02/10/2019 Tarihli Meclis Gündemi

02/10/2019 Tarihli Meclis Gündemi
2.10.2019 17.00

Seçim Dönemi 2019-2023
Seçim Döneminin 7. Toplantısı

GÜNDEM:

1-

Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-

Komisyonlardan Gelen Evrak:

2/1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Yediselviler Mahallesi, 1230 ada, 47 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 4510 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, münferit alanlarda plan değişikliği yapılması işi dahilinde 30.77 hektarlık alanda plan değişikliği yapılması hakkındaki raporu.

 

2/4-

Plan ve Bütçe Komisyonunun Ek Bütçe verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/5-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Vatan Mahallesi Selvi Sokak ve Deniz Sokak bağlantısının sağlanması için 7 evin kamulaştırılması ve yolunun açılması ile Güllük Mahallesi, Ehlibeyt Camisinin batı tarafındaki yeşil alan hakkındaki raporu.

 

2/6-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunusemre Mahallesi, Ay Caddesi, Kıyıcı Sokak ve 4.Yaprak Sokağın kamulaştırma yapılarak bağlantı sağlanması hakkındaki raporu.

 

2/7-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı dahilinde kalan, Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 13 parselin imar yolunda kalan kısımlarının kamulaştırılması hakkındaki raporu.

 

2/8-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Huzur Caddesinin genişletilmesi amacıyla 2166 ada, 40-41-42-43- 44 parseller ile 2148 ada, 14-15-16-17-18-19-20 parsellerin yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması hakkındaki raporu.

 

2/9-

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonunun, Maltepe Mahallesi, 3932 ada, 17 parsel; Baruthane Mahallesi, 4280 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parseller; Değirmenlikızık Mahallesi, 452 ada, 12 parselin kamulaştırılması hakkındaki müşterek raporu.

 

2/10-

Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonunun, Vakıf Mahallesi 1. Vakar sokak veya uygun görülecek yerde pazar günleri açık pazar kurulması hakkındaki raporu.

 

2/11-

Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonunun, İlçemiz 75. Yıl Mahallesi Aile Sağlık Ocağı hakkındaki raporu.

 

2/12-

Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonunun, Musababa Mahallesi kapalı pazar yeri yapılması hakkındaki raporu.

 

2/13-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2154. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/14-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2155. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/15-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2156. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

3-

Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

 

3/1-

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Belediyemiz 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planı ile ilgili yazısı.

 

3/2-

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 2020 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili yazısı.

 

3/3-

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve ekleri ile ilgili yazısı.

 

3/4-

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 15 inci maddesinin son fıkrası uyarınca 2020 yılı için Belediye Gelirlerimizin belli hizmetlere tahsis edilmesi ile ilgili yazısı.

 

3/5-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan 1 adet Emlak ve İstimlak Müdürü kadrosu iptali için (I) Sayılı Cetvel:Kadro İptali, (IV) Sayılı Cetvel: Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

 

3/6-

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan 1 adet Plan ve Proje Müdürü kadrosu ihdası için (I) Sayılı Cetvel:Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

 

3/7-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, kadro iptali istenen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile kadro ihdası istenen Plan ve Proje Müdürlüğünün kabulü halinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin bütünüyle Plan ve Proje Müdürlüğüne devredilmesi ile ilgili yazısı.

 

3/8-

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemiz hizmet birimlerinden Sivil Savunma Uzmanlığının iş ve işlemleri ile birlikte Zabıta Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet verebilmesinin kabulü ile ilgili yazısı.

 

3/9-

Fen İşleri Müdürlüğünün, Belediyemize ait Gürsu İlçesi Karahıdır Mahallesi 1238 parselde bulunan Asfalt Üretim Tesisinde ortak sıcak asfaltın üretilmesi işine ait Belediyemiz ile Kestel Belediyesi arasında protokol yapılması ve söz konusu protokolü imzalamak üzere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

 

3/10-

Fen İşleri Müdürlüğünün, Belediyemize ait Gürsu İlçesi Karahıdır Mahallesi 1238 parselde bulunan Asfalt Üretim Tesisinde ortak sıcak asfaltın üretilmesi işine ait Belediyemiz ile Gürsu Belediyesi arasında protokol yapılması ve söz konusu protokolü imzalamak üzere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

 

3/11-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Yiğitler Mahallesi 4621 ada, 34-37 parsellerde inşa edilen Naim SÜLEYMANOĞLU Spor Kompleksinin ilgili Bakanlıktan 10 yıllığına Belediyemize tahsisi, tahsis işlemlerinin yürütülmesi ve protokol imzalanması için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

 

 

 

3/12-

 

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Zümrütevler Mahallesi, 988 ada, 14 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/13-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yıldırım İlçesi Cumalıkızık Mahallesinde Koruma Planı kapsamında Kamu Yararı kararı alınması ile ilgili yazısı.

 

3/14-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Demetevler Mahallesi, 6895 ada, 14 parsel ile 6934 ada, 1 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

 

3/15-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yediselviler Mahallesi, 1227 ada, 31 ve 49 parsellerde plan değişikliği hakkında İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin kararı ile ilgili yazısı.

 

3/16-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yıldırım İlçesi 75. Yıl ve Esenevler Mahallelerinde yaklaşık 40.90 hektar alanda Belediyemiz tarafından ihalesi yapılıp Devingen Planlama Mimarlık Müh. Har.İnş Gay.Değ.San. ve Tic. Ltd. Şti. uhdesine kalan ‘Kentsel Dönüşüme Esas Halihazır Harita ile 1/1000 ölçekli İmar Planı Yapılması’ işi kapsamında tamamlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı çalışması ile ilgili yazısı.

 

3/17-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Davutkadı Mahallesi, 293 ada, 2-13  parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/18-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Karapınar Uygulama İmar Planın muhtelif parselde açılan davaya ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesinin kararı ile ilgili yazısı.

 

3/19-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2148. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/20-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2149. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/21-

 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2150. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/22-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2151. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/23-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2152. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/24-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2153. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/25-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2157. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

 

 

 

 

 

Oktay YILMAZ

Belediye Başkanı

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU