03/11/2021 Tarihli Meclis Gündemi

03/11/2021 Tarihli Meclis Gündemi
3.11.2021 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 10. Toplantısı

BELEDİYE MECLİSİ
KASIM AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
03/11/2021
Toplantı Saati
15:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2021 Yılı
10.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin 28. Toplantısı
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- Komisyonlardan Gelen Evrak:
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında Kazımkarabekir Mahallesi, 4626 ada, 50-55-56-57 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7430 ada, 1 parsel, 7426 ada, 3 parsel ve 7420 ada, 4 parsel sayılı taşınmazlardaki plan değişikliğine yapılan askı itirazı hakkındaki raporu.
 
2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 596 ada, 4-5-6-7-8 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında Yunusemre Mahallesi, 4530 ada, 14 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında Küçük Sanayi Alanlarına yönelik ilave plan notu tanımlanması kararına yapılan askı itirazı
 
2/6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında Yavuzselim Mahallesi, 4930 ada, 48-49-44-42-43-39-41 parseller ile 4885 ada, 96 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Esenevler Mahallesi, 1958 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/8- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ nun Ulus Mahallesi, 7349 ada, 1 sayılı parselde bulunan 258,06 m2’ nin Belediyemiz hissesine imar durumu gereği 136,57 m2 ihdas edilerek eklenmesi ile parselde oluşacak toplam 394,63 m2 hissenin, imar durumu gereği yola terk edilecek toplam 394,63 m2 alanla değer ve bedel farkı gözetmeksizin başabaş takas edilmesi ve 1756,39 m2 parsel oluşturacak şekilde imar uygulaması işleminin yapılması hakkındaki müşterek raporu.
 
2/9- Hukuk Komisyonu’ nun, Belediyemiz ile Ardahan İli Posof İlçesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulması hakkındaki raporu.
 
2/10- Çevre Sağlık Komisyonu’ nun, İlçemizde kış aylarında artan hava kirliliği ile ilgili çalışmalar yapılması hakkındaki raporu.
 
2/11- Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonu’ nun, İlçemizdeki amatör spor kulüpleri ile okullarımız arasında projeler yaparak gençlerin zararlı ortamlardan ve alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla ortak sportif faaliyetlerin başlatılması hakkındaki raporu.
 
2/12- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. İpek Sokaktan girişi olan ve 5066 ada, 17 parselde biten 2202. isimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/13- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yer Sokağın parsel içerinde kaldığı ve yol statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.
 
3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:
 
3/1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2021 Mali Yılı bütçe uygulamaları çerçevesinde KHK ile çalıştırılan personel hizmet alımları faslında sözleşme artışı farkından doğan öngörülemeyen harcamalara 50.000.000,00 TL Ek Bütçe verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediye Meclisimizin 06.01.2021 tarih ve 22 sayılı Kararı gereğince 2020-2021 yılları için yol harcamalarına katılım payı alınmaması yönünde karar alınmış olup, bundan sonraki yıllar için katılım payı alınıp/alınmayacağı talebiyle ilgili yazısı.
 
3/3- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemize ait Millet Mahallesi, Şüheda Cadde üzerinde bulunan Millet Kapalı Pazar alanı içindeki 4 adet dükkanın 10 yıla kadar kiralanabilmesi için Encümen’e yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/4- Zabıta Müdürlüğünün, İlçemiz Siteler Mahallesi, Selçukbey Caddesi sonunda kurulan Siteler Giyim Pazarı 6 hafta süre ile kontrol edilmiş ve satış yerlerine tezgah açılmadığı görüldüğünden söz konusu pazarın kapatılması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/5- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Piremir Mahallesi, 382 ada, 42 parsel sayılı ve 98,37 m2 yüzölçümlü taşınmazın kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/6- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Teferrüç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 758 ada, 33, 34, 35, 36 ve 37 parsellerin Mollaarap Mahallesi sınırlarına dahil edilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/7- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Ara Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.
 
                                                                                                        Oktay YILMAZ     
                                                                                                     Belediye Başkanı    
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU