01/06/2022 Tarihli Meclis Gündemi

01/06/2022 Tarihli Meclis Gündemi
1.06.2022 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 6. Toplantısı

 BELEDİYE MECLİSİ
HAZİRAN AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
01/06/2022
Toplantı Saati
15:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2022 Yılı
6.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin
 
35. Toplantısı
 
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- Komisyonlardan Gelen Evrak:
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 495 ada, 39 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli S.S. Otosansit Yapı  Kooperatifi (Oto Sanatkarları  Sanayi  Sitesi  Yapı  Kooperatifi) Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Belediyemiz mülkiyetindeki Yiğitler Mahallesi, 4622 ada, 2-3 parseller, 4622 ada, 2 parsel çevresinde yer alan tescil harici alanlar, 2661 ada, 4-5 parseller, 2661 ada 4 parselin kuzeyindeki tescil harici alan, 2661 ada, 3 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Yiğitler Mahallesi, 2595 ada ve 5298 adanın bulunduğu alana ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, 152 Evler Mahallesi, 4420 ada 10-12 ve 13 parsellere  ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/5- İmar Komisyonunun, Şirinevler Mahallesi, Riskli Alan Dışında Kalan Kısma Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarına, otopark alanlarına ilişkin plan notu eklenmesi hakkındaki raporu.
 
2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Güllük Mahallesi, 797 ada, 6 ve 7 parseller ile 798 ada, 2 – 3 – 4 – 6 ve 16 parsel sayılı taşınmazlar imar planında yolda kaldığından satın alınması ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/7- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Değirmenönü Mahallesi, 5. Arda Sokak üzerinde yeni yapılacak parka “Şehit Erdoğan ÖZKILIÇ” isminin verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/8- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 13. Çınar Sokaktan girişi olan 2209. isimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/9- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Ertuğrulgazi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Çeşme Sokağın 1906 ada, 1 parsele kadar kısaltılması hakkındaki raporu.
 
 
3-
 
Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:
3/1- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarihli ve 186 sayılı Kararı doğrultusunda; Çelebi Mehmet ve Sakarya Mahalleleri ile Millet, Samanlı, Vakıf, Yunusemre, Mevlana, Ulus, Arabayatağı ve Çınarönü Mahallelerine ait hudutnameler ve hudutnameler doğrultusunda hazırlanan mahalle krokilerinin kabul edilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/2- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Nihat GENCER’in mülkiyeti kendisine ait Kaplıkaya Mahallesi, 1352 ada, 34 parsel ile Belediyemize ait 1352 ada, 35 parselin takas talebi ve anı yer ile ilgili İsmail GÜL ve Orhan GÜL’ ün mülkiyeti Belediyemize ait Kaplıkaya Mahallesi, 1352 ada, 35 sayılı parselin tarafına satışı, satışı mümkün değil ise kiralanması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/3- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu İpekçilik İmar Planı kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 708 ada, 22 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
3/4- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3073 ada, 3 parselin güneyi; 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 3974 ada, 15 parselin batısında plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/5- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Akdeğirmen Sokağın 2. Ceylan Sokağa kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısı.
 
 
   Oktay YILMAZ         
Belediye Başkanı      
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU