02/09/2020 Tarihli Meclis Gündemi

02/09/2020 Tarihli Meclis Gündemi
2.09.2020 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 15. Toplantısı

  BELEDİYE MECLİSİ
EYLÜL AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
02/09/2020
Toplantı Saati
15:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2020 Yılı
5.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin
 
15. Toplantısı
 
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- Komisyonlardan Gelen Evrak:
 
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik Uygulama İmar Planı kapsamında, Karaağaç Mahallesi, 645 ada 24-25 parsel plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 4707 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında Selçukbey Mahallesi, 2354 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında 5419 ada, 10-11-12 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/5- İmar Komisyonunun, Değirmenönü Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değirmenönü Mahallesi, H22D09B1A pafta,  7368 ada 4 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Koronavirüs Tedbirleri kapsamında 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Kanunun 1. maddesinin (ç) bendine istinaden Belediyemize ait kiralık taşınmazların kira bedellerinin ne şekilde değerlendirileceği hakkındaki raporu.
 
2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Maltepe Mahallesi, Narin Sokak ile Kader Sokağın bağlantısının sağlanabilmesi için 3906 ada, 18-9 ve 19 parsellerin kamulaştırılması hakkındaki raporu.
 
2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde şahıs mülkiyetinde kalan Esenevler Mahallesi, 1983 ada, 3 sayılı ve 4730,36 m2. sahalı taşınmazın Belediyemizce satın alınması hakkındaki raporu.
 
2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mevlana-Ulus-Yavuzselim-Arabayatağı-Çınarönü-Hacivat ve Şirinevler Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan hak sahipleri ile kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki görüşmelere iştirak etmeyen ve uzlaşmaya varılamayan hak sahiplerine ait taşınmazların riskli alanda kalması nedeniyle 6306 sayılı Yasa kapsamında kentsel dönüşümde kullanılmak üzere kamulaştırması hakkındaki raporu.
 
2/10- Hukuk Komisyonunun, Bingöl İli Adaklı Belediye Başkanlığı ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması hakkındaki raporu.
2/11- Eğitim ve Hizmet ve Güvence Komisyonunun, Mollaarap Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2179. İsimsiz Sokağa Şehit Uzman Çavuş Yunus Arda Sokak ismi verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/12- Eğitim ve Hizmet ve Güvence Komisyonunun, 75. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Gültekin Sokağın isminin mükerrer olması sebebiyle 2. Gültekin Sokak olarak değiştirilmesi hakkındaki raporu.
 
2/13- Eğitim ve Hizmet ve Güvence Komisyonunun, Namazgah Meydanı ve Mollaarap Meydanı arasında güney-kuzey yönü doğrultusunda devam eden Çimen Caddesinin isminin değiştirilmesi hakkındaki raporu.
 
3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:
 
3/1- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, Belediyemiz ile Malatya İli Yeşilyurt Belediye Başkanlığı arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili yazısı.
 
3/2- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün Mollaarap Mahallesi toprak kayması ile ilgili 01.07.2020 tarihli 222 sayılı Meclis Kararımız doğrultusunda yapılan kira yardımlarının 3 ay daha uzatılması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/3- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında Covid-19 salgını nedeniyle yardıma muhtaç vatandaşlarımıza sosyal yardım hizmetinde ayni yardım kararlarının verilmesi noktasında Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonu oluşturulması ile ilgili yazısı.  
 
3/4- Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün,S.S. Otosansit Oto Sanatkarları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ile Belediyemiz arasında Otosansit Yerleşkesi moloz ve kaba atık toplama protokolü imzalanması için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/5- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ nün, Belediyemiz ve Bursa Teknik Üniversitesi ile yine Belediyemiz ve Yeşilay Bursa Şubesi arasında gençlerin ve üniversite öğrencilerinin kültür ve sosyal alanda gelişimine katkı sağlama, bilinçlendirme, yönlendirme amacıyla iş birliği protokolleri imzalanması için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/6- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Türk Kızılay Derneği Yıldırım Şube Başkanlığının sosyal yardımlar ve destek çalışmaları hususunda yardımcı olunması adına Belediyemize ait Duaçınarı Mahallesi, 1.Vatan Caddesi, No:14 adresinde bulunan taşınmazın Türk Kızılay Derneği Yıldırım Şube Başkanlığı tarafından kullanılıp/kullanılamayacağı ve elektrik, su, doğalgaz vb. faturaların Belediyemizce karşılanıp/karşılanamayacağı ile ilgili yazısı.
 
3/7- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, mülkiyeti Belediyemize ait Ulus Mahallesi, 7350 ada, 1 parselde bulunan B-Blok Zemin Kat 109 ve 110 nolu iki adet taşınmazın YILKA-KOOP (Sınırlı Sorumlu Yıldırım Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi) tarafından kullanılıp/kullanılmayacağı ve Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilip/verilemeyeceği ile ilgili yazısı.
 
3/8- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yiğitler Mahallesi, 6970 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/9- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı revizyonu dahilinde kalan, Mollaarap Mahallesi, 571 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/10- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Mimarsinan Mahallesi, 1547 ada, 34 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/11- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ertuğrulgazi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1857 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/12- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Mimarsinan Mahallesi, 1650 ada, 4-9 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/13- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, İsabey Mahallesi, 2701 ada, 39 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/14- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 434 ada, 18 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı.
 
3/15- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı ve  S.S. Otosansit Yapı Kooperatifi Uygulama İmar Planı kapsamında, 75. Yıl ve Esenevler Mahalleleri içinde kalan yaklaşık 40,90 hektar alana ilişkin yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.
 
3/16- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Vatan, Millet ve Kazımkarabekir Mahalleleri ortak sınırları içerisinde Yılmek kursları veya ana kucağı hizmeti verecek tesis yapılması için plan değişikliği ile ilgili yazısı.
 
3/17- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı dahilinde kalan, 4172 ada, 3 parselin yolda kalan (109.65 m2) kısımları ve üzerinde bulunan ağaçların kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.
3/18- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Mete Sokağın 11 Eylül Bulvarına kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/19- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Ulus Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. Özcan Sokağın Değirmenardı Sokağa kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/20- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2180, 2181, 2182, 2183. İsimsiz Sokaklara isim verilmesi ile 11 Eylül Bulvarının kuzeyinde bulunan B11. Sokağın isminin değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
 
 
 
 
                                                                                                       Oktay YILMAZ
                                                                                                     Belediye Başkanı
 
         
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU