01/12/2021 Tarihli Meclis Gündemi

01/12/2021 Tarihli Meclis Gündemi
1.12.2021 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 11. Toplantısı

 BELEDİYE MECLİSİ
ARALIK AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
01/12/2021
Toplantı Saati
15:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2021 Yılı
11.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin
 
29. Toplantısı
 
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- Komisyonlardan Gelen Evrak:
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 571 ada, 2 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli S.S. Otosansit Yapı Kooperatifi (Oto Sanatkarları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi) Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Yiğitler Mahallesi, 4621 ada, 3-4 parsellerdeki plan değişikliğine yapılan askı itirazı hakkındaki raporu.
 
2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 1968 ada, 51 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 567 ada, 19 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/5- İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonun, Mollaarap ve Teferrüç Mahallelerinin sınır değişikliği hakkındaki müşterek raporu.
 
2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Piremir Mahallesi, 382 ada, 42 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporu.
 
2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Vatan Mahallesi Cami Yaşatma ve Kuran Kursu Derneğine ait Vatan Mahallesi, 4027 ada, 43 sayılı ve 221,62 m2 sahalı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) bendi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/e maddelerine istinaden Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve işlemleri yürütmek üzere Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Vatan Mahallesi, 4030 ada, 75 sayılı ve 451.43 m2 sahalı taşınmazın kamu yararına çalışan derneklere 2886 sayılı Devlet İhale Yasası gereğince açık arttırma usulü satışının yapılması ve işlemleri yürütmek üzere Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/9- Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonunun, İlçemizde bulunan spor kulüplerimizin faaliyetleri, katıldığı branşlar ve yapmış oldukları hizmetler ile ilgili olarak çalışmalar yürütülmesi hakkındaki raporu.
 
2/10- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden İYİ Parti Grubu Yıldırım Belediye Meclis Üyesi Muhammet BUDAKLI adının Sıracevizler Parkına verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/11- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Değirmenlikızık Mahallesinde bulunan Değirmenlikızık Huzur Parkına Dr. Murat GAZİGİL adının verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/12- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Ara Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.
 
3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:
 
3/1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında hazırlanan (III) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.
 
3/2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemize ait Mimarsinan Mahallesi ve Kaplıkaya Mahallesinde bulunan Halı Saha ve Spor Tesislerinin 10 yıla kadar kiralanabilmesi ve işlemleri yürütmek üzere Encümene yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/3-
 
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, 06.10.2021 tarihli ve 474 nolu Meclis Kararımız ile üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kiralanan 152 Evler Mahallesinde 12 dairelik bina ile Akçağlayan Mahallesinde 1 adet dairenin İlim Yayma Cemiyeti tarafından diğer tüm giderlerinin karşılanması ve işletilmesi kapsamında işbirliği protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/4- Sağlık İşleri Müdürlüğünün, Belediyemiz ve Bursa Sağlık ve Eğitim Gönülleri Derneği (BUSADER) arasında ortaklaşa yürütülmesi planlanan proje kapsamında işbirliği protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/5- Zabıta Müdürlüğünün, İlçemiz Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Baydüz Sokak üzerinde kurulan Mehmet Akif Ersoy Semt Pazarı 6 hafta süre ile kontrol edilmiş ve satış yerlerine tezgah açılmadığı görüldüğünden söz konusu pazarın kapatılması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/6- Zabıta Müdürlüğünün, İlçemiz Maltepe Mahallesi, Pekdağ Sokak başına kurulan Maltepe Semt Pazarı 6 hafta süre ile kontrol edilmiş ve satış yerlerine tezgah açılmadığı görüldüğünden söz konusu pazarın kapatılması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/7- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Mevlana-Ulus-Yavuzselim-Çınarönü-Arabayatağı-Hacivat Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında mezarlık alanında kalan ve mevcutta mezarlık olarak kullanılan mülkiyeti Belediyemize ait Arabayatağı Mahallesi, 4769 ada, 3 sayılı ve 4.792,95 m2 sahalı taşınmazın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına bedelsiz devrinin yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısı.
 
3/8- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planında Aile Sağlığı Merkezi alanında kalan mülkiyeti Belediyemize ait Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 50 sayılı ve 1.165,87 m2 sahalı parselin amacı dahilinde kullanılmak üzere T.C. Sağlık Bakanlığına tahsisinin yapılıp/yapılamayacağı, yapılacak ise ne kadar süre ile tahsis edileceği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/9- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 7484 ada, 5 parsel sayılı taşınmazda plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/10- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri doğrultusunda 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 4311 ada, 18 parsel; Kazımkarabekir Mahallesi, 3019 ada, 1-2-3-4-11-12 parseller; 3018 ada, 1-2-3-4-5-6-7-12-13-14-15-16 parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısı.
 
3/11-
 
 
Plan ve Proje Müdürlüğünün, 152 Evler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Eğitim Caddesinden girişi olan, 1. Hastane Sokakta son bulan 2203. isimsiz sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/12- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Çavuş Sokağın imar planlarında bulunan 15 metrelik yola kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısı.
 
                                                                                                     Oktay YILMAZ         
                                                                                                     Belediye Başkanı      
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU