11/02/2020 Tarihli Meclis Gündemi

11/02/2020 Tarihli Meclis Gündemi
11.02.2020 17.00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 11. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’ nin 05/02/2020 Çarşamba Günü Saat 15:00’ da Yaptığı 2019 - 2024 Seçim Döneminin 11 inci, 2020 Yılı Toplantı Döneminin 2 inci Olağan Toplantısının 11/02/2020 Salı Günü Saat:17:00’ da yapılacak 2 inci Birleşimine ait GÜNDEMDİR.

 

 

1-

İmar Komisyonunun, Cumalıkızık - Değirmenönü - Karapınar ve Hamamlıkızık Mahallelerinde Kamu Ortaklık Payı (KOP) parseli olarak tescil edilen parsellerde bulunan hisselerin Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri bir kısmını kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı genel hükümler başlığının 17. maddesi kapsamında Belediyemize bağışının yapılabilmesi için Encümen’ e yetki verilmesi hakkındaki raporu.

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Güllük Mahallesi, 809 ada, 101 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

3-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Selçukbey Mahallesi, H22d08a3a pafta, 2354 ada, 1 parselin kamuya terkinin plan genel zayiat oranından fazla olduğundan ve 2353 ada, 1 parselin kamuya terkinin plan genel zayiat oranının altında olduğundan 2354 ada, 1 parselin kamuya terkindeki fazlalığın 2353 ada 1 parselin eksik olan zayiat oranına sayılması hakkındaki raporu.

 

4-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Kazımkarabekir Mahallesi, 4937 ada, 2 sayılı 107,13 m2. sahalı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık arttırma usulü ile satışının yapılması hakkındaki raporu.

 

 

 

Oktay YILMAZ

Belediye Başkanı
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU