01.10.2014 Tarihli Meclis Gündemi

01.10.2014 Tarihli Meclis Gündemi
1.10.2014 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 8. Toplantısı

BELEDİYE MECLİSİEKİM AYI OLAĞANTOPLANTI GÜNDEMİToplantı Tarihi:01/10/2014
Toplantı Saati:17:00
Seçim Dönemi :2014-20192014 Yılı7.Olağan ToplantısıSeçim Döneminin :8. Toplantısı

GÜNDEM:
1-Geçen Toplantı Zaptının Okunması.2-Komisyonlardan Gelen Evrak: 

2/1-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında Bağlaraltı Mahallesi, 4144 ada, 25 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/2-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1268 ada, 9 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/3-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Otosansit Uygulama İmar Planı kapsamında Yiğitler Mahallesi, 2660 ada, 1-4 parseller; 2822 ada, 6-166 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/4-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Uygulama İmar planı kapsamında Demetevler Mahallesi, 5260 adada plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/5-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında Duaçınarı Mahallesi, 1790 ada, 128 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/6-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planı kapsamında Yıldırım Mahallesi, 4100 ada, 17-22 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/7-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Millet Mahallesi, 2978 ada, 1-23-24-28 parseller; 2979 ada, 23 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/8-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında Karapınar Mahallesi, 1979 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/9-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Millet Mahallesi, 2969 ada, 2-7 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/10-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında Arabayatağı Mahallesi, 6635 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/11-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Yediselviler Mahallesi, 1213 ada, 1 parsel ve doğusunda plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/12-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Davutkadı Mahallesi, 195 ada, 8 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/13-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Zümrütevler Mahallesi, 988 ada, 34-36-38 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/14-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında Değirmenönü Mahallesi, 2783 ada, 55 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/15-İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri Uygulama İmar Planında otopark alanında kalan mülkiyeti S.S. Bıçakçı Çakıcı Testereci ve Benzerleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait Duaçınarı Mahallesi, 1845 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın park yapılmak koşuluyla Belediyemize hibe edilmesi hakkındaki müşterek raporu.

2/16-Hukuk Komisyonunun, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı’ nın Belediyemiz ile kardeş şehir ilişkisi kurulması hakkındaki raporu.

2/17-Hukuk Komisyonunun, Fen İşleri Müdürlüğünün Altyapı Tesisleri, Ruhsat İşlemleri, Zemin Açımı Uygulama ve Yaptırımı Yönetmeliği hakkındaki raporu.

2/18-Hukuk Komisyonunun, Mevlana, Ulus, Yavuzselim, Arabayatağı, Çınarönü, Hacivat ve Şirinevler Mahalleleri kentsel dönüşüm uygulamalarında 7 madde halinde belirtilen konularda Encümene yetki verilemesi hakkındaki raporu.

2/19-Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yılmaz Çağlayan’ ın Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 27 parseldeki hissesinin ve uygulama harici özel parselasyon planına göre yolda kalan kısımlarının tümünün Belediyemizce satın alınması hakkındaki müşterek raporu.

2/20-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Belediyemizin 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesinde belirlenen 400 lt. lik Galvaniz Çöp Konteyner satış ücretinin KDV dahil 325,00 TL olarak belirlenmesi hakkındaki raporu.

2/21-Plan ve Bütçe Komisyonunun, 6360 sayılı Kanunun 28. Maddesi gereği, Belediyemizce muhtelif mahallelerde bulunan sokak ve caddelere yapılan asfalt, bordür ve kaldırım gibi hizmetlerden ekli listede isimleri bulunan mükelleflere Belediyemizce harcanan 384.477,78-TL tutarın katılım payı olarak tahakkuk edilmesi hakkındaki raporu.

2/22-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Eğitim Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Teyyareci Mehmet Ali Caddesi ile 1. Erikli Sokak arasında kalan yere isim verilmesi hakkındaki raporu.

3-Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

3/1-Başkanlık Makamı’ nın 2015 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili yazısı.3/2-Başkanlık Makamı’ nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve ekleri ile ilgili yazısı.3/3-Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği’ nin 21-24 Kasım 2014 tarihleri arasında Yunanistan’ ın Selanik Şehrinde gerçekleştirilecek olan Philoxenia Uluslararası Turizm Fuarına  stand açılıp açılamayacağı konusu ile söz konusu fuarda stand açılması durumunda fuara görevli olarak katılacak kişilerin belirlenmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

3/5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemiz Kentsel Tasarım Müdürlüğü görevine Alper DAĞDELEN’ in 10/09/2014 tarihi itibari ile vekaleten  atanması  konusunda  Meclis’ e bilgi verilmesi ile ilgili yazısı.

3/6-Etüd Proje Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısı.

3/7-Dış İlişkiler Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısı.

3/8-Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Davutkadı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile 1. Serin Sokak arasında kalan 2096. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/9-Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Demetevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 6914 ada, 2 parselde başlayıp, 6914 ada, 11 parselde biten 2097. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/10-Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Davutkadı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Alan Çıkmazının kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/11-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Revizyon Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Arabayatağı Mahallesi, 6634 ada, 3 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 

3/12-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Karaağaç Mahallesi, 668 ada, 10 parselde plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

3/13-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı dahilinde kalan, Karaağaç Mahallesi, H22d.07a.3c pafta, 661 ada, 14 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 

3/14-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2. Etap Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, 75. Yıl Mahallesi, 4214 ada, 10 parselin doğusunda kalan ve çocuk bahçesi olarak tanımlı alanda trafo merkezi yerinin ayrılması için plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 

3/15-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan, Karamazak Mahallesi, 713 ada, 69 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 

3/16-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planı dahilinde kalan, Şükraniye Mahallesi, 3715 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 

3/17-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Zümrütevler Mahallesi, H22d.07c.2a pafta, 988 ada, 5 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 

3/18-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Kazımkarabekir Mahallesi H22d.03d.4d pafta, 3218 ada, 1 parselin  1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yunusemre Mahallesi H22d.03d.4d pafta, 3137 ada, 3 parsel ile takasının yapılması ve işlemleri yürütmek üzere Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili yazısı.


Zekeriya AYIŞIKBelediye Başkan V.
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU