01.07.2015 Tarihli Meclis Gündemi

01.07.2015 Tarihli Meclis Gündemi
1.07.2015 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 18. Toplantısı

TEMMUZ AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
01/07/2015
Toplantı Saati
17:00
Seçim Dönemi
2014-2019
2015 Yılı
7.Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin

18. Toplantısı

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-  Komisyonlardan Gelen Evrak:

2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 2783 ada, 55 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, İsabey Mahallesi, 5080 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, 152 Evler Mahallesi, 4456 ada, 7 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 3218 adanın kuzeyinde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planının uygulamasının durdurulması hakkındaki raporu.

2/6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, 1645 ada, 14 parselde plan değişikliğine itiraz hakkındaki raporu.

2/7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 6304 ada, 1-2-3-4; 6995 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-23-24-25-26-27-28-29-30-31; 6996 ada, 1-2-3-4-5-6-7-14-15-16-17-18-19-20 parsellerde plan değişikliğine itiraz hakkındaki raporu.

2/8- İmar Komisyonunun, Vakıfköy Mahallesi, 2674 ada, 93; Duaçınarı Mahallesi, 1675 ada, 4; Zümrütevler Mahallesi, 988 ada, 5 parseller hakkındaki raporu.

2/9- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Münferit Planlarda Plan Değişikliği Yapım İşi kapsamında, Sinandede ve Davutkadı Mahallesinin bir kısmına ilişkin yapılan plan değişikliğine yapılan itirazlar hakkındaki raporu.

2/10- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Beyazıt Mahallesi, 2880 ada, 1-2-3 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/11- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Emirsultan Mahallesi, 267 ada, 5-6-28 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/12- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, 1647 ada, 10 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/13- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Münferit Planlarda Plan Değişikliği Yapım İşi kapsamında, Davutkadı ve Yediselviler Mahallelerinin bir kısmında plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey Mahallesi (Köyü) Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, İsabey Mahallesi, 2697 ada, 23-24-25-26 parsellerde plan değişikliği hakkındaki müşterek raporu.

2/15- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Esenevler Mahallesi, 2507 ada, 4 parseldeki 92,98 m2. lik taşınmazın kamulaştırılması veya Belediyemizin de hissedar olduğu Esenevler Mahallesi, 1958 ada, 3 parseldeki hissesinin 114,56 m2. lik kısmı ile takas yapılması hakkındaki müşterek raporu.

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Güllük Mahallesi, 1076 ada, 17-18-19-20-21-22 parsellerin kamulaştırılması  hakkındaki raporu.

2/17- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan Karamazak Mahallesi, 713 ada, Eski 24 parsel; 713 ada, 56 parsel; 713 ada, 60 parsel; 713 ada, 9 parseller hakkındaki raporu.

2/18- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun İsabey Mahallesi H22d04d3b pafta, 2704 ada, 15 ve 16 parselde yer alan T-11 envanter numarası ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli sivil mimarlık örneği yapının Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması hakkındaki raporu.

2/19- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun Selimzade Mahallesi H22d07d1b pafta, 4095 ada, 8 parselde Mola Yegan Belediye Kültürel Tesis Alanının güneyinde yer alan 281,82 m2. alanlı korunması gerekli tescilli sivil mimarlık örneği yapının Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması hakkındaki raporu.

3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

3/1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü kadrosuna Abdullah Tahir ŞENOCAK asaleten, Kreş Müdürlüğü görevine Aytekin TAŞKAN’ ın vekaleten atanmaları konusunda Meclis’ e bilgi verilmesi ile ilgili yazısı.

3/2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan 5 adet Mühendis ve 1 Adet Arşiv Müdürü Kadrosu ihdası için (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

3/3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Belediye Kanununun 49. maddesine göre Belediyemizde 5 adet Mühendis ile 1 adet Psikolog çalıştırılması düşünülmekte olup, aylık net ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

3/4- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün 1-Vatan Mahallesi, 2-Şükraniye ve Beyazıt Mahalleleri, 3-Beyazıt ve 152 Evler Mahalleleri, 4-Ortabağlar, Güllük ve Mimarsinan Mahalleleri, 5-Esenevler Mahallesi, 6-Yiğitler Mahallesi, 7-Sıracevizler ve Yediselviler Mahalleleri, 8-Piremir Mahallesi ve 9-Teferrüç Mahallesi sınırlarında bulunan toplam alan büyüklüğü 178,38 hektar olan 9 bölgenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73/3 maddesine göre Bursa Büyükşehir Belediyesinden yetki devri sağlanarak “Kentsel dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi ile ilgili yazısı.

3/5- Kentsel Tasarım Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve e maddeleri ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya İller Bankasından kredi/kaynak talebi, hasılat paylaşımı ve diğer yöntemlerle proje yapılabilmesi, kentsel dönüşüm harcamalarında kullanılmak üzere İLBANK A.Ş.’ den 250.000.000 TL’ ye (İkiyüzellimilyonliraya) kadar kredi kullanılması için gereken anlaşmaların imzalanması ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla Belediye Başkanımız Sayın İsmail Hakkı EDEBALİ’ ye yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

3/6- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ nün Bursa Sağlık Turizm Derneği’ne Belediye Tüzel Kişiliği olarak üye olunması için Belediye Başkanımız Sayın İsmail Hakkı EDEBALİ’ ye yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

3/7- Kreş Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili hazırlanan Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısı.

3/8- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Samanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3529 ada, 159 parsel ile 3529 ada, 160 parsel arasında açılan sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3178 ada, 3 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Zümrütevler Mahallesi, 909 ada, 9 ve 15 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2. Etap Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Bağlaraltı Mahallesi, H22d08b4c pafta, 4142 ada, 110 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3112 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2. Etap Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 182 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75. Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 75. Yıl Mahallesi, 7221 ada, 2 parsel; 7222 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Değirmenlikızık Mahallesi, 494 ada, 3-4-11 parsellerde plan değişikliğine yapılan itiraz talebiyle ilgili yazısı.

3/16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75. Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Bağlaraltı Mahallesi, 6132 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliğine yapılan itiraz talebiyle ilgili yazısı.

3/17- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Karaağaç Mahallesi, 668 ada, 23 parsel ile 24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 parsellerde plan değişikliği yapılması talebiyle ilgili yazısı.

3/18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2. Etap Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 75. Yıl Mahallesi, 4991 ada, 9 parselde plan değişikliğiyle ilgili yazısı.

3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Ortaöğretim Tesis Alanında kalan, Yunusemre Mahallesi, 6375 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2. Etap Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 63 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Sinandede Mahallesi 4324 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Selçukbey Mahallesi, 2389 ada 9-10 parseller; Ortabağlar Mahallesi 2260 ada, 9 parsel, 2357 ada 14 parsel; Güllük Mahallesi, 1022 ada, 7 parsel, 2216 ada, 6 parsel; Mimarsinan Mahallesi 1606 ada, 29 parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 152 Evler Mahallesi, 4468 ada, 1 parsel; 4446 ada, 12-23 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/24- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yiğitler Mahallesi, 2462 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın yolda ve park alanında kalan kısımlarının kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/25- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yeni Ortabağlar Mahallesi, 2148 ada, 15-16-17-18-19 ve 20 parseller; 2166 ada, 45 parsel; 2166 ada, 40-41-42-43-44 ve 46 parsellerin ve üzerinde bulunan taşınmazların kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/26- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Sıracevizler Mahallesi, 1099 ada, 1 parsel sayılı ve 93,61 m2. alanlı taşınmaz; 1099 ada, 35 parsel sayılı ve 91,59 m2. alanlı taşınmaz; Yediselviler Mahallesi, 1219 ada, 27 parsel sayılı ve 639,63 m2. Alanlı taşınmaz; 1219 ada, 28 parsel sayılı ve 240,43 m2. alanlı taşınmaz; 1219 ada, 29 parsel sayılı ve 286,86 m2. alanlı taşınmazların kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/27- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi H22d08a4c pafta, 431 ada, 14 parsel sayılı ve 265,25 m2. alanlı taşınmazın kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/28- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Akçağlayan Mahalle Konağı’ nın bir kısmının Aile Sağlık Merkezi olarak kullanılmak üzere kiralanması ve kira bedelinin düşürülmesi konularında İl Sağlık Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılıp, yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısı.

3/29- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yunusemre Mahallesi, H22d03d4d pafta, 3218 ada, 25 parsel sayılı ve 103.01.m2. sahalı; 3218 ada, 26 parsel sayılı ve 111,73 m2. sahalı; 3220 ada, 7 parsel sayılı ve 198,05 m2. sahalı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık artırma usulü ile satışının yapılması için Encümen’ e yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/30- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Samanlı Mahallesi 3535 ada, 1 sayılı ve 3352,97 m2 sahalı parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınıp, alınamayacağı ile ilgili yazısı.İsmail Hakkı EDEBALİ
Belediye Başkanı
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU