02/11/2022 Tarihli Meclis Gündemi

02/11/2022 Tarihli Meclis Gündemi
2.11.2022 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 38. Toplantısı

 
BELEDİYE MECLİSİ
KASIM AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
02/11/2022
Toplantı Saati
15:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2022 Yılı
10.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin
 
39. Toplantısı
 
GÜNDEM:
1-  Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- Komisyonlardan Gelen Evrak:
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı Yeşil Emirsultan İmar Planı kapsamında; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, 287 ada, 1-2 parseller ile 639 ada, 7-8 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
2/2- Plan ve Bütçe Komisyonunun, İmar planında Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında kalan, Beyazıt Mahallesi, 2849 ada, 2850, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857 adalarda muhtelif parsel sayılı taşınmazların satın alınmasına, satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde, Beyazıt Mahallesi, 2855 ada, 4 ve 5 parseller haricindeki tüm taşınmazlar Belediyemizin Kamulaştırma İmar Programında bulunduğundan 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılmasına; kamulaştırma programında olmayan Beyazıt Mahallesi, 2855 ada, 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazların ise kamulaştırılmasının 3194 sayılı İmar Kanununun 10. maddesine göre Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınmasına, bütün bu taşınmazların satın alma konusunda gerekli işlemlerini yürütmek için Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümen’e yetki verilmesi hakkındaki raporu. 
2/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, şahıs mülkiyetinde kalan Karamazak Mahallesi, 713 ada, 18 ve 84 parsel sayılı taşınmazların öncelikle satın alınmasına, satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma programına ek olarak alınarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılmasına ve satın alma konusunda gerekli işlemleri yürütmek üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporu. 
2/4- Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonunun, İlçemizde gençlik adına faaliyet gösteren derneklerin tespitinin yapılması ve bu dernekler ile çalışma yapılması hakkındaki raporu. 
2/5- Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonunun, Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan öğrenci toplulukları ile bir araya gelerek Belediyemizin gençlere yönelik faaliyetlerinin tanıtılması hakkındaki raporu. 
2/6- Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonunun, İlçemizin tanıtımını yapmak, halkımızda spor bilinci oluşturmak, yaygın halk kitlelerinin yürüyüş-koşu yapmasını teşvik etmek için geniş katılımlı ve ödüllü geleneksel hale getirebileceğimiz bir halk koşusu ve yarı maratonu yarışı düzenlemesi hakkındaki raporu. 
2/7- Çevre ve Sağlık Komisyonunun, İlçemizdeki tüm sağlık tesislerinin sayısı, nitelik olarak tespiti, bu konu ile ilgili bir araştırma yapılması bunların eksiklikleri varsa tespiti ve giderilmesi için belediye olarak yapmamız gereken çalışmalar ile yeni kurulan mahallelerde aile sağlığı merkezi ihtiyacına yönelik gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki raporu.
2/8- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, 152 Evler Mahallesinde Yıl-Mek Kursu açılması hakkındaki raporu. 
2/9- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 6. Kumru Sokakta başlayan Ayçiçeği Sokakta son bulan 2211. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu. 
3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri: 
3/1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2022 Mali Yılı bütçe uygulamaları çerçevesinde hizmet ve faaliyetlerin yürütülebilmesi ve öngörülemeyen giderler için 40.000.000-TL (kırkmilyon) ek bütçe verilmesi talebiyle ilgili yazısı. 
3/2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, İlçemiz İsabey Mahallesinde bulunan Mahalle Konağının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca S.S. Esebey Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifine kiralanması hususunda Encümene yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı. 
3/3- Plan ve Proje Müdürlüğünün, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. İnci Sokakta girişi olan 2210. Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı. 
3/4- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Davutkadı Mahallesi sınırları içerisinde mükerrer olarak aynı isimli iki sokak olması sebebiyle sokaklardan birinin isminin değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısı. 
                                                                                                              Yusuf DEMİROK       
                                                                                                             Belediye Başkanı V.    
 
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU