02/06/2021 Tarihli Meclis Gündemi

02/06/2021 Tarihli Meclis Gündemi
2.06.2021 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 6. Toplantısı

BELEDİYE MECLİSİ
HAZİRAN AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
02/06/2021
Toplantı Saati
15:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2021 Yılı
6.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin
 
24. Toplantısı
 
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- Komisyonlardan Gelen Evrak:
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında; Kazımkarabekir Mahallesi, 4655 ada 1-2-3-4-5-6 parseller, 2884 ada, 1 parsel ve 1752 ada, 24 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, 152 Evler Mahallesi, 4468 ada, 9 parseldeki yapılan plan değişikliğine askı itirazlarının değerlendirilmesi hakkındaki raporu.
 
2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Davutkadı Mahallesi, 293 ada, 2-13 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/4- İmar Komisyonunun, Mollaarap Mahallesi, Balabanbey Kalesi’nin bulunduğu, 571 ada, 2 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/5- Hukuk Komisyonun’ nun, Belediyemiz ile Kars İli, Sarıkamış Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması hakkındaki raporu.
 
2/6- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı İmar Planı dahilinde kalan, Teferrüç Mahallesi, 769 ada, 30 parselin kamulaştırılması hakkındaki raporu.
 
2/7- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Teferrüç Mahallesi, Tavacı Sokakta kalan 768 ada, 1-2-3-4-9-16 ve 17 parseller ile 774 ada, 1 parselin yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması hakkındaki raporu.
 
2/8- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Güllük Mahallesi, 1041 ada, 1-2 parseller; 1042 ada, 7 parsel; 1021 ada, 1 parsel; 1020 ada, 10 parsel ile 805 ada, 3 parselin kamulaştırılması veya satın alınması için gerekli işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümen’ e yetki verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/9- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Ortabağlar Mahallesi, 2269 ada, 7-8-9 ve 11 sayılı taşınmazların kamulaştırılması veya satın alınması için gerekli işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümen’ e yetki verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/10- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Yeşilyayla Mahallesi, 1189 ada, 10 parsel sayılı ve 141,84 m2. alanlı taşınmazın imar planında yolda kalan 42,78 m2’ lik kısmı ile üzerinde bulunan duvarlar ve ağaçların kamulaştırılması hakkındaki raporu.
 
2/11- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’nun İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2198 – 2199 uncu isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporu.
 
3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:
 
3/1- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, Yıldırım Belediye Meclisi’ nin 2021 Yılı için Ağustos olarak belirlenen tatil ayının Temmuz olarak belirlenmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/2- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, Mollaarap Mahallesi muhtelif ada ve parsellerin kamulaştırılması veya satın alınması işi ile 5 MW Güneş Enerji Sistemi yapım işleri için İl Bank A.Ş.’ den kredi kullanılmasına ve krediye konu her türlü işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazı.
 
3/3- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, 2019-2024 Stratejik Plan çerçevesinde ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel anlamda yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla yapılacak yatırımların finansmanında kullanılmak üzere kamu bankalarından kredi kullanılmasına ve krediye konu her türlü işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/4- Özel Kalem Müdürlüğü’nün, 2021-2022-2023 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesinin, Nikah Salonu Hizmet Ücret Tarifesinde belirlenen tutar üzerinden Belediyemiz Meclis Üyeleri, Belediyemiz personeli ve 1 inci derece yakınlarına %50 indirim yapılması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/5- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, İlçemiz Fidyekızık Mahallesi, Fidyekızık Deresinin imar planlarına Dere Islah Bandı olarak işlenmesi ve mülkiyet problemlerinin çözülmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/6- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Samanlı Mahallesi, 3544 ada, 2 parsel sayılı ve 582,34 m2 alanlı taşınmazın 43,64 m2’ lik kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 30. maddesi gereğince trafo yapılmak üzere TEDAŞ 19. Bölge Müdürlüğü’ ne devir edilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/7- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, İlçemiz Namazgah Mahallesi, 555 ada, 2 parsel sayılı ve 289,83 m2 taşınmazın kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/8- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2200 – 2201. isimsiz sokaklara isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
  
                                                                                                      Oktay YILMAZ        
                                                                                                     Belediye Başkanı      
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU