01/09/2021 Tarihli Meclis Gündemi

01/09/2021 Tarihli Meclis Gündemi
1.09.2021 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 8. Toplantısı

 
BELEDİYE MECLİSİ
EYLÜL AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
01/09/2021
Toplantı Saati
15:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2021 Yılı
8.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin
 
26. Toplantısı
 
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- Komisyonlardan Gelen Evrak:
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Piremir Mahallesi, 318 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 4707 ada, 1 parsel malikinin askı itirazının değerlendirilmesi hakkındaki raporu.
2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli S.S Otosansit Yapı Kooperatifi Uygulama İmar Planı kapsamında, Yiğitler Mahallesi, 7485 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Yeşilyayla ve Maltepe Mahallerinde bulunan Tayyareci Mehmet Ali Caddesi ve Engin Sokak arasında kalan yola ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
2/5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekliUygulama İmar Planı kapsamında, Yiğitler Mahallesi, 4621 ada, 3 parseldeki askı itirazının değerlendirilmesine ilişkin raporu.
2/6- İmar Komisyonunun, Değirmenönü Karapınar Mahaleleri Bir Kısmını Kapsayan 1/1000 ölçekliRevizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 7985 ada, 2 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
2/7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Bölgesi Uygulama İmar Planında kalan mülkiyeti Yıldırım Belediyesine ait Selçukbey Mahallesi, 2327 ada, 9 parsel üzerinde bulunan 72/2500 arsa paylı B Blok Kat:5 Bağımsız Bölüm No:10 nolu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık artırma usulü ile satışının yapılması ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporu.
2/8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Şükraniye Mahallesi, 3640 ada, 52 parsel sayılı ve 45,18 m2. alanlı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporu.   
2/9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Namazgah Mahallesi, 555 ada, 2 parsel sayılı Mescit Haziresi Alanında kalan taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporu.
2/10- Hukuk Komisyonu’ nun, Belediyemiz ile Azerbaycan’ ın Şemkir Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulması hakkındaki raporu.
2/11- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yan Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.
2/12- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. Aksu Sokağın 11 Eylül Bulvarına kadar uzatılması hakkındaki raporu.
3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:
3/1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre Belediyemizde 1 adet Avukat çalıştırılması düşünülmekte olup, 07.07.2021 tarihli ve 9 sayılı Genelge uyarınca ekli (I) sayılı Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Ücret Tavanları ile (II) sayılı Ek Ödeme Oran ve Tutarları Cetvelinde yer alan ek ödeme oran tutarlarını aşmamak üzere 1 adet Avukat çalıştırılması ve aylık net ücreti ile ek ödeme oranlarının belirlenmesi talebiyle ilgili yazısı.
3/2- Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ nün, Belediyemiz 2022-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Plan talebiyle ilgili yazısı.
3/3- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesinde yapımı devam eden kapalı pazar alanı civarında Bursa PTT Başmüdürlüğünce Kargomat kurulup/kurulamayacağının, kurulacak ise bedel karşılığında mı yada bedelsiz mi verileceği talebiyle ilgili yazısı.
3/4- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Karaağaç Mahallesi, 668 ada, 39 parsel sayılı ve 636.05 m2. sahalı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemizce satın alınıp/alınamayacağı talebiyle ilgili yazısı.
3/5- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Yavuzselim Mahallesi, 4843 ada, 48 parsel sayılı ve 36,35 m2. alanlı taşınmaz ile üzerinde 1 adet tek katlı bina ve eklentilerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (e ) bendi gereğince satın alınması talebiyle ilgili yazısı.
3/6- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Mülkiyeti Belediyemize ait Ertuğrulgazi Mahallesi, 1953 ada, 7 sayılı ve 616,78 m2 sahalı taşınmaz ile Karapınar Mahallesi, 1960 ada, 13 sayılı ve 1054,00 m2 sahalı taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık arttırma usulü satışının yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısı.
3/7- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Baruthane Mahallesi, 4282 ada 60 ve 59 parseller; 4280 ada 1-2-3 ve 4 parseller; 4282 ada 42-43-20-19-18-3 ve 1 parseller; 4244 ada 7-8- ve 9 parseller; 4261 ada 1 parsel;  4263 ada 16-30-33 ve 3 parseller; 4266 ada 51-50-49-36-35 ve 34 parseller; 4264 ada 10-11-9 ve 8 parseller; 4241 ada 31-46 ve 16 parseller; 4242 ada 4-3 ve 1 parseller; 2900 ada 1 parsel; 2899 ada 18 parsel; 3593 ada 2-4-6-7-10-11 ve 14 parseller; 3603 ada 1 parsel; 3601 ada 10-9-8-7-6-5-4 ve 3 parsellerin yolda kalan kısımlarının öncelikli olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/e maddelerine istinaden satın alınması ile satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde söz konusu taşınmazların imar planına göre yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.
3/8- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Maltepe Mahallesi, 3932 ada, 9 parsel sayılı ve 82,40 m2. alanlı taşınmazın kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.
3/9- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Mollaarap Mahallesi, 596 ada, 5 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
3/10- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 31 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
3/11- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yıldırım Mahallesi, 2724 ada, 7 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
3/12- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Mahallesi İlave İmar Planı dahilinde kalan Vakıf Mahallesi, 2095 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
3/13- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı Kapsamında kalan, Sinandede Mahallesi, 4323 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
3/14- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonunda kısmen plan değişikliği yapılması talebiyle ilgili yazısı.
3/15- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Kazımkarabekir Mahallesi, 4626 ada, 65 parsel; Duaçınarı Mahallesi, 1806 ada, 20 parselde yapılan plan değişikliğine askı itirazı talebiyle ilgili yazısı.
3/16- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Esenevler Mahallesi, 2518 ada, 10 parselde yapılan plan değişikliğine askı itirazı talebiyle ilgili yazısı.
3/17- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Şirinevler Mahallesi, Riskli Alan Dışında Kalan kısma ait uygulama imar planına 5 adet parsel maliki tarafından yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısı.
3/18- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Bağlaraltı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan A112. Sokak ile A211. Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.

Oktay YILMAZ        
Belediye Başkanı       
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU