02/03/2022 Tarihli Meclis Gündemi

02/03/2022 Tarihli Meclis Gündemi
2.03.2022 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 3. Toplantısı

 
BELEDİYE MECLİSİ
MART AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
02/03/2022
Toplantı Saati
15:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2022 Yılı
3.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin
 
32. Toplantısı
 
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- Komisyonlardan Gelen Evrak:
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında İsabey Mahallesi, 5072 ada, 10 parselin güneyindeki tescil harici alan ile 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında Kazımkarabekir Mahallesi, 4682 ada, 5 parselin doğusu ve 4718 ada, 8 parselin güneyindeki tescil harici alanlara ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Değirmenönü Mahallesi, 7433 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında Yunusemre Mahallesi, 3887 ada, 121-122 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/4- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Revize Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 7964 ada, 2 parsel sayılı 202,68 m2. sahalı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporu.
 
2/5- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Uygulama İmar Planı kapsamında, Yıldırım Mahallesi, 2714 ada, 5-6-7-8-9-13 ve 16 parsel sayılı taşınmazların otopark alanı imarında bulunan kısımlarının kamulaştırılması hakkındaki raporu.
 
2/6- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Kazımkarabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kevser Sokaktan girişi olan 12. Gül Sokakta son bulan imar planlarında 7 metrelik yol olan 2206. isimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/7- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Ertuğrulgazi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Elmalı Sokağın sokak statüsünü kaybetmiş olup kayıtlarımızdan kaldırılması ile Esengül Sokak ve 1. Kıyı Sokağın 7354 ada, 1 parsele kadar kısaltılması hakkındaki raporu.
 
3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:
 
3/1- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezinde dezavantajlı grupların topluma entegrasyonuna yönelik çalışmaları desteklemek amacıyla Bilgi İletişim Merkezi (BİLMER) ile İş Başında Mesleki Eğitim ve Gelişim Programını (İŞMEP) içeren projelerin uygulanabilmesi için Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile sözleşme imzalanması için Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
 
3/2-
 
Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Ömer Ozan’ ın Akçağlayan Mahallesi, 931 ada, 2 sayılı ve 2937.58 m2. sahalı taşınmazda bulunan 14.30 m2. hissesi ile 951 ada, 1 sayılı ve 12820.68 m2. sahalı taşınmazda bulunan 62.41 m2. hissesini Belediyemize olan vergi borçlarına karşılık (gün itibarı ile 4.140,70 TL) şartlı bağış işleminin kabul edilip/edilemeyeceği ile ilgili yazısı.
 
3/3-
 
 
Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, mülkiyeti Belediyemize ait Zümrütevler Mahallesi, 893 ada, 19 sayılı ve 84,52 m2. sahalı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık arttırma usulü ile satışının yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısı.
 
3/4- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Alim Sokakta başlayan 2688 ada, 242 parselde son bulan 2207. ve 2208. isimsiz sokaklara isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.  
 
  
                                                                                                     Oktay YILMAZ      
                                                                                                     Belediye Başkanı    
 
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU