02.11.2016 Tarihli Meclis Gündemi

02.11.2016 Tarihli Meclis Gündemi
2.11.2016 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 34. Toplantısı

GÜNDEM:

1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2- Komisyonlardan Gelen Evrak:

2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Otosansit Uygulama İmar Planı kapsamında, Yiğitler Mahallesi, 2660 ada, 1-4 parseller, 2822 ada, 6-166 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, 75.Yıl Mahallesi, 4621 ada, 36 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankarayolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3177 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Erikli Mahallesi, 2405 ada, 13 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankarayolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3074 ada, 1-5-6-7 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Güllük Mahallesi, 1022 ada, 34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-49-63 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/7- İmar Komisyonunun, Mollararap Mahallesi, dönüşüm alanına yönelik plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/8- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Otosansit Uygulama İmar Planı kapsamında, 75.Yıl Mahallesi, 4224 ada, 129 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/9- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Sinandede Mahallesi, 4324 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/10- İmar Komisyonunun, Yıldırım İlçesi Sınırlarında 6 bölgede plan ve ruhsat işlemlerinin durdurulmasına yönelik plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/11- İmar Komisyonunun,  Anadolu Mahallesi, 2070 ada, 1 parsel, Akçağlayan Mahallesi, 928 ada, 7 parselin batısında, Yunusemre Mahallesi, 3144 ada, 1 parselde trafo alanları işlenmesine yönelik plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/12- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankarayolu Kuzeyi 1.Bölge  Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 4035 ada, 7-8-10 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/13- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Güllük Mahallesi, 1076 ada, 48 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/14- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Davutkadı Mahallesi, 195 ada, 8 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/15- İmar Komisyonunun, İmar Planlarına çöp konteyneri yeri işlenmesine yönelik plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/16- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankarayolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, 1520 ada, 34 parsel ile Güllük Mahallesi, 794 ada, 9 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/17- İmar Komisyonunun, Yıldırım İlçesi Sınırlarında Unesco Dünya Miras Alan Sınırlarının planlara işlenmesi hakkındaki raporu.

2/18-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Erikli Mahallesi, 2404 ada, 30 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/19-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı kapsamında, Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 12-30-31-32-33-34-35-36-43 parsellerde plan değişikliğine yönelik askı itirazı hakkındaki raporu.

2/20- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankarayolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 3247 ada, 1 parselde trafo alanı işlenmesine yönelik plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/21- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Esenevler Mahallesi, 2562 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/22- İmar Komisyonunun, Yıldırım İlçesi Sınırlarında 1 bölgenin ek olarak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi hakkındaki raporu.

2/23- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, 75.Yıl Mahallesi, 4207 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/24- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, 6210 ada, 5-6 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/25- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ertuğrulgazi Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1942 ada, 1 parsel; 1944 ada, 1-2 parseller; 1950 ada, 1 parsel; 1951 ada, 1 parsel; 1952 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/26- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Siteler Mahallesi, 1321 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/27- İmar Komisyonu ile Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonunun, İlçemiz sınırları içerisinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yapılmasına yönelik yer tespiti hakkındaki müşterek raporu.

2/28- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 7. Güvercin Sokağın 2. Ceylan Sokağa kadar uzatılması hakkındaki raporu.

2/29- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Aza Sokağın 2. Ceylan Sokağa kadar uzatılması hakkındaki raporu.

2/30- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince Yunusemre Caddesinin ismi değiştirilerek Yunus Emre Bulvarı ismi verilmesinden dolayı mevcut yolda bulunun Millet Mahallesi sınırları içerisinde kalan 7. Eğitim Sokak, 3. Akide Sokak ve Altıncam Sokakların kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

2/31- Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ nun Yıldırım İlçesi Vişne Ticaret Merkezi civarındaki hurdacılar ile halk sağlığını tehlikeye atan işletmeler hakkındaki raporu.

3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

3/1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi çerçevesinde Belediyemizde 1 adet Tekniker ile 1 adet Eğitmen çalıştırılması düşünülmekte olup, 13.07.2016 tarihli ve 6181 sayılı Genelge uyarınca aylık net ücreti ile ek ödeme tutarının belirlenebilmesi ile ilgili yazısı.

3/2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (II) Sayılı Cetvel: Memur Boş Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

3/3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (III) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

3/4- Fen İşleri Müdürlüğü’ nün 6360 sayılı Kanunun 28. maddesi gereği, Belediyemizce yeni yol açılması, asfalt kaplama yapılması, tretuvar yapılması, bordür yapılması, parke taş döşenmesi hizmetlerinden 2464 sayılı Yasanın 86 ıncı maddesi gereği harcamalara katılım payı alınıp alınamayacağı ile ilgili yazısı.

3/5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 129 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 487 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Emirsultan Mahallesi, 259 ada, 6 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Eğitim Mahallesi, 3840 ada, 14 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

3/9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Belediye Meclisi’ nin 02.12.2015 gün ve 543-544-547-548 sayılı kararları ile 1/1000 ölçekli İmar Planlarında yapılan plan değişikliklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

3/10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenönü Mahallesi, 7337 ada, 1-2-3 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli İsabey Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı dahilinde kalan, İsabey Mahallesi, H22d04d3b pafta, 2704 ada, 15-16 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Vakur Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 8. Lale Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanında (Termal Tesis Alanı) kalan Yunusemre Mahallesi, 3887 ada, 121-122 parsellerin üzerinde bulunan Selçuk Hatun Termal Tesislerinin sağlık turizm alanında hizmet vermek üzere 29 yıl süre ile işletilmesi/kiralanması işinin ihale edilmesi, her türlü borçtan ari, bakımlı ve kullanılır durumda eksiksiz ve bedelsiz olarak idareye devri işi ve diğer iş ve işlemler için  Emlak İstimlak Müdürlüğüne, Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

İsmail Hakkı EDEBALİ

İnşaat Mühendisi

Belediye Başkanı
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU