02.05.2018 Tarihli Meclis Gündemi

02.05.2018 Tarihli Meclis Gündemi
2.05.2018 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 51. Toplantısı

 

 

BELEDİYE MECLİSİ

MAYIS AYI OLAĞAN

TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

02/05/2018

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2014-2019

2018 Yılı

5.OlağanToplantısı

Seçim Döneminin

 

51. Toplantısı

 

GÜNDEM:

1-

Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-

Komisyonlardan Gelen Evrak:

 

2/1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3113 ada, 10 parsel 2910 ada, 15-16 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Vatan Mahallesi sınırlarında 17.8 hektar alan ve Vatan Mahallesi 7345 ada, 1-2-3-4 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında Vatan Mahallesi, 3971 ada, 12 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, 2704 ada, 19-20 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, 256 ada, 21-27 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Değirmenlikızık Mahallesi, 486 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, 3974 ada, 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı kapsamında, Namazgah Mahallesi, 630 ada, 2 parsel, 545 ada, 11 parsel; 552 ada, 1 parseller hakkındaki raporu.

 

2/9-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, 3974 ada, 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15 parsellerde plan notu değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/10-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, 13,15 hektarlık alanda askı itirazları hakkındaki raporu.

 

2/11-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Değirmenlikızık Mahallesi, 487 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/12-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı dahilinde kalan, Fidyekızık Mahallesi, 4183 ada, 10-11-12 parsellerin kamulaştırılması hakkındaki raporu.

 

2/13-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Siteler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Selçukbey Caddesi ile C3. Sokak arasında kalan 2121. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/14-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Değirmenönü Sokaktan girişi olan 3. Ada Sokağın yeniden düzenlenerek Cumalıkızık Caddesine kadar uzatılması hakkındaki raporu.

 

2/15-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Ankara Yolu Caddesinden girişi olan 5. Arda Sokağın 3. Dikmen Sokağa kadar uzatılması hakkındaki raporu.

 

3-

Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

 

3/1-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19 uncu ve 24 üncü maddeleri uyarınca; Meclis I. Başkan Vekili, boşalan Hukuk Komisyonu üyesi, İmar Komisyonu üyesi, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesinin seçimlerinin yapılması ile ilgili yazısı.

 

3/2-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, Kardeş Kentimiz Bulgaristan’ ın Cebel Belediyesi’ nin 19 Mayıs Resmi Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Belediyemizi temsilen Bulgaristan’ a gidecek Heyetin görevlendirilmesi ile ilgili yazısı.

 

3/3-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek onaylanması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/4-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (III) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

 

3/5-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan 1 adet Bilgisayar İşletmeni kadrosu ihdası için (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

 

3/6-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar planı dahilinde kalan, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1273 ada, 3 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/7-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/8-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, İsabey Mahallesi, 5083 ada, 6-7-8 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/9-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Zümrütevler Mahallesi, 793 ada, 3-23 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/10-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Plan Revizyonu dahilinde kalan, İsabey Mahallesi, 5053 ada, 3 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/11-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Sinandede Mahallesi, 4369 ada, 2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-21 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/12-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi, 2914 ada, 26-27-28-29-30-31-32-33 parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısı.

 

3/13-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Emel Sokağın Dedeefendi Sokağa kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/14-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Dedeefendi Sokaktan girişi olan 2122. İsimsiz sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/15-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan B236. Sokağın kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/16-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. adına kayıtlı  Mevlana Mahallesi, 7201 ada, 2 parsel sayılı ve 5330.80 m2. alanlı taşınmazın 23754/1176847 (107.60 m2.) hissesinin 2942 sayılı sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine istinaden TEİAŞ’ tan Belediyemiz adına devrinin yapılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/17-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Altı Nokta Körler Derneği’ ne yapılan kira yardımının kira kontrat süresi 01.07.2018 tarihinde sona ereceğinden 1 (bir) yıl daha kira desteğinin yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısı.

 

3/18-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, mülkiyeti Belediyemize ait Değirmenlikızık Mahalle, H22d08d1b pafta, 5437 ada, 4 parsel üzerinde bulunan (Akçağlayan TOKİ) E26 1 nolu villa ile E26 2 nolu villanın Başkanlık Makamına tahsisinin yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısı.

 

 

 

 

 

 

İsmail Hakkı EDEBALİ

İnşaat Mühendisi

Belediye Başkanı

 

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU