17/05/2021 Tarihli Meclis Gündemi

17/05/2021 Tarihli Meclis Gündemi
17.05.2021 18:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 5. Toplantısı

 
BELEDİYE MECLİSİ
MAYIS AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
17/05/2021
Toplantı Saati
18:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2021 Yılı
5.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin
 
23. Toplantısı
 
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- Komisyonlardan Gelen Evrak:
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planında kapsamında; Esenevler Mahallesi, 2518 ada, 10 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli S.S. Otosansit Yapı Kooperatifi (Oto Sanatkarları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi) Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında; Yiğitler Mahallesi, 2656 ada, 7 parsel ile 2621 ada, 5 parselin batısında kalan tescil harci alana ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Islah İmar Planı kapsamında; Duaçınarı Mahallesi, 1806 ada, 18 parselin (yeni 20 parsel) doğusu ile Kazımkarabekir Mahallesi, 4626 ada, 65 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/4- İmar Komisyonunun, Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı, Fidekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı ve S.S.Otosansit Yapı Kooperatifi (Oto Sanatkarları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi) Uygulama İmar Planı kapsamında; yaklaşık 40.90 hektar alanda yapılan plan değişikliğine ilişkin askı süresi içindeki itirazların değerlendirilmesi hakkındaki raporu.
 
2/5- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Maltepe Mahallesi, 3911 ada, 17 sayılı ve 930.40 m2. sahalı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 1/10 (93.04m2.) hissenin Özen Alışveriş Hizmetleri A.Ş’ ye satış yapılması hakkındaki müşterek raporu.
 
2/6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Değirmenlikızık, Maltepe ve Yeşilyayla Mahallelerinden geçen imar planında 15 metre genişliğindeki yolun Teyyareci Mehmet Ali Caddesi ve Çiçek Caddesine bağlanabilmesi için Yeşilyayla Mahallesi, 1175 ada, 16-17 parseller; 1181 ada, 16-17-18 parseller; Maltepe Mahallesi, 3945 ada, 8-9 parseller; 3937 ada, 3-4-5-6-7-8 parseller; 3940 ada, 1-2-3-4-7-12-13-14-16 parseller; 3941 ada, 1 parsel; Değirmenlıkızık Mahallesi, 410 ada, 5-6-8-9 parseller; 513 ada, 1-2-3-4-5 parseller; 495 ada, 5-59-60-61-63 parseller; 503 ada, 9-10 parseller; 504 ada, 12-13 parseller; 505 ada, 9-10 parseller; 506 ada, 7-8 parseller; 501 ada, 2 parsel; 493 ada, 21 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması veya satın alınması için gerekli işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz’a ve Encümen’ e yetki verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Eğitim Mahallesi Osmangazi Camisinin etrafını açmak için Eğitim Mahallesi, 3821 ada, 1-2-3-14 parseller ile 3822 ada, 1-2-4 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması veya satın alınması için gerekli işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz’a ve Encümen’ e yetki verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yavuzselim Mahallesinde bulunan Pazar alanının genişletilmesi için Yavuzselim Mahallesi, 4809 ada, 5-6-7-13-14-15-20 ve 105 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması veya satın alınması için gerekli işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz’a ve Encümen’ e yetki verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/9 Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’nun Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2195-2196- 2197 inci İsimsiz Sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporu.
 
3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:
 
3/1- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek onaylanması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/2- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, İlçemiz Fidyekızık Mahallesinde, Saydun Sokak çevresinde bulunan dere yatağında açık ve kapalı kanalların onaylı 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planına İşlenmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/3- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan Molaarap Mahallesi, Balabanbey Kalesinin bulunduğu mülkiyeti Maliye Hazinesine ait H22d07a3c pafta, 571 ada, 2 parselin Rekreasyon alanına alınmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifindeki koruma alan sınırının düzeltilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/4- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenönü Mahallesi, 7467 ada, 1 -2 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/5- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Yediselviler Mahallesi, 1243 ada, 4 parselin yolda kalan kısımları ile aynı imar planında bir kısmı yolda bir kısmı ise yeşil alanda yer alan 1243 ada, 3 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/6- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Yeşilyayla Mahallesi, 1189 ada, 8-9 parsel sayılı ve 141,84 m2. alanlı taşınmazın kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/7- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Ortabağlar Mahallesi, 2269 ada, 11 parsel sayılı ve 119,65 m2.  ile 9 parsel sayılı ve 119,94 m2. sahalı taşınmazların kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/8- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2198 – 2199 uncu isimsiz sokaklara isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
  
                                                                                                      Oktay YILMAZ      
                                                                                                     Belediye Başkanı   
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU