsabey Mahallesi (Köyü) Koruma Amaçlı İmar Planı dahilinde kalan İsabey Mahallesi 2697 ada, 23-24-25-26 parsellerde plan değişikli talebiyle ilgili yazısı.

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan Ulus Mahallesi 3596 ada, 42 parselde plan değişikli talebiyle ilgili yazısı.

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ertuğrulgazi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Ertuğrulgazi Mahallesi 1853 ada, 16 parselde plan değişikli talebiyle ilgili yazısı.

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2. Etap Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Bağlaraltı Mahallesi 4144 ada, 45 parselde plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Kazımkarabekir Mahallesi 4626 ada, 65 parselde değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

3/26- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi H22d.02c.2c pafta, 3087 ada, 1 parsel sayılı gayrimenkulün kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/27- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan mülkiyeti Bursa Hazreti Osman Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ nin şartlı bağış talebiyle ilgili yazısı.


İsmail Hakkı EDEBALİ
Belediye Başkanı
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU