20/10/2020 Tarihli Meclis Gündemi

20/10/2020 Tarihli Meclis Gündemi
20.10.2020 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 16. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’ nin 07/10/2020 Çarşamba Günü Saat 15:00’ da Yaptığı 2019 - 2024 Seçim Döneminin 16 ıncı, 2020 Yılı Toplantı Döneminin 6 ıncı Olağan Toplantısının 20/10/2020 Salı Günü Saat:15:00’ da yapılacak 2 inci Birleşimine ait GÜNDEMDİR.
 

1- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2021 Mali Yılı Performans Programı hakkındaki raporu.
2- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve ekleri hakkındaki raporu.
 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 31 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 571 ada, 2 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Değirmenlikızık Mahallesi, 400 ada, 23 parsel, 5032 ada 9 parsel ve 495 ada 27 parselde yapılan plan değişikliğine yönelik askı itirazının değerlendirilmesi hakkındaki raporu.
 
6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 487 ada, 1-2 parseller, Akçağlayan Mahallesi, 930 ada, 5-79-81-84  parseller ile 950 ada, 15 parsel, Yeşilyayla Mahallesi, 1179 ada, 32 parselde yapılan plan değişikliğine yönelik askı itirazının değerlendirilmesi hakkındaki raporu.  
 
7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Sinandede Mahallesi, 4349 ada, 6 parsel ile 4350 ada, 1 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
8- Hukuk Komisyonunun, Belediyemiz ile Bingöl İli, Kiğı Belediye Başkanlığı arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması hakkındaki raporu.
 
9- Hukuk Komisyonunun, Belediyemiz ile Bingöl İli, Karlıova Belediye Başkanlığı arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması hakkındaki raporu.
 
10- Hukuk Komisyonunun, Belediyemiz ile Muş İli, Sungu Belediye Başkanlığı arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması hakkındaki raporu.
 
11- Hukuk Komisyonunun, Belediyemiz ile Kırım/Simferopol Şehri arasında kardeş şehir ilişkisinin sonlandırılması hakkındaki raporu.
 
12- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, 152 Evler Mahallesi, 4468 ada, 9 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı.
 
 
Oktay YILMAZ
Belediye Başkanı
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU