02/02/2022 Tarihli Meclis Gündemi

02/02/2022 Tarihli Meclis Gündemi
2.02.2022 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 2. Toplantısı

BELEDİYE MECLİSİ
ŞUBAT AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
02/02/2022
Toplantı Saati
15:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2022 Yılı
2.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin
 
31. Toplantısı
 
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- Komisyonlardan Gelen Evrak:
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Yıldırım Mahallesi, 2720 ada, 2-3-5-6-7-22-23-24-25 parseller ile 2721 ada, 1-2-3-7-8 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Hocataşkın Mahallesi, 230 ada, 8 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, 152 Evler Mahallesi, 4420 ada, 28 parsel ile 7342 ada, 2 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında Güllük Mahallesi, 1021 ada, 3 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Piremir Mahallesi, 382 ada, 12 parsel sayılı ve 321,71 m2 alanlı taşınmazın imar planında yolda kalan kısmı ile üzerinde bulunan bir adet oda, duvarlar ve ağaçların kamulaştırılması hakkındaki raporu.
 
2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Maltepe Mahallesi, 3921 ada, 28 parsel sayılı ve 150,90 m2 alanlı taşınmaz; Yeşilyayla Mahallesi, 1174 ada, 16 parsel sayılı ve 147,90 m2 alanlı taşınmaz; Yeşilyayla Mahallesi, 1174 ada, 17 parsel sayılı ve 177,93 m2 alanlı taşınmazların imar planına göre yolda kalan kısımları ile bu parseller üzerinde bulunan bir adet tek katlı bina, duvarlar ile ağaçların kamulaştırılması hakkındaki raporu.
 
2/7- Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonunun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezi’ nin (GADEM) hizmet ve çalışmalarının ilçemizde tanıtılması ve duyurulması hakkındaki raporu.
 
2/8- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan Işıklar Caddesinde başlayan 2. Menekşe Caddesinde son bulan 3. isimsiz caddeye Çınarlar Cadde ismi verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/9- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4. Aslı Sokakta başlayan 2688 ada, 191 parselde son bulan 2204. isimsiz sokağa ve 2688 ada, 170 parsel içerisinde oluşan 2205. isimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.
 
3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:
 
3/1- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu sonuçları hakkında Meclise bilgi verilmesi ile ilgili yazısı.
 
3/2- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Basın ve Yayın Müdürlüğü’ nün yeni kurulmasıyla birlikte yasa gereği ihtiyaca binaen istemiş oldukları ödeneğin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden aktarılması talebiyle ilgili yazısı.
3/3-
 
Zabıta Müdürlüğü’ nün, 2022 Mali Yılı için Zabıta Personeline ödenecek fazla mesai ücretlerinin tespit edilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/4- Koordinasyon İşleri Müdürlüğü’ nün, Kaplıkaya Cazibe Merkezi içinde bulunan Tenis Kortu ücretlerinin belirlenerek Belediyemiz Gelir Tarifesine eklenmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/5- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Revize Uygulama İmar Planı kapsamında Karapınar Mahallesi, 7964 ada, 2 parsel sayılı 202,68 m2. sahalı taşınmazın kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/6- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında Yiğitler Mahallesi, 6970 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/7- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Uygulama İmar Planı kapsamında, Yıldırım Mahallesi, 2714 ada, 5-6-7-8-9-13 ve 16 parsel sayılı taşınmazların otopark alanı imarında bulunan kısımlarının kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/8- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 596 ada, 4-5-6-7-8 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/9- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, Kazımkarabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kevser Sokaktan girişi olan 12. Gül Sokakta son bulan imar planlarında 7 metrelik yol olan 2206. İsimsiz sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/10- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, Ertuğrulgazi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Elmalı Sokağın sokak statüsünü kaybetmiş olup kayıtlarımızdan kaldırılması ile Esengül Sokak ve 1. Kıyı Sokağın 7354 ada, 1 parsele kadar kısaltılması talebiyle ilgili yazısı.
 
                                                                                                     
 Oktay YILMAZ         
                                                                                                     Belediye Başkanı      
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU