01/12/2022 Tarihli Meclis Gündemi

01/12/2022 Tarihli Meclis Gündemi
1.12.2022 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 40. Toplantısı

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
BELEDİYE MECLİSİ
ARALIK AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
01/12/2022
Toplantı Saati
15:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2022 Yılı
11.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin
 
40. Toplantısı
 
GÜNDEM:
1-  Geçen Toplantı Zaptının Okunması. 
2- Komisyonlardan Gelen Evrak: 
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planında kapsamında; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 3225 ada, 20 parselin batı bitişiğindeki tescil harici alana ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
2/2- İmar Komisyonunun,1/1000 Ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 4634 ada, 1 parsel (Dikilitaş Cami) ile 1 parselin güneyi ve batısında bulunan tescil harici alan, 4631 ada, 17-85 parseller ile 17 parselin doğusunda yer alan tescil harici alana ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli S.S. Otosansit Yapı Kooperatifi (Oto Sanatkârları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi) Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 2666 ada, 1 parsel ile çevresine ve 4583 ada, 1 parsel ile çevresine ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
2/4- Hukuk Komisyonunun, Yıldırım Belediyesi tarafından üretilen arsa, konut ve işyerlerinin tahsisi, kiralanması ve satışına ilişkin yönetmeliğin hazırlanması hakkındaki raporu. 
2/5- Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, cinsel istismarın psikolojik, sosyolojik ve hukuki boyutunun ilgili birimlerle incelenip rapor hazırlanması hakkındaki raporu. 
2/6- Çevre ve Sağlık Komisyonunun, kış aylarının yaklaşması sebebiyle ilçemizdeki hava kirliliğinin araştırılması hakkındaki raporu. 
2/7- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. İnci Sokakta girişi olan 2210. Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu. 
2/8- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Davutkadı Mahallesi sınırları içerisinde mükerrer olarak aynı isimli iki sokak olması sebebiyle sokaklardan birinin isminin değiştirilmesi hakkındaki raporu. 
3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri: 
3/1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin son fıkrası uyarınca 2023 yılı için Belediye Gelirlerimizin belli hizmetlere tahsis edilmesi talebiyle ile ilgili yazısı. 
3/2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, İlçemiz Millet Mahallesi, 11 Eylül Bulvarı üzerinde 4311 ada, 18 ve 19 parsel arasında bulunan 1350 m2 alanlı ve Uygulama İmar Planında yeşil alan olarak belirlenen taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca 10 yıl süre ile kiralanması ve Encümene yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
3/3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Kapsamında hazırlanan (I) Sayılı Cetvel: Kadro İhdası, (II) Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliği ile (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro durumunun kabulü ile ilgili yazısı. 
3/4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi çerçevesinde ekli listedeki unvanlarda personel çalıştırılması ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 04.07.2022 tarih ve 11 sayılı Genelgesi ile yayımlanan Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu Genelgenin ekinde yer alan I Sayılı Cetveldeki aylık net ücretlerinin taban ücret üzerinden belirlenmesi ile ilgili yazısı. 
3/5- Zabıta Müdürlüğünün, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi aşamasında ruhsat veriliş şartlarını sağlayamayan iş yerlerinin faaliyetlerinin devamının sağlanması amacıyla işletmelerce yıllık olarak ödenen tutarın yeniden belirlenip/belirlenmeyeceği talebiyle yazısı. 
3/6- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, mülkiyeti Belediyemize ait Samanlı Mahallesi, 3530 ada, 42 parsel sayılı ve 687,42 m2. sahalı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık arttırma usulü ile satışının yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısı. 
3/7- Plan ve Proje Müdürlüğünün, mülkiyeti Belediyemize ait Millet Mahallesi, 3073 ada, 13 sayılı ve 2796.28 m2. sahalı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) maddesi gereğince Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tahsisinin yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısı. 
3/8- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 21 parsel sayılı ve 3.781,01 m2. alanlı taşınmazın imar planında yolda kalan kısımları ile üzerinde bulunan ağaçların kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı. 
3/9- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Namazgah Mahallesi, 544 ada, 1-2-3 ve 19 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı. 
3/10- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Değirmenlızık Mahallesi, 495 ada, 98 parselin doğusu ve Değirmenönü Mahallesi, 7427 ada, 9 parsel sayılı taşınmazlarda plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 
3/11- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Bağlaraltı Mahallesi, 4162 ada, 3-7 parseller; Fidyekızık Mahallesi, 4192 ada, 11 parsel, 4195 ada, 1 parsel, 4162 ada, 3-7 parseller; 75. Yıl Mahallesi, 4215 ada, 9 parsellerde yapılan plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısı. 
3/12- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı Kapsamında Karapınar Mahallesi, 7976 ada, 3 parselde yapılan plan değişikliğine askı itirazı talebiyle ilgili yazısı. 
3/13- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı Kapsamında, Namazgah Mahallesi, 536 ada, 7 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 
 
 
 
 
3/14-
Plan ve Proje Müdürlüğünün, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 25. maddesine istinaden, Arabayatağı Mahallesi 1. Güçlü Sokağın 11 Eylül Bulvarında bitmesi ve Çelebi Mehmet Mahallesi sınırları içerisindeki 11 Eylül Bulvarından başlayan 1. Güçlü Sokağın isminin Halıcı Sokak olarak değiştirilmesi ile Arabayatağı ve Çınarönü Mahalleleri sınırları içerisindeki Çınarönü Caddesinin 11 Eylül Bulvarında bitmesi, Çelebi Mehmet Mahalle sınırları içerisinde kalan Çınarönü Caddesinin kaldırılarak Vakıf Köyü Yolu Caddesi ismi ile 11 Eylül Bulvarından başlaması talebiyle ilgili yazısı. 
3/15- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 25. maddesine istinaden, Millet Mahallesi sınırları içerisinde kalan Derya Caddesinin 11 Eylül Bulvarında bitmesi, Sakarya Mahallesi 11 Eylül Bulvarından başlayan Derya Caddesinin isminin Villalar Caddesi olarak değiştirilmesi, Millet Mahallesi sınırları içerisinde kalan Millet Caddesinin 11 Eylül bulvarında bitmesi Sakarya Mahallesi sınırları içerisinde kalan 11 Eylül Bulvarından başlayan Millet Caddesinin isminin Demirli Sokak olarak değiştirilmesi, Millet Mahallesi sınırları içerisinde kalan 1. Melis Sokağın 11 Eylül Bulvarında bitmesi, Sakarya Mahallesi sınırları içerisinde kalan 11 Eylül Bulvarından Başlayan 1. Melis Sokağın Esentepe Sokak olarak değiştirilmesi, Millet ve Yunusemre Mahalleleri sınırları içerisinde kalan 2. Vatan Caddesinin 11 Eylül Bulvarında bitmesi, Sakarya Mahallesi sınırları içerisinde kalan 2. Vatan Caddesinin kaldırılarak Samanlı Yolu Caddesi ismi ile 11 Eylül Bulvarından başlatılması, Samanlı Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çatıl Sokağın mahalle sınırında bitmesi, Sakarya Mahallesinde bulunan Çatıl Sokak isminin Bulutlu Sokak olarak değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısı. 
3/16- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Esenevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan A301. Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı. 
3/17- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. Güvercin Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı. 

                                                                                                              Oktay YILMAZ      
                                                                                                             Belediye Başkanı     
 
 
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU