14/01/2020 Tarihli Meclis Gündemi

14/01/2020 Tarihli Meclis Gündemi
14.01.2020 15.00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 10. Toplantısı

1-

İmar Komisyonunun, İlçemiz sınırları dahilinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylı olan alanlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılması kararı bulunan bölgeler dışında kalan yerlerde, 7181 sayılı Yasanın Resmi Gazetede yayınlandığı 10.07.2019 tarihinden sonra Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği veya Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği gereği parsel cephe ve derinlik koşullarına uymak kaydıyla parselasyon planı hazırlanması ve 3194 sayılı İmar Kanunun 15., 16. ve 17. maddelerine göre de imar uygulaması işlemlerinin (imar planına göre ifraz, tevhid, yola terk ve yoldan ihdas işlemlerinin) yapılması hakkındaki raporu.

 

 

 

Oktay YILMAZ

Belediye Başkanı
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU