12/10/2022 Tarihli Meclis Gündemi

12/10/2022 Tarihli Meclis Gündemi
12.10.2022 17:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 38. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’ nin 05/10/2022 Çarşamba Günü Saat 15:00’ da Yaptığı 2019 - 2024 Seçim Döneminin 38 inci, 2022 Yılı Toplantı Döneminin 9 uncu Olağan Toplantısının 12/10/2022 Çarşamba Günü Saat:17:00’ da yapılacak 2 inci Birleşimine ait GÜNDEMDİR.
 

1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 1977 ada, 1 parsel, 1978 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parseller, 1979 ada 2-3-4-5-6 parsellerin bulunduğu alanda yapılan plan değişikliğine itiraz ve 1978 ada, 1-5-6-7-24 parseller ile 1977 ada, 1 parselde yeniden düzenleme yapılması hakkındaki raporu. 
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 3887 ada, 122 parsel ve 3887 ada, 121 parselin bir kısmına ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenlikızık 1000 Konutlar Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Kaplıkaya Mahallesi, 1352 ada, 25-34-35 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
4-
 
İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Şirinevler Mahallesi Riskli Alan Dışında Kalan Kısma Ait Uygulama İmar Planı kapsamında, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 2776 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı kapsamında, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 658 ada, 8 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, 189 ada, 1-2-3-4-21-24-26-29-33-35-37 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğine istinaden Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 150 parsel sayılı yerde  bulunan Belediyemize ait taşınmaz malların satışında, satış bedelinin en az %50'si peşin alınmak kaydıyla kalan miktarın en fazla 24 ay içerisinde ödenmesi, ödemelerde anılan yönetmeliğin 16.maddesindeki düzenleme göz önüne alınarak yıllık %15 vade farkı uygulanması, taksit ödeme seçeneklerinin belirlenmesinde ise taksit sayısı 24 ayı geçmemek üzere Belediye Encümenin yetkili kılınması hakkındaki raporu. 
8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Taşınır Mal Yönetmeliği’ nin “Kamu İdareleri Arasında Taşınır Devri ve Tahsisi” başlıklı 31. maddesince Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü taşınırlarında kayıtlı ve kullanılmayan 16 V 7788 (2000 Model Ford Transit), 16 V 3332 (2000 Model Ford Transit) ve 16 LCF 31 (2005 Model BMC Kamyonet) plakalı araçların Harmancık Belediyesi ’ne bedelsiz devredilmesi hakkındaki raporu. 
9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2023 Yılı Performans Programı hakkındaki raporu. 
10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2023 Mali Yılı ile izleyen iki yılın Bütçe Tasarısı ve ekleri hakkındaki raporu. 

Oktay YILMAZ      
 Belediye Başkanı    
 
 
 
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU