02.09.2015 Tarihli Meclis Gündemi

02.09.2015 Tarihli Meclis Gündemi
2.09.2015 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 19. Toplantısı

 

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- Komisyonlardan Gelen Evrak:
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında, Davutdede Mahallesi, 4956 ada, 1 parselin güneyinde kalan kısımda plan değişikliği hakkındaki raporu.
2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı hakkındaki raporu.
2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2.Bölge  Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Yavuzselim Mahallesi, 4895 ada,3-4 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.
2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Duaçınarı Mahallesi, 1789-1790-1791-1792 adalarda plan değişikliği hakkındaki raporu
2/5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 2783 ada, 120 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.
2/6- İmar Komisyonunun, Derya Caddesi’ nin, Çevre Yolunun batı istikametine bağlanması için plan değişikliği hakkındaki raporu.
2/7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Zümrütevler Mahallesi, 909 ada, 9-15  parsellerde plan değişikliği
hakkındaki raporu
2/8- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 110 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.
2/9- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3112 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.
2/10- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 181 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.
2/11- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit
Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı kapsamında, 75.Yıl
Mahallesi, 7221 ada, 2 parsel, 7222 ada,1 parsel plan değişikliği hakkındaki raporu.
2/12- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı
YZMF01                                                                                                  Yür. T : 01.09.2014    Rev.No:00     Rev.T:
kapsamında, Karaağaç Mahallesi, 668 ada, 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33
2
2/13- İmar Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Fidyekızık 2.Etap  Uygulama İmar Planı
2/14- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Uygulama İmar
2/15- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik  Uygulama İmar Planı
2/16- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon
parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.
kapsamında, 75.Yıl Mahallesi 4991 ada, 9 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.
Planı kapsamında, Yıldırım Mahallesi, 2735 ada, 10-11-12-13 parsellerde plan değişikliği
hakkındaki raporu.
kapsamında, Kurtoğlu Mahallesi, 104 ada, 7 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.
Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 7130 ada, 1 parsel, 3037
ada,13-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 parsellerde plan değişikliği hakkındaki
raporu
2/17- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı
Mahalleleri Civarı İmar Planında yeşil alanda kalan, Selimzade Mahallesi H22d07b4a
pafta, 4126 ada, 1-4-5 ve 6 sayılı parsellerin Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ ne
devredilip, devredilemeyeceği hakkındaki raporu.
2/18- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı
2/19- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar
2/20- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama
dahilinde kalan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, H22d.07b.3a pafta, 1391 ada, 4 parselin
kamulaştırılması hakkındaki raporu.
Planı dahilinde kalan Yiğitler Mahallesi, 2462 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın yolda ve
park alanında kalan kısımlarının kamulaştırılması hakkındaki raporu.
Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Sıracevizler Mahallesi, 1099 ada, 1-35
parseller ile  Yediselviler Mahallesi, 1219 ada, 27-28-29 sayılı parsellerin yolda kalan
kısımları ile üzerlerinde bulunan binalar, duvarlar ve ağaçların kamulaştırılması
hakkındaki raporu.
2/21- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama
Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi H22d08a4c
pafta, 431 ada, 14 parsel sayılı ve 265,25 m2. alanlı taşınmazın kamulaştırılması
hakkındaki raporu.
2/22- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Samanlı Mahallesi sınırları içerisinde
bulunan 3529 ada, 159 parsel ile 3529 ada, 160 parsel arasında mahkeme kararı ile oluşan
sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.
hazırlanan Yönetmelik hakkındaki raporu.
2/23- Hukuk Komisyonu’ nun Kreş Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili
3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:
3/1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemiz Arşiv Müdürlüğü görevine
Hidayet ÇALI asaleten, Özel Kalem Müdürlüğü görevine Belediye Başkan Yardımcısı
Mücahit ALKAN, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevine Filiz ÇİLİNGİR’ in
vekaleten atanmaları konusunda Meclis’ e bilgi verilmesi ile ilgili yazısı.
3/2- Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ nün 2015-2016 Eğitim Öğretim döneminde
Belediyemiz, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi
YZMF01                                                                                                  Yür. T : 01.09.2014    Rev.No:00     Rev.T:
3
Müdürlüğü işbirliği ile meslek edindirme kursları ve okul öncesi sınıfları açılması
esaslarının protokol ile belirlenmesi ve söz konusu protokolü imzalamak üzere Belediye
Başkanına yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
3/3- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ nün Belediye Meclisinin 06.05.2015 tarih ve 221 sayılı
3/4- Fen İşleri Müdürlüğü’ nün Belediyemiz hudutları içerisinde Belediye hizmetlerinde
Kararı ile Yıldırım İlçesindeki mahalle muhtarlıklarının elektrik, su, telefon, doğalgaz
faturalarının ve aylık internet abonelik ücretlerinin yıllık olarak karşılanması ile ilgili
yazısı.
kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ekli listede adetleri ve isimleri belirtilen iş makineleri
ve araçların Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla tedarik edilmesi talebiyle ilgili yazısı.
3/5- Fen İşleri Müdürlüğü’ nün 6360 sayılı Kanunun 28. maddesi gereği, Belediyemizce yeni
yol açılması, asfalt kaplama yapılması, tretuvar yapılması, bordür yapılması, parke taş
döşenmesi hizmetlerinden 2464 sayılı Yasa gereği katılım payı alınıp alınamayacağı ile
ilgili yazısı.
3/6- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama
İmar Planı dahilinde kalan Vatan Mahallesi 3985 ada, 33 ve 34 parsellerde Gençlik
Merkezi yapılabilmesi için plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
3/7- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün Belediyemiz ile Uludağ Üniversitesi arasında, İlçemiz
sınırları içerisindeki Tescilli Sivil Mimari Örneği yapılar hakkında teknik araştırmalar
yapmak, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlamak konularında iş birliği
yapmak amacıyla ortak projeler yapılması, bu amaçla gerekli kaynağın aktarılması,
konunun detaylarının Üniversiteyle görüşülerek gerekli anlaşmaların imzalanması için
Belediye Başkanına yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
3/8- Tiyatro Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili hazırlanan
Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısı.
3/9- Kütüphane Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili hazırlanan
Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısı.
3/10- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Vatan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Vatan
Caddesi ile 3. Ayaz Sokak arasında kalan 2085. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle
ilgili yazısı.
3/11- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde kalan 4. Çağdaş
Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle
ilgili yazısı.
3/12- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Yiğitler Mahallesi sınırları içerisinde kalan 320/1 Sokağın
sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.
3/13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler
3/14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Uygulama İmar Planı
Genel Müdürlüğünün yazısı ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 2. Maddesine
uyulması ile ilgili yazısı.
dahilinde kalan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen Mevlana, Ulus,
Yavuzselim, Arabayatağı, Çınarönü, Hacıvat Mahallelerinin planlı kısımlarını kapsayan
bölgede Belediye Meclisinin 01.07.2015 gün ve 360 sayılı kararı ile planın uygulaması
YZMF01                                                                                                  Yür. T : 01.09.2014    Rev.No:00     Rev.T:
4
3/15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Münferit Planlarda Plan değişikliği
durdurulmuş olup, ancak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde ön oluru yapılan, ruhsat
başvurusu bulunan ve işlemleri devam eden dosyalar ile kamuya ait ruhsat başvurularında
nasıl bir işlem yapılacağı ile ilgili yazısı.
Yapım işi sonucu Yeni Mahalle içerisinde yaklaşık 3,36 hektarlık kısmını kapsayan
alanda hazırlanan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.
3/16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge
Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan Anadolu Mahallesi,  2058 ada, 6-7-8-9
parseller ile 2059 ada 6-7-8 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
3/17- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar
Planı dahilinde kalan Eğitim Mahallesi, 4430 ada, 5 parselde plan değişikliği talebiyle
ilgili yazısı.
3/18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar
Planı dahilinde kalan Samanlı Mahallesi, 3548 ada batısında yer alan tescil harici alanın
trafo merkezi olacak şekilde değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün İl Sağlık Müdürlüğü’ nün yazısı doğrultusunda
muhtelif mahallelerde sağlık tesis alanında kalan taşınmazların ihtiyaç olmadığından
sağlık alanından çıkarılması için plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar
Planı dahilinde kalan Eğitim Mahallesi, 3794 ada, 8 parselde plan değişikliği talebiyle
ilgili yazısı.
3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75. Yıl
Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı dahilinde
kalan 75. Yıl Mahallesi 4204 ada, 17 parselin 538 m2’ lik kısmında kreş yapılması için
plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve
Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3073 ada, 7 parselde
plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge
Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Vatan Mahallesi 4030 ada, 3-4-5-6-7-8-9-20
parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.
3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve
Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 2978 ada, 1-23-24-28
parseller; 2979 ada, 23 parsel; 3013 ada, 14 parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz
ile ilgili yazısı.
3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı
dahilinde kalan 4172 ada, 12-30-31-32-33-34-35-36-43 parsellerde yapılan plan
değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.
3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge
Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3118 ada, 2 parsel ve 3119 ada, 1
parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
YZMF01                                                                                                  Yür. T : 01.09.2014    Rev.No:00     Rev.T:
5
3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve
Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yunusemre Mahallesi, 6360 ada, 1
parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar
planı dahilinde kalan Esenevler Mahallesi, 2562 ada, 3 parselde plan değişikliği talebiyle
ilgili yazısı.
3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ nün yazısı ile
Belediye Meclisinin 04.03.2015 gün ve 102-104-105-109-110-112 sayılı kararlarıyla
uygun bulunup Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan plan değişikliklerine ait
inceleme raporları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.
3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Cumalıkızık kentsel sit alanına yönelik hazırlanan
1/1000 ölçekli Cumalıkızık Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu ile ilgili yazısı.
3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar
Planı dahilinde kalan Sinandede Mahallesi 4381 ada, 1-5 parsellerde plan değişikliği
talebiyle ilgili yazısı.
3/32- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar
Planı dahilinde kalan Eğitim Mahallesi, H22d.08a.4b pafta, 3844 ada, 34 parselin tamamı
ile 35 parselin park alanında kalan kısımlarının kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.
3/33- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama
İmar Planı dahilinde kalan Maltepe Mahallesi, 3940 ada, 6 parsel sayılı gayrimenkulün
kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.
3/34- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar
Planı dahilinde kalan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1272 ada, 14 parsel sayılı
gayrimenkulün kamulaştırılması talebi.
İsmail Hakkı EDEBALİ

Belediye Başkanı
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU