12/06/2019 Tarihli Meclis Gündemi

12/06/2019 Tarihli Meclis Gündemi
12.06.2019 17.00

Seçim Dönemi 2019-2023
Seçim Döneminin 4. Toplantısı

GÜNDEM:

1-

Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-

Komisyonlardan Gelen Evrak:

 

2/1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 5032 ada, 17 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Esenevler Mahallesi, 2505 ada, 9 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Otosansit Yapı Kooperatifi Uygulama İmar Planı kapsamında, Yiğitler Mahallesi, 2611 ada, 9 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Demetevler Mahallesi, 2709 ada, 41 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3091 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Zümrütevler Mahallesi, 860 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı kapsamında, Meydancık Mahallesi, 169 ada, 43 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamamlıkızık Uygulama İmar Planı dahilinde Rekreasyon alanlarına yönelik plan notu değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/9-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1273 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/10-

İmar Komisyonunun, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen Ortabağlar, Güllük, Mimarsinan, Esenevler, Teferrüç, Ertuğrulgazi ve Kaplıkaya Mahalleleri kapsamında kalan 4 bölgede imar planlarının durdurma tarihlerinden önceki halinin tekrar planlara işlenerek ruhsat, plan ve  imar işlemlerinin açılması hakkındaki raporu.

 

2/11-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Piremir Mahallesi, 371 ada, 19 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

 

2/12-

 

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Demetevler Mahallesi, 2706 ada, 10 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/13-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Akçağlayan Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Zümrütevler Mahallesi, 825 ada, 4 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/14-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 4634 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/15-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2141. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/16-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Değirmenlikızık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4. Demir Sokağın Delta Sokağa kadar kısaltılması hakkındaki raporu.

 

3-

Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

 

3/1-

Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün, Mevlana-Ulus-Yavuzselim-Arabayatağı-Çınarönü-Hacivat Mahallelerine ilişkin  kesinleşen 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa 2.İdare Mahkemesi 2018/901 Esas 2019/361 sayılı Kararı ile iptal edildiğinden İYUK 28. Maddesi gereği işlem yapılması ile ilgili yazısı.

 

3/2-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Yıldırım Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planı dahilinde kalan, Şükraniye Mahallesi, 3723 ada, 2-3-4 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/3-

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli İsabey Koruma Amaçlı İmar Planı dahilinde kalan, İsabey Mahallesi, 2704 ada, 17-19-20 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/4-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Samanlı Mahallesi, 3545 ada, 3 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/5-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 495 ada, 39 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/6-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Selçukbey Mahallesi, 2302 ada, 13 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/7-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Anafarta Sokağın 2701 ada, 1 parsel ile 2699 ada, 62 parsele kadar kısaltılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/8-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 10. Akarsu Sokağın 2. Çeyiz Sokağa kadar kısaltılması ve kalan kısımda bulunan binaların numaratajlarının yeniden düzenlenmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/9-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Demetevler Caddesinin 2673 ada, 1 parsele kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/10-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Arabayatağı Mahallesi, 6634 ada, 3 parsel sayılı ve 318.73 m2. alanlı taşınmazın kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/11-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planında Küçük Sanatlar Alanında kalan, Kazımkarabekir Mahallesi, 4938 ada, 43 sayılı parselde mülkiyeti Belediyemize ait 112.04 m2. hisse ile mülkiyeti Erhan Hocaoğlu ve İlhan Hocaoğlu adına kayıtlı 4937 ada, 2 sayılı ve 107.13 m2. sahalı parselin takasının yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısı.

 

3/12-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı ve park alanında kalan, Yeni Mahalle H22d07b4d pafta, 751 ada, 3-5 parsellerin Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bedelsiz devrinin yapılıp yapılamayacağı yada bedelsiz ve süresiz tahsis edilip/edilemeyeceği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/13-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, mülkiyeti Belediyemize ait Millet Mahallesi 3098 ada, 2 parsel  sayılı ve 37472,66 m2. sahalı taşınmaz üzerinde ekli krokide belirtilen alana Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere 100 m2.’ lik kısmın prefabrik konteyner kurulumu yapılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/14-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Belediyemiz yerleşkesi önünde yer alan Ahmet Taner Kışlalı Meydanında ekli krokide belirtilen alanda Bursa PTT Başmüdürlüğünce Kargomat kurulup/kurulamayacağının, kurulacak ise ücret karşılığında mı yada bedelsiz mi verileceği ile ilgili yazısı.

 

 

 

 

 

 

Oktay YILMAZ

Belediye Başkanı

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU