01/07/2020 Tarihli Meclis Gündemi

01/07/2020 Tarihli Meclis Gündemi
1.07.2020 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 14. Toplantısı

GÜNDEM:

1-

Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-

Seçimler.

 

3-

Komisyonlardan Gelen Evrak:

 

3/1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Duaçınarı Mahallesi, 1837 ada 1-2-3-4-5-6-7 parseller, 1838 ada 2-5 parseller, 1839 ada 2-5-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 parseller, 1840 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 parseller, 1841 ada 1-2-3-4-5 parseller, 1842 ada 1 parsel, 1846 ada 1-2-3-4 parseller, 1847 ada 1,2 parseller, 4885 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-96-97-100-101-102-103-104-105-106-123-124 parseller, 4886 ada 1 parsel, 4887 ada 1 parsel, 4888 ada 1-2-3-4-5-6 parseller, 4930 ada 39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 parseller, 4932 ada 8-9-11-12-13-14-15-16-17-25 parseller ve 4933 ada 1-6 parsellerdeki yapılmış plan değişikliği hakkındaki itirazın değerlendirilmesine yönelik raporu.

 

3/2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Ortabağlar Mahallesi, 7333 ada, 2 parsel ve 2104 ada, 4 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

3/3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, 1523 ada, 1 parselde Şehit Öğretmen Kubilay Anadolu Lisesi doğusundaki trafonun taşınması için plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

3/4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Mevlana-Ulus-Yavuzselim-Arabayatağı-Çınarönü ve Hacivat Mahalleleri Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Arabayatağı Mahallesi, Merkez Camii içinde kalan trafonun taşınması için plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

3/5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonu kapsamında, İsabey Mahallesi, 2702 ada, 91 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

3/6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Baruthane Mahallesi, 4246 ada, 51 parsel, 4271 ada, 1 parsel, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 4130 ada 87 parsel, 1390 ada, 8 parsel, Eğitim Mahallesi, 3806 ada, 4 parsel, Sinandede Mahallesi 4323 ada 1 parsel sayılı taşınmazlarda yapılan plan değişikliğine   itiraz hakkındaki raporu.

 

3/7-

İmar Komisyonunun, Yiğitler Mahallesi 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında münferit alanlarda yaklaşık 30.77 hektarlık alanda onaylanan plan değişikliğine askı itirazları hakkındaki raporu.

 

3/8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri  İmar Planı Revizyonu kapsamında, İsabey Mahallesi, 5053 ada, 3 parselde plan değişikliğine itiraz hakkındaki raporu.

 

3/9-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 7484 ada, 5 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

3/10-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Sinandede Mahallesinde imar uygulaması yapılması talebi hakkındaki raporu.

 

3/11-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun Vatan Mahallesi, 3971 ada, 82 parsel sayılı ve 340.20 m2 alanlı taşınmazın Belediyemizin kamulaştırma imar programından çıkartılması hakkındaki raporu.

 

3/12-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında Selimzade Mahallesi, 4107 ada, 74 parselde 140.83 m2 alanlı taşınmaz üzerinde bulunan tescilli binanın kamulaştırılması hakkındaki raporu.

 

3/13-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Hamamlıkızık Mahallesi, 7281 ada, 196 sayılı 856,09 m2. sahalı ve 7281 ada, 198 sayılı 299,68 sahalı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince satışının yapılıp/yapılamayacağı hakkındaki raporu.

 

3/14-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı ve park alanında kalan, Yeni Mahalle H22d07b4d pafta, 751 ada, 3-5 parsellerin Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bedelsiz ve süresiz tahsis edilip/edilemeyeceği hakkındaki raporu.

 

3/15-

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mustafa GÖKSAL adına kayıtlı Ortabağlar Mahallesi, H22d08a1c pafta, 6197 ada, 6 sayılı ve 173,23 m2. yüzölçümlü taşınmaz ile mülkiyeti Belediyemize ait Ulus Mahallesi, 7350 ada, 1 sayılı parsel üzerinde bulunan B Blok, 5. Kat, 54 nolu bağımsız bölüm (3+1) dairenin, takasının yapılıp/yapılamayacağı hakkındaki raporu.

 

3/16-

Hukuk Komisyonu’ nun Yunanistan’ ın Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesinde bulunan Yassıköy Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması hakkındaki raporu.

 

4-

Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

 

4/1-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek onaylanması ile ilgili yazısı.

 

4/2-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Koronavirüs Tedbirleri kapsamında 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Kanunun 1. maddesinin (ç) bendine istinaden Belediyemize ait kiralık taşınmazların kira bedellerinin ne şekilde değerlendirileceği ile ilgili yazısı.

 

4/3-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Bingöl İli Adaklı Belediye Başkanlığı’ nın Belediyemiz ile kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili yazısı.

 

4/4-

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün Mollaarap Mahallesi toprak kayması ile ilgili 04.03.2020 tarihli 133 sayılı Meclis Kararımız doğrultusunda yapılan kira yardımlarının 3 ay daha uzatılması talebiyle ilgili yazısı.

 

4/5-

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi uyarınca Belediyemiz 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesinde geçen çöp konteyneri bedellerinin; 1.100 litrelik galvaniz çöp konteyneri 1.400,00 TL, 800 litrelik galvaniz çöp konteyneri 1.200,00 TL, 400 litrelik galvaniz çöp konteyneri 890,00 TL, 240 litrelik plastik çöp konteyneri 230,00 TL ve 120 litrelik plastik çöp konteyneri 180,00 TL (KDV dahil) olarak belirlenmesi ile ilgili yazısı.

 

4/6-

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün Yavuzselim Mahallesi, Su Deposu Caddesi üzerinde yapımı devam eden yeni parka “Şehit İlyas KAYGUSUZ” adının verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

4/7-

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün Yavuzselim Mahallesi, Su Deposu Caddesi üzerinde yapımı devam eden yeni parka “Gülbek ERKILIÇ” adının verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

4/8-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı dahilinde Mollaarap Mahallesi ekli krokide işaretli 3,8 hektarlık alanda 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında ekli listede muhtelif ada ve parselleri belirtilen taşınmazların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/e maddesine göre satın alınıp/alınamayacağı ile ilgili yazısı.

 

4/9-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Kazımkarabekir Mahallesi, 4707 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

4/10-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ertuğrulgazi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Ertuğrulgazi Mahallesi, 1864 ada, 3 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

4/11-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Vakıfköy Mahallesi İlave Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Vakıf Mahallesi, 2671 ada, 147 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

4/12-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Selçukbey Mahallesi, 2354 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

4/13-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Karapınar Mahallesi, 5419 ada, 10-11-12 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

4/14-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Vatan Mahallesi, 6145 ada, 1-2-3-4-5-6-7-12-13-14-15-16-19 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

4/15-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Musababa Mahallesi, 4599 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

4/16-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Güllük Mahallesi, 1053 ada, 6 parselin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

 

4/17-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün Mollaarap Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2179. İsimsiz Sokağa Şehit Uzman Çavuş Yunus Arda Sokak ismi verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

4/18-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 75. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Gültekin Sokağın isminin mükerrer olması sebebiyle 2. Gültekin Sokak ismi olarak değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

 

 

 

 

 

Oktay YILMAZ

Belediye Başkanı

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU