16.04.2014 Tarihli Toplantı Gündemi

16.04.2014 Tarihli Toplantı Gündemi
16.04.2014 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 2. Toplantısı

BELEDİYE MECLİSİ
NİSAN AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
16/04/2014
Toplantı Saati
17:00
Seçim Dönemi
2014-2019
2014 Yılı 2.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin

2. Toplantısı

GÜNDEM:
1-Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-2013 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu.

3-Komisyonlardan Gelen Evrak:

3/1- Denetim Komisyonunun, Yıldırım Belediyesi’ nin 2013 Yılına ait denetim raporu.

3/2- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mimarsinan Mahallesi, 1577 ada, 43 parsel sayılı gayrimenkulun Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek alınması hakkındaki raporu.

3/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri 3. Derece Doğal Sit Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Cumalıkızık Mahallesi, 2823 ada, 21 parsel sayılı gayrimenkulun Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek alınması hakkındaki raporu.

3/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri 3. Derece Doğal Sit Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Cumalıkızık Mahallesi, 2788 ada, 30 parsel sayılı gayrimenkulun Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek alınması hakkındaki raporu.

3/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Davutkadı Mahallesi, H22d.07b.3d pafta, 219 ada, 13 parsel sayılı gayrimenkulun Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek alınması hakkındaki raporu.

3/6-  


3/7-  


3/8-  Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan Namazgah Mahallesi, H22d.07b.4d pafta, 627 ada, 2 parsel sayılı gayrimenkulun Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek alınması hakkındaki raporu.

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Zümrütevler Mahallesi, 870 ada, 7 parsel; 877 ada, 1 ve 2 parseller ile 878, 1 parsel sayılı gayrimenkulün Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek alınması hakkındaki raporu.

Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonunun, İlçemizde bulunan tarihi mekânların çevresindeki bakımsız görünen binaların dış cephe görünümlerinin güzel hale getirilmesi konusu hakkındaki raporu.

4- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

4/1- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi ve Murakabe Heyetine üye seçimi ile ilgili yazısı.


4/2-  Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Marmara Belediyeler Birliği’ ne üye seçimi ile ilgili yazısı.

4/3- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Tarihi Kentler Birliği’ ne üye seçimi ile ilgili yazısı.

4/4- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ ne üye seçimi ile ilgili yazısı.

4/5- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Bursa İli Belediyeler Birliği’ ne üye seçimi ile ilgili yazısı.

4/6- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’ ne üye seçimi ile ilgili yazısı.

4/7- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği’ ne üye seçimi ile ilgili yazısı.

4/8- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Yıldırım Belediye Meclisinin her ayın hangi günü toplanacağının ve Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlara kayıt edilip edilemeyeceğinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

4/9- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemizde yetkili Memur Sendikası (BEMBİRSEN) ile Yıldırım Belediyesi arasında yapılmış olan 06/10/2010 tarih ve 467 sayılı Meclis Kararınca yapılan Toplu Sözleşme (Sosyal Denge Sözleşmesi)’ nin Nisan 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yenilenebilmesi amacıyla, Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

4/10-  


4/11-  

4/12-  
Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun  32. maddesi uyarınca 2014 yılı için Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenmesi ile ilgili yazısı.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Başkan Yardımcılarına ödenecek aylık miktarının belirlenmesi ile ilgili yazısı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ nün Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübüne Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesinden 700,00 TL nakdi yardımın aktarılmasının yapılıp yapılamayacağı ile ilgili yazısı.

4/13-  


4/14-  
4/15-  


4/16-  4/17-  4/18-  


4/19-  


4/20-  4/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3063 ada, 5 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Karapınar Mahallesi, 1968 adanın doğusuna ilişkin plan değişikliği kapsamında güney-kuzey doğrultusunda 10 m. olarak Ankara Yoluna bağlanan yolun Kestel İlçesi, 497 ada, 2 parsel sayılı taşınmazdan geçen itiraza konu olan kısmı ile ilgili yazısı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Piremir Mahallesi, 370 ada, 14 parsel; 3932 ada, 5 parselde plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Samanlı İmar Planı dahilinde kalan Samanlı Mahallesi Samanlı Caddesi üzerinde bulunan 14 mt. lik yolun Çevre Yoluna kadar uzatılması için plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.


Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yunusemre Mahallesi, 6367 ada, 23 parsel sayılı gayrimenkulün Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek alınması talebiyle ilgili yazısı.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Cumalıkızık Mahallesi, 2823 ada, 19 parsel sayılı gayrimenkulun kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan Teferrüç Mahallesi, H22d.07c.1a pafta, 789 ada, 1 sayılı gayrimenkulun kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Yıldırım - Arabayatağı Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Ulus Mahallesi, H22d.08a.2b pafta, 3597 ada, 75 parsel sayılı gayrimenkul; 3599 ada, 23 parsel sayılı gayrimenkulun kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Demetevler - İsabey Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Demetevler Mahallesi, H22d.04c.4a pafta, 2710 ada, 1 parsel sayılı gayrimenkulun kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.


İsmail Hakkı EDEBALİ
İnşaat Mühendisi
Belediye Başkanı
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU