02.09.2016 Tarihli Meclis Gündemi

02.09.2016 Tarihli Meclis Gündemi
2.09.2016 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 32. Toplantısı

GÜNDEM:

1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2- Komisyonlardan Gelen Evrak:

2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 5300 ada, 2-85 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Erikli Mahallesi, 2411 ada, 2-4 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında Namazgah Mahallesi, 534 ada, 10 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/4- İmar Komisyonunun1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Eğitim Mahallesi, 1363 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında Ortabağlar Mahallesi, 2105 ada, 3-4 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yiğitler Mahallesi, 4611 ada, 14 parsel üzerinde bulunan inşaatın daire girişleri ekli planda yol gözükmesine rağmen kapalı olan sokak tarafından verildiğinden söz konusu yolun açılabilmesi için kamulaştırılması hakkındaki raporu.

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun tamamı imar planında yolda kalan Selçukbey Mahallesi 2387 ada, 6 parsel ile 2388 ada, 10 parsellerin Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek alınması hakkındaki raporu.

2/8- Hukuk Komisyonu’ nun 12 Ekim 2004 sonrası yapılan imar mevzuatına aykırı yapılar için İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi hakkındaki raporu.

2/9- Hukuk Komisyonu ile Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ nun Mollaarap Mahallesi, Eşrefiler Caddesi, Temenyeri Parkı karşısında kurulmakta olan Temenyeri Semt Pazarı alanı ile Millet Mahalle 7200 Sokak ile Külhan Sokak kesişimindeki yere giyim pazarı kurulması hakkındaki müşterek raporu.

2/10- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince Yunusemre Caddesinin ismi değiştirilerek Yunus Emre Bulvarı ismi verilmesinden dolayı mevcut yolda bulunun 8. Arda Sokağın kaldırılması hakkındaki raporu.

2/11- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Samanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. Meydan Sokaktan girişi olan 2107. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

2/12- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Ağaçlık Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

3/1- Başkanlık Makamı’ nın, Belediye Meclisimizin Temmuz ayı Olağanüstü Toplantısında Belediyemiz Hizmet Binası önü Ahmet Taner Kışlalı Meydan ismi değişikliği ile ilgili alınan 25.07.2016 tarih ve 320 sayılı meclis kararının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

3/2- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’nın Vergi borçlularının 2016 yılında gayrimenkul malların satılması için 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90 ve 91. maddeleri uyarınca Satış Komisyonunda görev yapmak üzere 1 asil ve 1 yedek Meclis Üyesinin seçilmesi ile ilgili yazısı.

3/3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Belediyemiz Park Bahçeler Müdürü görevine Fatih ZEYTUN, Ruhsat ve Denetim Müdürü görevine Abdullah Tahir ŞENOCAK’ ın vekaleten atanmaları konusunda Meclis’e bilgi verilmesi ile ilgili yazısı.

3/4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürü kadrosuna Meliha ÖZER, Kütüphane Müdürü kadrosuna Aysun BERBER’ in asaleten atanmaları konusunda Meclis’e bilgi verilmesi ile ilgili yazısı.

3/5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (III) Sayılı Cetvel; Memur Dolu Kadro değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel; Memur Dolu- Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

3/6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan Ruhsat Denetim Müdürü Kadrosunun iptali (I) Sayılı Cetvel; Memur Kadro İptali, (IV) Sayılı Cetvel; Memur Dolu- Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

3/7- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, ihtiyaç duyulması halinde Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde belirtilen Kamu Bankaları öncelikli olmak kaydıyla, piyasa şartları göz önünde bulundurularak en düşük faiz oranı gözetilmek suretiyle 50.000.000,00 (Ellimilyon) TL’ sına kadar nakit kredi kullanılmasına ilişkin olarak Belediye Başkanı İsmail Hakkı EDEBALİ’ ye yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

3/8- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen Beyazıt, 152 Evler, Ortabağlar, Güllük, Mimarsinan, Esenevler, Yiğitler, Sıracevizler, Yediselviler ve Teferrüç Mahalleleri sınırlarında bulunan 6 bölgede ruhsat işlemlerinin durdurulması ile ilgili yazısı.

3/9- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün Erikli Mahallesi, Eğriyol Sokak (Temizlik İşleri Müdürlüğü üstü) üzerinde bulunan Erikli Dinlenme Parkı adının 15 Temmuz Demokrasi Şehidimiz “Ömer HALİSDEMİR” olarak değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Mollaarap Mahallesi H22d07d2b pafta, 596 ada, 5 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzargahı Uygulama  İmar Planı dahilinde kalan, Mimarsinan Mahallesi, 1520 ada, Eski: 19-20-21-22-23 parseller, Yeni: 34 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’ nin Anadolu Mahallesi, 2070 ada, 1 parsel; Akçağlayan Mahallesi, 928 ada, 7 parselin batısında; Yunusemre Mahallesi, 3144 ada 1 parselde 3 adet trafo merkezi yeri ayrılabilmesi için plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 490 ada, 1 parsel; 466 ada, 6 parsel; 502 ada, 6 parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

3/14-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, 152 Evler Mahallesi, 4473 ada, 4-5 parseller, 4478 ada, 2 parsel, 4415 ada, 2 parsel, 6702 ada, 2 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

3/15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Vatan Mahallesi, 4030 ada, 3 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

3/16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenönü Mahallesi, 7337 ada, 1-2-3 parseller; 7338 ada, 1 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

3/17- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, 152 Evler Mahallesi, 4468 ada, 1 parsel, 4408 ada, 11 parsel, 4446 ada, 12-23 parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

3/18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 487 ada, 2 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Vatan Mahallesi, 4035 ada, 7-8-10 parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı

3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Güllük Mahallesi, 1076 ada, 48 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Davutkadı Mahallesi, 195 ada, 8 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3065 ada, 5 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mollaarap Mahallesi, H22d07a3c pafta, 584 ada, 2-3-4-5 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Siteler Mahallesi, 1324 ada, 1 parsel, 1298 ada, 1 parselin arasında ortaöğretim tesis alanında kalan kadastro yolunun sağlık tesisi alanına alınması için plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı.

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Sinandede Mahallesi, 4342 ada, 3-4 parseller; 4343 ada, 4-5 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/27- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 7203. Sokağın uzatılarak Şüheda Cadde isminin verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/28- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince Yunusemre Caddesinin ismi değiştirilerek Yunus Emre Bulvarı ismi verilmesinden dolayı mevcut yolda bulunun Millet Mahallesi sınırları içerisinde kalan 7. Eğitim Sokak, 3. Akide Sokak ve Altıncam Sokakların sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/29- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince Yunusemre Caddesinin ismi değiştirilerek Yunus Emre Bulvarı ismi verilmesinden dolayı mevcut yolda bulunun Millet Mahallesi sınırları içerisinde kalan 2. Çakıl Sokak, 3. Yörük Sokak ve Varan Sokağın Yunusemre Bulvarına kadar kısaltılması, 6. Menekşe Sokağın Mat Sokağa kadar kısaltılması, 1. Vekil Sokağın Yunusemre Bulvarına kadar uzatılması, Kısmet Caddesinin tekrar düzenlenmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/30- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılı için ortaokul olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilen; Belediyemize ait Şirinevler Mahallesi, 1439 ada, 3 parsel üzerinde bulunan Çocuk Eğitim ve Bilim Merkezi binasının 1. ve 2. Katının 2016-2017 yılında da ortaokul olarak kullanılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne tahsis edilip/edilemeyeceği yada tahsis süresinin uzatılıp/uzatılamayacağı ile ilgili yazısı.

3/31- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Belediyemize ait Arabayatağı Mahallesi, 4792 ada, 28 parselde bulunan 3083,932 m2 arsayı İrfan Hoşseven adlı vatandaşın kiralama talebiyle ilgili yazısı.

3/32- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanında (Termal Tesis Alanı) kalan Yunusemre Mahallesi, 3887 ada, 121-122 parsellerin üzerinde bulunan Selçuk Hatun Termal Tesislerinin sağlık turizm alanında hizmet vermek üzere 29 yıllığına yap-işlet-devret modeli ile yapılması, işletme süresince kira ödenmesi ve süre sonunda Belediyemize devri için karar alınması, konuyla ilgili şartname ve projelerin hazırlatılması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanun hükümlerine ihaleye çıkılması ve sözleşme imzalanması için Emlak İstimlak Müdürlüğüne, Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı.
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU