11/05/2022 Tarihli Meclis Gündemi

11/05/2022 Tarihli Meclis Gündemi
11.05.2022 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 5. Toplantısı

BELEDİYE MECLİSİ
MAYIS AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
11/05/2022
Toplantı Saati
15:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2022 Yılı
5.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin
 
34. Toplantısı
 
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- Komisyonlardan Gelen Evrak:
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı Yeşil Emirsultan İmar Planı kapsamında, Karamazak Mahallesi, 713 ada, 18 ve 84 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7374 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge  Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 6145 ada, 1-2-3-4-5-6-7-12-13-14-15-16-19 parsellere  ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı- Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Musababa Mahallesi, 4599 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 7480 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/6- İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Millet, Yunusemre, Mevlana, Ulus, Arabayatağı, Çınarönü, Samanlı, Vakıf Mahallelerinin mahalle sınırı düzenlemeleri ve yeni mahalle oluşumları hakkındaki müşterek raporu.
 
2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Belediyemiz tarafından yürütülen atık toplama (moloz, inşaat atığı vb.) hizmetinin 10 çuval üstünün de bedel karşı alınmasının iptal edilerek ücretsiz alınması hakkındaki raporu.
 
2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Balaban Mesire Alanı araç giriş ücretinin belirlenerek Belediyemiz Gelir Tarifesine eklenmesi hakkındaki raporu.
 
2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7415 ada, 2 sayılı ve 1.917,70 m2. sahalı parselde 44.08 m2. hisse, 7414 ada, 2 sayılı ve 2.958,69 m2. sahalı parselde 36.38 m2. hisse, 7412 ada, 1 sayılı ve 1.873,84 m2. sahalı parselde 20.70 m2. hisse ile 7383 ada, 1 sayılı ve 24.539,91 m2. sahalı parselde 5.03 m2. hissenin satın alınması hakkındaki raporu.
 
2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Uygulama İmar Planı kapsamında, Yıldırım Mahallesi, 2721 ada, 1,3 ve 8 parseller ile üzerinde bulunan bina, ağaç ve eklentilerin öncelikli olarak satın alınmasına, satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde 2942 sayı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılmasına ve satın alma konusunda gerekli işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümen’e yetki verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Yiğitler Mahallesi, 2566 ada, 12 parselde yapılan imar uygulaması sonucunda yola ayrılan kısımlar üzerinde yer alan yapılar ile  imar uygulaması sonucunda söz konusu bina sahiplerine tahsis edilen Esenevler Mahallesi, 1983 ada, 3 parselde bulunan hisselerinin öncelikle satın alınmasına, satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde 2942 sayı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılmasına ve satın alma konusunda gerekli işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümen’e yetki verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Mahallesi İlave İmar Planı kapsamında, Vakıf Mahallesi, 2095 ada, 25 parsel sayılı ve 12.452,59 m2 alanlı taşınmazın Belediyemizce satın alınması veya kamulaştırılması hakkındaki raporu.
 
2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Vatan Mahallesi, 3971 ada, 54 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz Kamulaştırma Programından çıkartılması hakkındaki raporu.
 
2/14- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Karamazak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4. Kısa Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.
 
2/15- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sedir Sokağın 3. Karanfil Sokağa kadar uzatılması hakkındaki raporu.
 
3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:
 
3/1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek onaylanması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun ihdası için hazırlanan ekli cetvellerin (EK-1 ve Ek-2) kabulü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün kurulabilmesi ve bütçesinin tahsis edilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/3- Koordinasyon İşleri Müdürlüğünün, İlçemiz Hamamlıkızık Mahallesinde 6831 Sayılı Kanunun 2/B maddesine göre yapılacak çalışmalarda ve muhtelif kadastro işlerinde kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/4- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Değirmenönü Mahallesi, 5. Arda Sokak üzerinde yeni yapılacak parka “Şehit Erdoğan ÖZKILIÇ” isminin verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/5- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-yiğitler-75.yıl Mahalleleri 3. Derece Doğal Sit alanları Koruma amaçlı İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4162 ada, 7 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/6- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 495 ada, 39 parselde yapılan plan değişikliği ile ilgili Belediye Meclisimizin 12.01.2021 tarihli ve 56 sayılı Meclis Kararına Bursa Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün itirazı ile ilgili yazısı.
 
3/7- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 13. Çınar Sokaktan girişi olan 2209. isimsiz sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/8- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Ertuğrulgazi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Çeşme Sokağın 1906 ada, 1 parsele kadar kısaltılması talebiyle ilgili yazısı.
 
                                                                                                                     
 Oktay YILMAZ       
Belediye Başkanı    
 
 
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU