02.12.2015 Tarihli Meclis Gündemi

02.12.2015 Tarihli Meclis Gündemi
2.12.2015 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 22. Toplantısı

GÜNDEM:

1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2- Komisyonlardan Gelen Evrak:

2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 6375 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 3044 ada, 12-13 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 3991 ada, 4 parsel ile 6996 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-14-15-16-17-18-19-20 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Eğitim Mahallesi, 3859 ada, 7 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planında plan notu değişikliği hakkındaki raporu.

2/6- İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3062 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği hakkındaki müşterek raporu

2/7- Hukuk Komisyonunun, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili hazırlanan Yönetmelik hakkındaki raporu.

2/8- Hukuk Komisyonunun, Kaplıkaya Mahallesinde bulunan Şehriyar Tesisleri kiracısı Hanife Vural’ ın uzlaşma talebi hakkındaki raporu.

2/9- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yavuzselim Mahallesi, 4809 ada, 22 parselde bulunan (Yavuzselim Mahallesi Pazar alanı olarak kullanılmakta olan) taşınmazın Belediyemizce satın alınması hakkındaki müşterek raporu.

2/10- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, Karapınar Mahallesi 7018 ada, 4 parselde Belediyemize ait 116,31 m2. hisse ile, Karapınar Mahallesi 1970 ada, 4 parselde Abdülmelik GÜLER adına kayıtlı 267,95 m2. hissenin takas yapılıp yapılamayacağı hakkındaki müşterek raporu.

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan H22d08a2d pafta, 2123 ada, 32 parselin yolda kalan kısmı ile 34 parselin yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması hakkındaki raporu.

2/12- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Çayırlı Sokak ile Boran Sokak arasında kalan 2100. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

2/13- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. Karadeniz Sokak ile 17. Yavuz Sokak arasında kalan 2102. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

2/14- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. Karadeniz Sokak ile 17. Yavuz Sokak arasında kalan 2101. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

2/15- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Demetevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kurban Pazarı Caddesi ile B112. Sokak arasında kalan 2103. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

2/16- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan doğuda 1. Hastane Caddesi ile batıda 1. Burgu Sokağı birbirine bağlayan yola isim verilmesi hakkındaki raporu.

3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:
3/1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 49. Maddesine istinaden 2015 yılında Belediyemizde çalıştırılan sözleşmeli personelden 2016 yılında da çalıştırılması uygun görülenlerin 01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasında çalıştırılması ile ilgili yazısı.

3/2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemizde mevcut Geçici İşçi Vize Cetvelinin kabulü ile ilgili yazısı.

3/3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (III) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

3/4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan ihtiyaca binaen 3 adet Mühendis, 2 adet Tekniker, 1 adet Teknisyen Kadrosu ihdası için (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

3/5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilmesi ve ödenecek miktarların belirlenebilmesi için yetkili memur sendikası (Bem-Bir-Sen) ile görüşme yapmak ve Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/6- Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ nün İlçemiz dahilinde, kadınların üretime ve ekonomik hayata katılımlarını arttırmak, üreten kadınlar arasında işbirliği ve deneyim paylaşımı sağlamak, ortak sorunları birlikte çözmek ve böylece İlçemizin kalkınmasında kadının rolünü arttırmak amacıyla kurulacak olan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine Belediyemizce %20 oranını geçmemek kaydı ile ortak olunması ile ilgili yazısı.

3/7- Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi uyarınca Belediyemiz 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesinde geçen çöp konteynerları bedelinin 120 lt’ lik Plastik Çöp Konteyneri Bedelinin 70,00 TL, 240 lt’ lik Plastik Çöp Konteyneri Bedelinin 95,00 TL. olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı.

3/8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Ortabağlar Mahallesi, 2209 ada, 15 parsel; 2105 ada, 3-4 parseller; 5015 ada, 14 parsel; 1038 ada, 2-3 parseller, 2211 ada, 7 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Anadolu Mahallesi, 2062 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Davutkadı Mahallesi, 181 ada, 5 parsel ile 188 ada, 11-12 parsellerde plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

3/11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Yıldırım İlçesi sınırlarında kalan ve UNESCO Dünya Miras Listesine giren alanların sınırlarının imar planlarına işlenmesi ile ilgili yazısı.

3/12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Musababa Mahallesi, 4600 ada, 31 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Erikli Mahallesi, 2425 ada, 57 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Çınarönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Alim Sokak ile Ayfer Sokak arasında kalan ve imar planında 12 m genişliğindeki yola isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kısmet Cadde ile Külhan Sokak arasında kalan 2104. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Bağlaraltı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 411. Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle 411. Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.

İsmail Hakkı EDEBALİ
Belediye Başkanı
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU