02/12/2020 Tarihli Meclis Gündemi

02/12/2020 Tarihli Meclis Gündemi
2.12.2020 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 8. Toplantısı

    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
BELEDİYE MECLİSİ
ARALIK AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
02/12/2020
Toplantı Saati
15:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2020 Yılı
8.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin
 
18. Toplantısı
 
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- Komisyonlardan Gelen Evrak:
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında Duaçınarı Mahallesi, 1753 ada, 1 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ertuğrulgazi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi, 1864 ada, 3 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde Kazımkarabekir Mahallesi, 4707 ada, 1 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Uygulama İmar Planı kapsamında Vakıf Mahallesi, Vadi Sokağın imar planlarına işlenmesine yönelik önerge hakkındaki raporu.
 
2/5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, 152 Evler Mahallesi, 4468 ada, 9 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Yediselviler Mahallesi, 1230 ada, 47 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3113 ada, 10 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/8- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde Vatan Mahallesi, 4027 ada, 43 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/9- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3076 ada, 7 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait Millet Mahallesi, 4584 ada, 3 sayılı ve 138.82 sahalı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık arttırma usulü ile satışının yapılması hakkındaki raporu.
 
2/11- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2168 ve 2169 uncu isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/12- Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi, Derya Caddesi ile 11 Eylül Bulvarının kesiştiği aksta Derya Caddesi boyunca site girişlerine uygun olarak refüjlerin belli noktalarda araç geçişine izin verecek şekilde düzenlenmesi hakkındaki raporu.
 
3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:
 
3/1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak Memur (III) Sayılı Cetvel: Dolu Kadro Değişikliği, Memur (IV) Sayılı Cetvel: Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.
 
3/2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak Memur (I) Sayılı Cetvel: Kadro İhdası, Memur (IV) Sayılı Cetvel: Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.
 
3/3- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, Mollaarap Mahallesi, toprak kayması ile ilgili 02.09.2020 tarihli ve 272 sayılı Meclis Kararımız doğrultusunda kira yardımlarının, Aralık 2020 tarihi itibariyle 1 ay daha uzatılması talebiyle ilgili yazısı.
3/4- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, ilçemizde ikamet eden ve tarımsal üretimin her aşamasında yer alan geçimini tarım ve hayvancılıktan karşılayan, kooperatif ortağı, dernek üyesi, kandın grupları ve kadın çiftçilerin faaliyetlerinde kadın girişimcilerin desteklenmesi ve bölgedeki mevcut potansiyelin kadın emeği ile görünürlük kazanmasına yönelik, mesleki ve teknolojik eğitimler, mentörlük, proje ve kurmsal anlamda işbirliklerinin geliştirilerek, kadın eli ile sürdürülebilir yerel kalkınma modeli oluşturmak amacı ile Belediyemiz ve Bursa Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısı.
 
3/5- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, Koronavirüs Tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Bursa İl Hıfzıssıhha Kurul kararı gereğince faaliyetleri durdurulan yada geçici süreyle kısıtlamaya gidilen kiracılarımız ile ilgili kira bedelleri ve yapılacak işlemleri yürütmek üzere Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili yazısı.
 
3/6- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğü’ ne ait Vakıf Mahallesi, Kaplıkaya Deresi, 2274 ada, 1 parsel sayılı alanda düzenleme yapılan yol ve sokakların üst kullanım haklarının yetki ve sorumluluğunun Belediyemize verilebilmesi için hazırlanan taslak protokol ile ilgili Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilip/ verilemeyeceği ile ilgili yazısı.
 
3/7- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 7969 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
3/8- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Karamazak Mahallesi, 713 ada, 9-10-14-15-16-17-59 ve 60 sayılı parsellerin yolda kalan kısımları ile üzerinde bulunan binalar ve eklentilerinin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/9 Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Boran sokaktan girişi olan 5057 ada, 3 parsele kadar uzanan 2170. isimsiz sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/10- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. Mert sokaktan girişi olan 2185. isimsiz sokağa verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
   
 
                                                                                                     Oktay YILMAZ     
                                                                                                     Belediye Başkanı   
 
 
 
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU