02.01.2019 Tarihli Meclis Gündemi

02.01.2019 Tarihli Meclis Gündemi
2.01.2019 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 58. Toplantısı

 

 

BELEDİYE MECLİSİ

OCAK AYI OLAĞAN

TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

02/01/2019

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2014-2019

2019 Yılı

1.OlağanToplantısı

Seçim Döneminin

 

58. Toplantısı

 

GÜNDEM:

1-

Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-

Komisyonlardan Gelen Evrak:

 

2/1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Selçukbey Mahallesi, 2314 ada, 4-5 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1273 ada,3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Erikli Mahallesi, 2425 ada, 65 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Uygulama İmar Planı kapsamında, Selimzade Mahallesi, 4126 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Eğitim Mahallesi, 3817 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/6-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde Dikpınar Sokaktan girişi bulunan 2131. isimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/7-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Değirmenönü Mahallesinde bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Uçan Sokak isminin şehit ailesinin talebi üzerine değiştirilmesi hakkındaki raporu.

 

2/8-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2125. isimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/9-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2126. isimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/10-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2127. isimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/11-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2128. isimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/12-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2129. isimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/13-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2130. isimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

3-

Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

 

3/1-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi uyarınca Denetim Komisyonu seçimi yapılması ile ilgili yazısı.

 

3/2-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi uyarınca 2019 yılı için Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenmesi ile ilgili yazısı.

 

3/3-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Yıldırım Belediye Meclisinin 2019 yılı içinde bir ay tatil yapıp yapmayacağı, yapacak ise tatil ayının belirlenmesi ile ilgili yazısı.

 

3/4-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, Yıldırım Belediye Başkanlığının 2018 Mali Yılı bütçe faaliyetlerinin sonlandırılmasına ilişkin ekli listede belirtilen ödenek iptali işlemlerinin yapılabilmesi ile ilgili yazısı.

 

3/5-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, Belediyemize ait İlçemiz sınırlarında bulunan 75. Yıl Mahallesi 4204 ada, 17 parsel ve Millet Mahallesi 5299 ada, 2 parsel ile Mollaarap Mahallesi Sular Vadisi Doğa Parkı ve Rekreasyon Alanında bulunan proje kapsamındaki yerlerin 10 yıllığına ihale ile kiraya verilmesi için Encümene yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

 

3/6-

Zabıta Müdürlüğü’ nün, 2019 Mali Yılı için Zabıta Personeline ödenecek fazla çalışma ücretlerinin tespit edilmesi tabiyle ilgili yazısı.

 

3/7-

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ nün, Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübüne 2019 Mali Yılı için belirtilen oranlar dahilinde Belediyemizce nakdi yardım yapılması ile ilgili yazısı.

 

3/8-

Spor İşleri Müdürlüğü’ nün, 2019 Yılı için içerisinde ulusal ve uluslararası müsabakalarda üstün başarı elde eden veya derece alan sporcuların altınla ödüllendirilmesi ile ilgili yazısı.

 

3/9-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 1014 ada, 5 parselde ekli krokide görülen A-A1 alanının bir kısmı bitişik nizam iki katlı konut alanında kaldığından, imar hattının 1014 ada, 8 parsel sınırına çekilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/10-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Piremir Mahallesi, 318 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/11-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Duaçınarı Mahallesi, 1753 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/12-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 5032 ada, 17 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/13-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Mollaarap Mahallesi, 635 ada, 4 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/14-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 1. bölüm madde 4, 1 (e) bendi uyarınca, İlçemiz sınırları dahilinde ‘imar planlarında konut olarak gösterilen yerlerde zemin katların dükkan yapılması halinde Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği koşullarına uymak kaydı ile asma kat yapılabilir’ şeklinde karar alınması ile ilgili yazısı.

 

3/15-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Kestane Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılarak 1. Sarıgül Sokağın 1. Kelebek Sokağa kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/16-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Atalay Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılarak 1. Yeşilay Sokağın 1. Kelebek Sokağa kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/17-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Dönüşüm Sokağın Ulus Mahallesinde kalan kısmına da Dönüşüm Sokak ismi verilmesi ve Ormanlar Caddesine kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/18-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Mevzi Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle Mevzi Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.

 

 

 

 

 

 

İsmail Hakkı EDEBALİ

İnşaat Mühendisi

Belediye Başkanı

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU