03.01.2018 Tarihli Meclis Gündemi

03.01.2018 Tarihli Meclis Gündemi
3.01.2018 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 47. Toplantısı

 

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- Komisyonlardan Gelen Evrak:
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon
Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3173 ada, 13 parselde plan
değişikliği hakkındaki raporu.
2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli münferit planlarda kalan sağlık alanlarına ilişkin İl
Sağlık Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda 75.Yıl Mahallesi 7221 ada, 1 parselde plan
değişikliği hakkındaki raporu.
2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı
kapsamında Piremir Mahallesi 370 ada, 14 parselin doğusundaki tescil harici alanda plan
değişikliği hakkındaki raporu.
2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Otosansit Yapı Kooperatifi Uygulama İmar Planı
kapsamında Yiğitler Mahallesi, 2611 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.
2/5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı
kapsamında Değirmenlikızık Mahallesi, 418 ada, 41 parselde plan değişikliği hakkındaki
raporu.
2/6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamamlıkızık Uygulama İmar Planına yapılan askı
itirazları hakkındaki raporu.
2/7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında
Sinandede Mahallesi, 7096 ada,1-2- 3-4- 5-6 parsellerde plan değişikliği hakkındaki
raporu.
2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı
dahilinde kalan Erikli Mahallesi, 2501 ada, 6-7 parsellerin kamulaştırılması hakkındaki
raporu.
2/9- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Namazgah Mahallesi sınırları içerisinde
bulunan 2. Karıncadere Sokak ile 2118. İsimsiz Sokağı birbirine bağlayan 2117. İsimiz
Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.
2/10- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Namazgah Mahallesi sınırları içerisinde
bulunan Arif Çıkmazının 2. Arif Sokağa yakın olmasından dolayı karışıklığa sebebiyet
vermesi nedeniyle isminin değiştirilmesi hakkındaki raporu.
2/11- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Namazgah Mahallesi sınırları içerisinde
bulunan 2. Karıncadere Sokak ile Arif Çıkmazını birbirine bağlayan 2118. İsimsiz Sokağa
isim verilmesi hakkındaki raporu.
2
YZMF01 Yür. T : 01.09.2014 Rev.No:00 Rev.T:
2/12- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Kazımkarabekir Mahallesi sınırları içerisinde
bulunan Karacaali Sokağın Şehit Dursun Acar Caddesine kadar kısaltılması hakkındaki
raporu.
2/13- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan
Kirazlık Sokak ile 277. Sokağı birbirine bağlayan 2119. İsimsiz Sokağa isim verilmesi
hakkındaki raporu.
2/14- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Kazımkarabekir Mahallesi sınırları içerisinde
bulunan 12. Gül Sokağın imar planına göre yeniden düzenlenmesi hakkındaki raporu.
2/15- Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ nun, Yıldırım İlçesi, Samanlı
Mahallesi, Cevher Sokakta doğalgaz ve kanalizasyon ile ilgili sıkıntıların çevreye ve
insan sağlığına vermiş olduğu zararın araştırılması hakkındaki raporu.
3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:
3/1- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi uyarınca
Denetim Komisyonu seçimi yapılması ile ilgili yazısı.
3/2- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi uyarınca 2018
yılı için Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenmesi ile
ilgili yazısı.
3/3- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca
Yıldırım Belediye Meclisinin 2018 yılı içinde bir ay tatil yapıp yapmayacağı, yapacak ise
tatil ayının belirlenmesi ile ilgili yazısı.
3/4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak
hazırlanan 1 adet Basın ve Yayın Müdürü kadrosu ihdası için (I) Sayılı Cetvel: Memur
Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.
3/5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak
hazırlanan 1 adet Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosu iptali için (I) Sayılı
Cetvel: Memur Kadro İptali, (IV) Sayılı Cetvel: Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile
ilgili yazısı.
3/6- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, 2017 Mali Yılı bütçe faaliyetlerinin sonlandırılmasına
ilişkin ekli listede belirtilen ödenek iptali işlemlerinin yapılabilmesi ile ilgili yazısı.
3/7- Zabıta Müdürlüğü’ nün 2018 Mali Yılı için Zabıta Personeline ödenecek fazla çalışma
ücretlerinin tespit edilmesi tabiyle ilgili yazısı.
3/8- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ nün, Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübüne
2018 Mali yılı için belirtilen oranlar dahilinde Belediyemizce nakdi yardım yapılması ile
ilgili yazısı.
3/9- Spor İşleri Müdürlüğü’ nün, 2018 yılı için içerisinde ulusal ve uluslararası müsabakalarda
üstün başarı elde eden veya derece alan sporcuların altınla ödüllendirilmesi ile ilgili
yazısı.
3/10- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün, Erikli Mahallesinde ekli listede belirtilen muhtelif
parklara şehit ve gazi isimlerinin verilmesi talebiyle ilgi yazısı.
3
YZMF01 Yür. T : 01.09.2014 Rev.No:00 Rev.T:
3/11- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı
dahilinde kalan, 152 Evler Mahallesi, 4420 ada, 1-2- 3-4- 5-6- 8-9- 10-12 ve 13 parsellerde
plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
3/12- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı
dahilinde kalan, Sinandede Mahallesi, 4319 ada, 1-2- 3 parsellerde plan değişikliği
talebiyle ilgili yazısı.
3/13- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı
dahilinde kalan, Sinandede Mahallesi, 4335 ada, 7-9- 10 parsellerde plan değişikliği
talebiyle ilgili yazısı.
3/14- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı
dahilinde kalan, Sinandede Mahallesi, 7096 ada, 1-2- 3-4- 5-6 parsellerde plan değişikliği
talebiyle ilgili yazısı.
3/15- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve
Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi, 3103 ada, 1-2
parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
3/16- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve
Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi, 3112 ada, 1-2
parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
3/17- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri kapsamında
1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında imar planları çalışmaları ile
ilgili yazısı.
3/18- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen; 16 nolu
bölge Millet, Vatan, Kazımkarabekir, Yunusemre, Anadolu Mahallelerinin 346,02
hektarlık kısmında bölge sınırlarının ekli sınır krokisindeki belirtildiği şekliyle revize
edilmesi; ayrıca 34 nolu Duaçınar Mahallesinin 5.69 hektarlık kısmında bölgede kamunun
mülkiyetinde olan veya kullanımında olan yerler haricindeki alanlarda 5393 sayılı
Belediye Kanununun 73/3 maddesine göre Bursa Büyükşehir Belediyesinden yetki devri
sağlanarak “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi talebiyle ilgili yazısı.
3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün,1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge ve
Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi, 2914 ada, 28 parselde
plan değişikliği tabiyle ilgili yazısı.
3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge ve
Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yunusemre Mahallesi, 3968 ada, 14
parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge ve
Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Kazımkarabekir Mahallesi, 3101 ada, 1
parselde yapılan plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısı.
3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Akçağlayan Mahallesi Uygulama İmar
Planı dahilinde kalan, Akçağlayan Mahallesi, 923 ada, 1 parselde plan değişikliği
talebiyle ilgili yazısı.
4
YZMF01 Yür. T : 01.09.2014 Rev.No:00 Rev.T:
3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu- Vatan Mahalleleri
Uygulama İmar Planı Dahilinde kalan, Duaçınarı Mahallesi 1837-1838- 1839-1841- 1842-
1846-1847- 4885-4886- 4887-4888- 4930-4932- 4933 adalara yapılan askı itirazları ile ilgili
yazısı.
3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, Yıldırım Belediyesi Mimari Estetik Komisyon
Oluşumu ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m
maddesine göre incelenerek gerekli kararın alınması talebiyle ilgili yazısı.
3/25- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Yeşil ve Namazgah Mahallesi sınırları içerisinde
bulunan Kaymakam Nihat Caddesinden girişi olan Hacıbekir Çıkmazının 1. Dereboyu
Sokağa kadar uzatılması ve isminin değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısı.
3/26- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Yeni Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Maslak
Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle
ilgili yazısı.
3/27- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 152 Evler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1.
Ekim Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması
talebiyle ilgili yazısı.
3/28- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, İsabey Mahallesi, 2688 ada, 273 parsel sayılı ve
3999,60 m2. alanlı taşınmazın imar planında yolda kalan kısımları ile üzerinde bulunan
ağaçların kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.
İsmail Hakkı EDEBALİ
İnşaat Mühendisi
Belediye Başkanı

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU