11.07.2016 Tarihli Meclis Gündemi

11.07.2016 Tarihli Meclis Gündemi
11.07.2016 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 30. Toplantısı

1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2- Komisyonlardan Gelen Evrak:

2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 2834 ada, 1-2-3-25 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Erikli Mahallesi, 2405 ada, 13 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Yeşilyayla Mahallesi, 4. Ayaz Sokağın 3. Akdere Sokağa bağlanabilmesi için Yeşilyayla Mahallesi 1162 ada,6 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 4659 ada, 3-29 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu,

2/5- Plan Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Piremir Mahallesi, 308 ada, 2-3-7-23-25 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması hakkındaki raporu.

2/6- Hukuk Komisyonu’ nun Rize İli Ardeşen Belediye Başkanlığı’ nın Belediyemiz ile kardeş belediye olunması hakkındaki raporu.

2/7- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Vurgu Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

2/8- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’nun Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kevser Sokağın Dikencik Caddeye kadar uzatılması hakkındaki raporu.

3-Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

3/1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (III) sayılı cetvel: Memur Dolu Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

3/2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi çerçevesinde Belediyemizde 1 adet Tekniker çalıştırılması düşünülmekte olup, 12.01.2016 tarihli ve 356 sayılı Genelge uyarınca aylık net ücreti ile ek ödeme tutarının belirlenebilmesi ile ilgili yazısı.

3/3- Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/f maddesi uyarınca Belediyemiz 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesinde 400 litrelik Galvaniz Çöp Konteyneri bedelinin 350,00 TL olarak değiştirilmesi, ayrıca 1100 litrelik Galvaniz Çöp Konteyneri kalemi açılıp bedelinin 610,00 TL olarak belirlenmesi ile ilgili yazısı.

3/4- Zabıta Müdürlüğü’ nün Mollaarap Mahallesi, Eşrefiler Caddesi, Temenyeri Parkı karşısında kurulmakta olan Temenyeri Semt Pazarı alanı ile Millet Mahalle 7200 Sokak ile Külhan Sokak kesişimindeki yere giyim pazarı kurulup, kurulamayacağı ile ilgili yazısı.

3/5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Teferrüç-Piremir-Mollaarap Mahalleleri 3. Derece Doğal Sit Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Piremir Mahallesi, 354 ada, 53-54 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan Namazgah Mahallesi, 534 ada, 10 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı,

3/7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Vakıfköy Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Vakıf Mahallesi, 2675 ada, 30-31-32 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Eğitim Mahallesi, 1363 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’ nin Çınarönü Mahallesi, 6600 ada ve 6997 ada; Arabayatağı Mahallesi 6598 adanın kuzeyinde 11 Eylül Bulvarı ile Vakıfköy bağlantısında kalan tescil harici alan; Millet Mahallesi, 3083 ada, 1 parsel; Karapınar Mahallesi, 1968 adanın batısında 15 m’ lik yolların kesişiminde kalan tescil harici alanlarda 5 adet trafo merkezi yeri ayrılabilmesi plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Ortabağlar Mahallesi 2105 ada, 3-4 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı,

3/11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Değirmenlikızık Mahallesi, 430 ada, 3 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Vatan Mahallesi, 3991 ada, 4 parsel, 6996 ada, 8 parsel; 6996 ada 1-2-3-4-5-6-7-14-15-16-17-18-19-20 parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince Yunusemre Mahallesi 11 Eylül Bulvarından başlayıp Kazım Karabekir Mahallesinden geçen ve Millet Mahallesi, Osmangazi İlçesi ile Yıldırım İlçesi sınırlarında son bulan Yunusemre Caddesinin ismi değiştirilerek Yunus Emre Bulvarı ismi verilmesinden dolayı mevcut yolda bulunun 8. Arda Sokağın kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Samanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. Meydan Sokaktan girişi olan 2107. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Ağaçlık Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Talebelere Hizmet Vakfı’ nın Kestel Orman İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde kalan, Yıldırım İlçesi, Hamamlıkızık Köyü, Küreklidere Mevkiinde bulunan (60 Ha.) 600.000,00 m2’ lik ormanlık sahası Rekreasyon Alanının Belediye Kanunun 75. maddesine istinaden Ortak Hizmet Projesi kapsamında Vakıfları adına kiralama talebiyle ilgili yazısı.

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yiğitler Mahallesi, 4611 ada, 14 parsel üzerinde bulunan inşaatın daire girişleri ekli planda yol gözükmesine rağmen kapalı olan sokak tarafından verildiğinden söz konusu yolun açılabilmesi için kamulaştırılması talebi ile ilgili yazısı

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Plan Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda Belediye Meclisinin 06.01.2016 tarih 12 sayılı kararında geçen ‘Meydancık Mahallesi, 4107 ada, 64 parsel sayılı ve 139,34 m2 alanlı taşınmaz ve üzerinde bulunan tescilli bina, eklentiler, Meydancık Mahallesi, 4107 ada, 65 parsel sayılı ve 211,73 m2 alanlı taşınmaz ve üzerinde bulunan tescilli bina’ ifadesinin sehven yazılmış olduğu anlaşılmış olup, mahalle adının Selimzade Mahallesi olarak değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısı.
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU